YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

Verkko-oppimisen teknologia ja sisällöt

Mitä yhteistä on jääkiekkojoukkueen ja yrityksen johtamisella?

Tätä MPS lähti pohtimaan yhdessä YIT:n henkilöstön kehittämistiimin ja Hannu Aravirran kanssa, kun Suomen suurimmalle asuntojen rakentajalle, YIT:lle, toteutettiin kevään 2014 aikana tulosjohtamiseen ja tehokkaisiin kehityskeskusteluihin valmentava verkkokoulutus. Lopputuloksena oli koko henkilöstölle suunnattu verkkokoulutus, joka kytkettiin vahvasti urheilujoukkueen johtamiseen. Yhteistä löytyi nimittäin paljonkin.
YIT-logo

Projektin alkaessa YIT:llä oli selkeät tavoitteet

Tulosjohtamisen periaatteet haluttiin läpinäkyvämmiksi koko henkilöstölle, ja siihen liittyville tulos- ja kehityskeskusteluille haluttiin vakiinnuttaa yhtenäinen malli. Toiveena on, että mallia noudattamalla keskustelut koettaisiin tavoitteellisina, motivoivina, kehittymistarpeita tukevina sekä yhteishenkeä kasvattavina. Verkkovalmennuksella haluttiin tuoda esiin erityisesti keskusteluiden hyötyjä sekä työntekijän, esimiehen että koko organisaation kannalta.

Mikä sitten yhdistää joukkueurheilua ja työelämää?

Tätä kysyimme jääkiekkovalmentaja Hannu Aravirralta, joka esiintyy verkkovalmennuksessa videohaastatteluiden muodossa. Yhtäläisyyksiä on paljonkin, sillä nykypäivän työelämä muistuttaa joukkueen johtamista monin tavoin. Joukkuehengen merkitystä ei voi liikaa korostaa huippu-urheilussa tai organisaatioissa kuten ei myöskään valmentajan tai esimiehen roolia tiimin vetäjänä ja hengen luojana. Niin pelaajille kuin työntekijöille pitää asettaa realistisia, mutta motivoivia tavoitteita. Onnistumiset on huomioitava, ja palautteen antaminen ja saaminen on olennaisen tärkeää.

Projektipäällikkönä YIT:n HR:ssä toimiva Saku Kuusisto, on samoilla linjoilla. YIT:llä halutaankin kannustaa esimiehiä ja alaisia säännölliseen vuoropuheluun.

 

”Tulos- ja kehityskeskustelu on oiva tilaisuus molemmille osapuolille puhua asioista avoimesti ja antaa palautetta, sekä positiivista että oikeaan suuntaan ohjaavaa rakentavaa palautetta. On tärkeää tuoda esiin myös se, että keskustelu tiimeissä ja esimiehen ja alaisen välillä on avointa ja jatkuvaa, ei vain kahdesti vuodessa tapahtuvaa”, Kuusisto toteaa.

 

Yhdessä YIT:n kanssa MPS suunnitteli koko verkkovalmennuksen jääkiekkoteemaa ja yrityselämää yhdistellen

Projektissa oli alusta lähtien tärkeässä osassa visuaalisuus ja pelillisyys, huumoria unohtamatta.

 

”Tiedämme kokemuksesta, että verkkokoulutus voi positiivisessa mielessä koukuttaa osallistujat, kun sen konsepti perustuu pelillisyyteen ja kun se on visuaalisesti näyttävä ja yllättävä”, toteaa MPS:n konseptisuunnittelija Heidi Juhantalo.

 

Toteutus jaettiin moduuleihin, joissa käytiin läpi YIT:n yhteiset pelisäännöt, tulosjohtamisen periaatteet ja tulos- ja kehityskeskusteluiden malli. Koska oppimista haluttiin myös mitata, mukaan suunniteltiin myös harjoituksia ja lopputesti, jossa mitattiin YIT:läisten ”pelisilmää” tulosjohtamisessa sekä erillinen pelaajakortin muotoon suunniteltu diplomi, jonka kukin voi tulostaa muistoksi omalla motolla varustettuna. MPS:n graafikko, Julien Riesen, suunnitteli YIT:läisistä kiekkotiimin ja verkkovalmennus sijoittuikin visuaalisesti kiekkokaukaloon.

 

”Projektin visuaalisuus yllätti positiivisesti, vaikka odotukset olivat jo lähtökohtaisestikin korkealla” toteaa YIT:n henkilöstöpäällikkö Jari Virsunen.

 

Työntekijät ovat maantieteellisesti niin monessa paikassa, että lähikoulutusten kustannukset olisivat kohonneet suureksi, joten verkkokoulutuskokonaisuus puolusti tässä paikkansa hyvin. Se, että valmennuksen voi käydä läpi itselle sopivana hetkenä, oli myös yksi avaintekijöistä. YIT:llä ei ole aiemmin juurikaan ollut käytössä verkkokoulutuksia, joten tämä projekti oli myös lähtölaukaus uudenlaiselle oppimisen kulttuurille.

 

”Vaikka kyseessä oli laaja kokonaisuus, jossa oli paljon liikkuvia palasia, sujui projekti ja yhteistyö YIT:n kanssa hyvin. Varsinkin laajoissa hankkeissa asiakkaan projektipäällikön merkitys korostuu kun koordinoitavaa ja selvitettävää on paljon. YIT:n kanssa asiat menivät tässäkin suhteessa hienosti ja lopputulos on innostava” toteaa MPS:n asiakkuuspäällikkö Päivi Case.

 

yit-yhdessa-parempiin-tuloksiin-verkkovalmennus

“ (1)

Visuaalisesti yllättävä verkkokoulutus voi koukuttaa osallistujat, kun sen konsepti perustuu pelillisyyteen.

 

Saku Kuusisto

Projektipäällikkö, YIT

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä