MPS Pulssi valikoitui Bonumilla luotettavaksi työilmapiirin kanavaksi

MPS PULSSI

Bonum Pankki

Bonum Pankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se toimii POP Pankkien keskusluottolaitoksena. Se vastaa POP Pankkien maksujenvälitys- ja selvityspalveluista sekä treasury-palveluista. Lisäksi Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien korttiliiketoiminnasta sekä myöntää vakuudettomia kulutusluottoja.
bonum-logo

Miksi MPS Pulssi?

MPS Pulssi toimii Bonum Pankin henkilöstölle kanavana, jonka kautta he voivat luottamuksellisesti ja helposti tuoda ilmi työilmapiiriin ja työn kuormitukseen liittyviä asioita. Kuhunkin teemaan sidotut ja hyvin muotoillut avoimet kysymykset ovat tuottaneet heille myös paljon tärkeää tietoa numeeristen tulosten tueksi.

Korona-aikana, Bonum Pankille on ollut entistäkin tärkeämpää selvittää henkilöstönsä tuntemuksia ja jaksamista riittävän usein, johon kvartaalimaisuus soveltuu erinomaisesti. Raportointi on selkeää ja kertoo, miten asiat ovat muuttuneet ja parantuneet.

 

MPS Pulssi tarjoaa meille ns. kättä pidempää esille nousseiden asioiden käsittelyyn ja parannustoimien ideointiin. Henkilöstömme ei ole kyllästynyt vastaamaan pulssiin, josta kertoo mm. vastausprosentti, joka on pysynyt vähintään 80 prosentissa. - Matias Niinistö, CFO, Bonum Pankki Oyj

 

“ (1)

Korona-aikana, meille on ollut entistäkin tärkeämpää selvittää henkilöstömme tuntemuksia ja jaksamista riittävän usein, johon MPS Pulssin kvartaalimaisuus soveltuu erinomaisesti.

 

Matias Niinistö

CFO, Bonum Pankki Oyj

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä