Fortum: Mobiiliratkaisu matkustusturvallisuuden perehdyttämiseen

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhtiö tarjoaa myös asiantuntijapalveluita energia-alan yrityksille sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita tekemään järkeviä energiavalintoja. Fortumilla työskentelee noin 9 000 työntekijää ympäri maailman.
Matkustavat työntekijät tarvitsivat mobiiliratkaisun, joka on helppo käynnistää ja josta löytyy perustason turvallisuusohjeet. Mobiilikäyttöön optimoitu lyhyt verkkokurssi sisältää motivoivia, pedagogisia harjoituksia ja visualisointeja.
fortum-logo

Projektin lähtökohta

Fortumin työntekijät matkustavat entistä enemmän globaalisti ja myös alueilla, joissa turvallisuusriskit ovat korkeammalla kuin esimerkiksi Pohjoismaissa. Matkustamiseen liittyvät turvallisuusseikat herättävät kysymyksiä, usein vasta siinä vaiheessa, kun jokin vaaratilanne on jo toteutunut.

Jossain toimintamaissa matkoja voidaan järjestää ohi tilausprosessien, jolloin mm. matkustajien ohjeistaminen ja paikantaminen vaikeutuu. Työntekijöillä on käytössään turvallisuustiedotteet ja paikantamisen mahdollistava sovellus (iSOS Assistance), mutta sen käyttöä pitää vielä tehostaa.

MPS lähti selvittämään projektin aluksi tavoitteita; tärkeimmiksi nousivat turvallinen matkustaminen kaikille ja ehjänä kotiin pääseminen. Tavoitteiden määrittämisen jälkeen keskustelimme kohderyhmästä. Tunnistimme tyypillisiä tilanteita, joita koskevia ratkaisuja ja ennaltaehkäisevää toimintaa nostimme sisällössä erityisesti esille.

Ratkaisu ja toteutus

Matkustavat työntekijät tarvitsivat mobiiliratkaisun, joka on helppo käynnistää ja josta löytyy perustason turvallisuusohjeet. MPS:n tuottama mobiilikäyttöön optimoitu lyhyt verkkokurssi sisältää motivoivia, pedagogisia harjoituksia ja visualisointeja. Kurssi sijaitsee normaaliin tapaan Fortumin oppimisympäristössä. Lisäksi käynnistämistä helpottamaan toteutettiin linkki-ikoni, jolloin käyttäjäkokemus lähenee sovellusta.

 

”Kaikissa sisältöratkaisuissa huomioimme mobiiliformaatin ja oppimiskokemuksen: tiivistä ja helposti lähestyttävää, oppijaa aktivoivaa ja visuaalisesti selkeää. Keveys ja huumori auttavat oivaltamaan vakavatkin turvallisuusasiat”, kertoo MPS:n toimitusjohtaja Anna Heiliö.

 

Projektinhallinnallisesti tärkeässä roolissa olivat selkeä toteutuksen ja palautteenannon prosessi, johon koko projektitiimi sitoutui. Riittävän nopea mobiilidemoon siirtyminen mahdollisti ideoiden testaamisen sopivassa kohtaa sisällön viimeistelyn kannalta.

 

”Tässä projektissa toteutui se viisaus, että sopivan tiiviisti suunnitelman mukaan toteutetussa projektissa fokus säilyy koko tiimillä yleensä parhaiten – tällöin tekeminen on tehokasta ja sen lopputulos tavoitteiden mukainen”, Heiliö jatkaa.

Fortum-mobiiliratkaisu-matkustusturvallisuus

Fortumin Corporate Security Manager Tuomo Linjala toteaa:

 

”Toteutus sujui erittäin hyvin, koska perusohjeet olivat jo valmiina. MPS:n mukavilla ammattilaisilla oli heti hyvä näkemys, miten koulutuspaketti kannattaa tehdä, ja millaisia visuaalisia elementtejä on hyvä käyttää. Olen erittäin tyytyväinen toteutukseen ja yhteistyöhön, joten seuraavia yhteisiä projekteja on jo suunnitteilla. Perustason matkustusturvallisuusohjeita on luettu paljon enemmän kuin aikaisemmin ja mobiilikoulutuksesta on tullut vain positiivista palautetta. Seuraava vaihe on laatia yksityiskohtaisempi ja haastavampi koulutuspaketti paljon matkustaville.”

 

“ (1)

MPS:n ammattilaisilla oli hyvä näkemys, miten koulutuspaketti kannattaa tehdä, ja millaisia visuaalisia elementtejä käyttää.

 

Tuomo Linjala

Corporate Security Manager, Fortum

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä