Caruna – Omaisuudenhallinnan perusteet haltuun verkkokurssilla

Verkko-oppimisen teknologia ja sisällöt

Interaktiivinen ja arjenläheinen verkkokurssi

Caruna on sähkönjakeluyhtiö, joka ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa yli 700 000 asiakkaalleen ympäri Suomea. Tämä yli 88 000 kilometrin sähköverkko on 76 kertaa Suomen pituinen.
Toteutimme Carunalle napakan, mutta interaktiivisen ja arjenläheisen verkkokurssin, josta on helppo sisäistää sekä verkko-omaisuuden hallinnan merkitys että sen keskeiset prosessit ja dokumentit.
Caruna-logo

Projektin lähtökohta: verkko-oppimisella koko henkilöstö kartalle verkko-omaisuuden hallinnan merkityksestä

Kun puhutaan sähkönjakelusta, puhutaan myös mm. energiamurroksesta ja sään ääri-ilmiöistä. Jotta sähkönjakelu olisi häiriötöntä ja sen varassa olevat toiminnot jatkuisivat ja kehittyisivät, sähköverkon on oltava parhaassa mahdollisessa kunnossa nyt ja jatkossa.

Caruna halusi avata verkko-oppimisen avulla koko henkilöstölleen verkko-omaisuutensa hallinnan merkitystä ja prosessia, ja sitä, että koko organisaatio on omalta osaltaan mukana verkko-omaisuuden hallinnassa – se ei siis ole vain rajatun asiantuntijatiimin tehtävä. Tässä vaikeutena oli kuvata omaisuudenhallinta ja sen ydintekemiset siten, että osaamistaustastaan riippumatta jokainen carunalainen pystyy ne ymmärtämään ja peilaamaan oman toimintansa suhdetta kokonaisuuteen.

omaisuudenhallinnan-perusteet-haltuun-verkkokurssilla-caruna

Toteutus: arjen tilanteita, raikas visuaalisuus ja helposti sisäistettävä prosessikuvaus

Kun asiakkaan tiimissä on sekä viestinnän että itse aiheen syväasiantuntijat, ollaan hyvissä asemissa. Toteutimme napakan, mutta interaktiivisen ja arjenläheisen verkkokurssin, josta on helppo sisäistää sekä verkko-omaisuuden hallinnan merkitys että sen keskeiset prosessit ja dokumentit.

Asiakasarvoa avaamaan käytimme mm. tyyliteltyä Suomen karttaa, josta avautuu tarinallisesti kuvattu lyhyt esimerkki kullekin alueelle tyypillisestä asiakastarpeesta.

Prosessikaaviot ovat hankalaa itseopiskeltavaa. Niiden yksinkertaistamisessa kannattaa käyttää ulkopuolisen silmiä, jotta saadaan olennainen kirkastettua. Lopputuloksena tästä yhteistyöstä toteutimme kokonaisprosesseja avaavan vaiheittain animoituvan kaavion, jota täydentää MPS:n vakuuttavan spiikkerin lukema audioselostus.

Monipuoliset harjoitukset tuovat aiheen lähelle carunalaisten arkea ja aktivoivat oppijaa pohtimaan aiheen merkitystä.

Caruna käyttää digioppimista jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Tämäkin verkkokurssi julkaistiin ja jaeltiin mitattavasti Carunan Gimlet LMS-oppimisympäristössä. Caruna myös toteuttaa itse runsaasti kursseja MPS:n sisällöntuotantovälineellä, mutta näin olennaiseen aiheeseen kaivattiin ammattilaisten apua.

Ville Karttunen, uusien palveluiden johtaja Carunalta ja toinen projektiin osallistuneista asiantuntijoista, toteaakin: ”MPS:n asiantuntemus toi selkeää lisäarvoa näin tärkeän aiheen verkko-oppimisen toteutukseen. Olisimme toki voineet toteuttaa verkkokurssin ominkin voimin, mutta nyt sisällön käsittelytapa, visuaalisuus ja animaatiot tekevät koulutusmateriaalista ammattimaisen näköisen ja siten uskottavamman ja itse aiheesta helpommin lähestyttävän – ja siten oppiminen on varmasti tehokkaampaa.”

“ (1)

MPS:n asiantuntemus toi selkeää lisäarvoa näin tärkeän aiheen verkko-oppimisen toteutukseen.

 

Ville Karttunen

Head of New Business, Caruna

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä