Are: Teknologialla tehokkaampaa ja joustavampaa perehdytystä

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Are

Are on Suomen suurin talotekniikkatalo. Koko elinkaaren kattavat talotekniikkaurakoinnin ja kiinteistöjen ylläpidon palvelut takaavat asiakkaiden tilojen energiatehokkuuden ja miellyttävät sisäolosuhteet. Are-konserni työllistää noin 3 200 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Arella oli tarpeena tuoda muiden kanavien rinnalle uusia joustavia ratkaisuja perehdytykseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Digitaalisilla oppimisen ratkaisuilla haettiin tehokkuutta kentällä toimivan henkilöstön kouluttamiseen ajasta ja paikasta riippumatta.
are-logo

Verkkokoulutus mahdollistaa perehdytyksen mobiilisti

Aren henkilöstöstä suurin osa työskentelee erilaisissa asennustehtävissä asiakkuuksissa ja työmailla, joissa opiskelu työn ohessa onnistuu mobiililaitteilla. Are halusi myös tuoda perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen enemmän monimuotoisuutta sekä erilaisia oppimisen tapoja. Yhtenä tavoitteena oli saada kaikille yhteisistä koulutuksista suoritustiedot helposti käyttöön. Projekti oli osa monimuotoisen osaamisen kehittämisen kokonaisuutta, jossa hyödynnetään myös muita kanavia ja menetelmiä.

Are etsi ratkaisua, jolla perehdytys ja osaamisen kehittäminen sujuu mobiilisti ympäri Suomen ja vastaa liiketoimintojen tarpeeseen. Tähän tarpeeseen soveltuvat verkkokoulutukset.

 

”Arvioimme markkinassa tarjolla olevia verkkokoulutusympäristöjä ja sisällöntuotantoon soveltuvia työkaluja, joista MPS:n tarjoama tekninen ratkaisu, Gimlet-oppimisympäristö, vastasi ennakolta parhaiten tarpeisiimme”, toteaa Are-konsernin henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Lyly.

Verkkokoulutuksista on tullut osa Aren arkea

Verkkokoulutukset on otettu Arella hyvin vastaan, ja niistä on tullut luonteva osa arkea ja kehittämistä.

 

”Saimme heti alussa mukaan henkilöstöämme sisällöntuottajiksi ja testaajiksi, ja näin käynnistyi helposti kurssien tuottaminen yhdessä. Sekä projekti että tekninen käyttöönottototeutus onnistuivat hyvin. Verkkokurssisuoritusten ja uusien kurssien määrä kasvaa koko ajan”, Päivi Lyly kertoo.

 

Projekti ja yhteistyö toimivat hyvin. Jari Mäkelä MPS:stä kertoo: ”Yhteistyö Aren kanssa projektissa sujui hyvin ja napakasti. Hyvä yhteistyö ja dialogia asiakkaan kanssa on jatkunut myös projektin jälkeen. Arella oli selkeä ja kirkas tavoite, joka helpotti myös MPS:n projektitiimin työtä.”

 

”Henkilöstöltä on tullut myönteistä palautetta verkkokurssiympäristön helppokäyttöisyydestä, napakoista sisällöistä ja kurssien pituudesta, jotka soveltuvat hyvin työn ohessa tapahtuvaan oppimiseen. Vaiheistimme käyttöönoton ja otimme esimiehet mukaan käytön aloitukseen varmistaaksemme tuen 2900 loppukäyttäjälle eli koko Suomen henkilöstöllemme”, Päivi Lyly kiteyttää.

“ (1)

Arvioimme tarjolla olevia verkkokoulutusympäristöjä, ja Gimlet-oppimisympäristö, vastasi parhaiten tarpeisiimme.

 

Päivi Lyly

HRD Manager, Are

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä