Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry – Puhtaasti paras

Verkko-oppimisen teknologia ja sisällöt

Eettisesti kestävää urheilukulttuuria verkkokoulutuksella

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa ja vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
suek-ry-logo

Projektin lähtökohta

Antidopingtoiminta on ainoa urheilun eettisen työn osa-alue, johon on hyväksytty maailmanlaajuinen säännöstö. Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat, urheilijan tukihenkilöt ja muut urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön ja sitä edellytetään kaikilta järjestäytyneen urheilun parissa toimivilta.

Koulutuksen aiempi versio oli toteutettu yhteispohjoismaisena hankkeena. Uusimisen tavoitteena oli modernisoida ilme ja teknologiset ratkaisut sekä kehittää pedagogiaa. Koska maailma on siirtynyt viime vuosina mobiiliin, tämäkin koulutus optimoitiin pienelle näytölle.

SUEK

Toteutus

Koulutuksen sävyä määrittää myönteinen asenne puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin. Koulutuksessa keskeistä on arvolähtöisyys ja samalla haastetaan koulutuksen tekijät pohtimaan omia arvojaan. Lyhyillä videoilla suomalaiset urheilijat ja valmentajat tuovat esiin niin näkemyksiään kuin toimintatapojaan antidopingasioissa.

Koulutuksen visuaalisuus perustuu urheilijalähtöisyyteen, urheilun moninaisuuteen Suomessa sekä tietysti SUEKin brändiin. ”Hyvin harvoin asiakkaalla on näin paljon sopivaa ja monipuolista omaa kuvamateriaalia”, kertovat MPS:n kokeneet suunnittelijat. Satojen kuvien joukosta valittiin urheilukuvia esteratsastuksesta maalipalloon, jotta lajien kirjo oli mahdollisimman edustava.

Jokaiseen aiheeseen on liitetty myös omakohtaista pohdintaa tukevia interaktiivisia harjoituksia. Kurssi päättyy loppukokeeseen, joka on läpäistävä. Koulutuksen suorittaneet saavat diplomin, jota monet ovatkin jakaneet somessa tunnisteella #puhtaastiparas.

 

”Sekä alustan että verkkokoulutuksen toteutukset onnistuivat erittäin hyvin, ja näiden käyttöönotto oli sujuva pyhäpäivistä huolimatta. Koimme, että toiveitamme kuunneltiin ja noudatettiin tarkasti, muutostoiveisiin reagoitiin nopeasti ja yhteydenpito oli helppoa koko projektin ajan. Myös urheiluyhteisö on ottanut koulutuksen hyvin vastaan, ja sen on suorittanut ensimmäisen viiden kuukauden aikana 3 500 urheilutoimijaa. Myös kieliversiot ovat saaneet hyvän vastaanoton ja herättäneet kiinnostusta myös kansainvälisissä antidopingtoimijoissa.”

 

“ (1)

Uheiluyhteisö on ottanut koulutuksen hyvin vastaan, ja sen on suorittanut ensimmäisen viiden kuukauden aikana 3500 urheilutoimijaa.

 

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä