Henkilöstön vähennystilanteisiin tukea maailmalta

Kun on tarve löytää uusia työtehtäviä irtisanomisten jälkeen, on paikallisen työmarkkinan ja kulttuurin tunteminen ratkaisevassa roolissa. Kansainvälinen henkilöstöään vähentävä organisaatio voi hankkia tuen irtisanotuille keskitetysti, mutta itse palvelu voidaan tarjota paikallisilta valmennustoimijoilta. MPS pystyy tarjoamaan uravalmennusta globaaleille konserneille Career Star Group -Outplacement-verkoston kautta.  

 

Ystävyyttä ja uuden oppimista kansainvälisten kollegoiden kesken  

Career Star Group on työyhteisö, jossa 102 eri maan uravalmennusorganisaatioiden jäsenet jakavat parhaita valmennuskäytäntöjä, innovaatioita ja mahdollisuuksia auttaa ihmisiä uusille urille. MPS tapaa vuosittain globaalit ja rakkaat uravalmennuskollegansa yhteisen live-konferenssin merkeissä. Pitkin vuotta yhteyttä pidetään niin etänä kuin kansainvälisten valmennusasiakkaiden toimeksiantojen kautta. Maailmalta kumpuavat trendit esim. tulevaisuuden työllistymisen muotoihin syventymiseen, uusien taitojen opettelun tukemiseen (re-skilling) ja muutosjoustavuuden lisäämiseen ovat ajankohtaisia teemoja. 

Vastuullisuuden asialla  

On palkitsevaa päästä kantamaan globaalia vastuuta työllistymisen edistämisestä. Yhdessä verkoston kanssa pääsemme inhimillisten, mutta kilpailukyvyn kannalta tärkeiden, teemojen äärelle: Kuluuko organisaation energia muutoksen vastustamiseen vai osataanko kulkea sen mukana? Kuinka työnantaja ottaa vastuuta vaihtoehtojen löytämisestä? Jos täytyy irtisanoa, miten tuetaan uudelleensijoittumista (outplacement)? Tai toisaalta, kuinka työntekijä ottaa vastuunsa työllistymiskykyisenä pysymisestä (employability) jo työsuhteen aikana taitojaan päivittäen?  

Hyvä työnantaja pitää hyvää huolta työsuhteessa – luotettava valmennuskumppani huolehtii työsuhteen päätyttyä 

Vastuullinen työnantaja pitää huolen työntekijöistään niin arjen työn aikana kuin työsuhteen päättyessä tarjoamalla tukea työllistymiseen. Työnantaja voi olla luottavaisin mielin niin paikallisesti kuin globaalisti, kun luotettava uudelleensijoittumiskumppanin verkostoineen huolehtii työntekijöistään työsuhteen päättymisen jälkeen uravalmennuksen muodossa.    

Kansainväliset uravalmennustoimijat koolla -  MPS & Career Star Group tunnelmallisessa Marseillesissa keväällä 2023. 

opc-kuva

opc-kuva 2

_________________________________________________________ 

MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 50 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista. Globaalisti MPS toimii osana Career Star Group -verkostoa. 

Lue lisää Outplacementista ja sen hyödyistä. 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!