Metsäteollisuus löysi kevyen tavan olla henkilöstönsä pulssilla

MPS PULSSI

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää koko Suomelle. Maamme tavaraviennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteista.
metsateollisuus-logo

Projektin lähtökohta ja tavoite

Metsäteollisuus ry:ssä haluttiin löytää kevyyt tapa olla henkilöstön pulssilla ja saada ajankohtaista tietoa siitä, miten heidän henkilöstönsä jaksaa pandemian oloissa ja minkälaista tukea he kaipaavat. Tähän tarpeeseen MPS Pulssi vaikutti heiltä osuvalta palvelulta vaihtuvine teemoineen, joten Metsäteollisuus päätti lähteä kokeilemaan sitä.

Toteutussykliksi valikoitui yksi pulssikysely kvartaalia kohden, joka on ollut toimiva ratkaisu, sillä Metsäteollisuuden vastausprosentti on pysynyt yli 80 prosentissa ja he ovat saaneet riittävän ajankohtaisesti tietoa henkilöstönsä voinnista.

 

Tunneilmastoanalyysi on ollut erinomainen lisä mittaristoon, koska se tarjoaa meille syvempää tietoa fiiliksistä, jota perinteiset kyselyt eivät tee. Kysely on kevyt ja nopea vastata ja raportit ovat selkeitä. Siten kehittämiskohteiden löytäminen ja niiden edistäminen on ollut tehokasta.

Yhteistyö MPS:n Janin kanssa on ollut mutkatonta ja helppoa. - Anne Hela-Ellonen, Hallintojohtaja, Metsäteollisuus ry

 

“ (1)

Vastausprosenttimme on pysynyt yli 80 prosentissa ja olemme saaneet riittävän ajankohtaisesti tietoa henkilöstön voinnista.

 

Anne Hela-Ellonen

Hallintojohtaja, Metsäteollisuus ry

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä