Suomen Lauttaliikenne Oy – Laatu- ja ympäristökoulutus

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Finferries - Suomen Lauttaliikenne

Suomen Lauttaliikenne Oy, aputoiminimeltään Finferries, on valtion kokonaan omistama yritys, joka hoitaa yhteysalus- ja lauttaliikennettä Suomessa yhteensä yli 40 reitillä. Finferries vastaa valtion yhteysalus- ja lauttaliikenteestä. Konsernin kotipaikka on Turku, josta käsin vastataan Meri-Suomen lossien ja lautta-alusten sekä yhteysalusten toiminnasta. Järvi-Suomen lossien kulkua valvotaan Savonlinnan toimistosta.
finferries-logo

Projektin lähtökohta

Finferriesillä on tehty paljon työtä toiminnan vastuullisuuden parantamiseksi. Kun toimialana on liikenne, kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia mm. päästötasoihin.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmistä haluttiin verkko-oppimista nimenomaan asiakaslähtöisyyden valossa. Keskeistä oli valaista sitä, miten jokainen voi prosessien mukaisesti toimimalla parantaa myös matkustajakokemusta. Kun asiakkuustyytyväisyys oli jo valmiiksi erinomainen, tavoitteena oli pikemminkin lisätä jokaisen omaa johtajuutta laadun ja ympäristön turvaamiseksi.

Toteutus

Napakalla verkkokurssilla luotiin yhteys laatu- ja ympäristöjärjestelmien välille ja tuotiin aiheet arjen tasolle. Lähtökohtana oli oppijoiden asiantuntijuus omassa työssään. Oman ja yhtiön toiminnan vaikutuksia tarkasteltiin esimerkkien kautta laajemmin: liikenne vaikuttaa esimerkiksi saariston ympärivuotiseen elinvoimaan, paikallisten tuotteiden jakeluun ja ympäristön säilymiseen.

Monipuolisten interaktioiden avulla oppija voi pohtia omaa toimintaansa, eri asioiden linkittymistä toisiinsa ja tilanteita, joita ei välttämättä tule liittäneeksi prosessimappeihin ohjaamon hyllyllä. Mukaan otettiin pieni tehtävä ympäristöriskienarvioinnista. Arvioitavat riskit sanoitettiin konkreettisesti, jolloin aihe tulee lähelle jokapäiväistä työtä.

Lossinkuljettajan työ on yksinäistä, ja valokuvat aluksilta, aluksista ja työtovereista luovat myös yhteisyyden tuntua: laatu ja ympäristö ovat kaikkien asia, ja voimme luottaa, että jokainen toimii niin kuin pitää.

 

"Verkkokurssi on saanut kentältä hyvää palautetta. Sitä on pidetty havainnollistavana, selkeänä ja sopivan kevyenä", kertoo turvallisuus- ja laatupäällikkö Meeri Tengsröm.

 

“ (1)

Verkkokurssi on saanut kentältä hyvää palautetta. Sitä on pidetty havainnollistavana, selkeänä ja sopivan kevyenä.

 

Meeri Tengsröm

Turvallisuus- ja laatupäällikkö, Finferries

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä