Yhdessä parhaaksi – verkkokoulutus tukee ISS:n strategiaviestintää tuloksellisesti

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Kohti yhteistä päämäärää

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. ISS:n tavoitteena on tarjota yhdessä tekemällä markkinoiden parhaat asiakasratkaisut. Tavoitteeseen päästään vain sitouttamalla koko henkilöstö yhteiseen päämäärään. ISS Palveluissa strategian jalkautuksen tueksi otettiin digitaaliset työkalut.
iss-logo

Projektin lähtökohta

ISS Palveluiden strategiana on tarjota markkinoiden parhaat asiakasratkaisut ja tuottaa omalla toiminnallaan asiakkaalle arvoa tälle tärkeissä asioissa. Tavoitteena on markkinoita nopeampi kasvu ja markkinoiden paras kannattavuus. ISS:nkin haasteena on alati muuttuva toimintaympäristö, jossa asiakaslupauksen kehittämisen ja toiminnan tehostamisen tarve on jatkuvaa.

Ratkaisevaa strategian viemisessä sanoista tekoihin on, että organisaation jäsenet ymmärtävät roolinsa strategian toteuttajana ja sitoutuvat kehittämään omia asiakkuuksiaan strategian mukaisesti. Strategian kivijalkoina ovat paitsi yksittäisten palvelujen erinomaisuus myös edelläkävijyys kokonaispalveluratkaisuissa, joka edellyttää henkilöstöltä laajaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja ISS:n palveluista.

Digitaaliset ratkaisut tukemaan strategiaviestintää

MPS toteutti ISS Palveluille vuosille 2012-2014 ajoittuvaa strategiaprosessia tukevan Yhdessä parhaaksi – ISS Strategia -verkkokurssin. Verkkokoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yrityksen keskijohto ja myyntihenkilöstö, johon kuuluu satoja henkilöitä, minkä lisäksi tuhansilla organisaation työntekijöillä on mahdollisuus strategiakurssin läpikäyntiin.

Mistä syistä valitsitte verkkokoulutuksen yhdeksi strategian jalkautuksen keinoksi?

Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja kattavuus erittäin tärkeälle aiheelle. Strategia ja sen konkretisointi jokaisen ISS:läisen arkeen on haastavaa, mutta välttämätöntä. Meille on tärkeää, että jokainen tietää, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät tavoitteet ja mitä ne jokaiselle meistä tarkoittavat. Verkkokurssin avulla pystymme jakamaan tietoa laajasti ja yhdenaikaisesti sekä seuraamaan, kuinka moni kurssin on suorittanut, kertoo ISS Palveluiden HRD-päällikkö Sabina Ågren-Hellman.

Verkkokoulutuksen edut ovat kiistattomat, kun pyritään saavuttamaan laaja kohderyhmä ja toisaalta ajasta ja paikasta riippumaton käytettävyys. Lisäetuna on tietenkin se, että verkkokoulutuksella henkilöstö tavoitetaan kustannustehokkaalla tavalla. Verkkokurssi on hyödynnettävissä työntekijätasolla asti, koska kannustamme esimiehiämme käymään kurssia yhdessä läpi tiimi- tai tuloskokouksissa.

 

Miten projekti ja MPS-yhteistyö teidän näkökulmastanne sujuivat?

Projekti sujui kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö projektitiimin kesken sujui hyvin ja roolit ja vastuut olivat selkeät. Projekti käynnistyi rivakasti ja asetimme yhdessä myös aikataulun sen mukaisesti. Jonkin verran viivästystä tuli, mutta se johtui lähinnä ISS:n päässä tapahtuneista muutoksista, Ågren-Hellman kertoo.

 

Verkkokoulutuksessa monipuolisuus motivoi ja aktivoi

Yhdessä parhaaksi – ISS Strategia -kurssi on kestoltaan noin 20 minuuttia. Kurssi sisältää videoita, aihetta jäsentäviä animoituja ja spiikattuja kaavioita sekä aktivoivia sosiaalisia harjoituksia, joissa kurssin suorittaja pääsee näkemään, mitä kollegat ovat niihin vastanneet. Näin strategiasisällöt tuodaan esiin kiinnostavasti ja kurssin suorittajaa aktivoivasti. Kun sisältö hahmottuu selkeästi ja asiaa saa pureksia omakohtaisesti harjoitusten kautta, viesti jää kirkkaana mieleen. Vasta kun strategian on omaksunut, se voi jalkautua oman toiminnan perustaksi.

Miten digitaaliset koulutusmateriaalit on otettu ISS Palveluissa vastaan, onko käyttäjiltä tullut palautetta?

Kun saamme henkilöstömme pysähtymään näiden asioiden äärelle, palaute on pääasiassa positiivista. Toivomme tietenkin, että yhä suurempi joukko saadaan verkkokurssien pariin ja hyödyntämään rakennettuja oppimisratkaisuja. Se vaatii luonnollisesti panostusta asioista viestimiseen ja muistuttamiseen, Sabina Ågren-Hellman pohtii.

,

“ (1)

Meille on tärkeää, että jokainen tietää, mitä yrityksen tärkeimmät tavoitteet tarkoittavat. Verkkokurssin avulla pystymme jakamaan tietoa yhdenaikaisesti.

 

Sabina Ågren-Hellman

HRD-päällikkö, ISS Palvelut

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä