Kirsi Korhonen Muisti­liiton viestintä­päälliköksi

REKRYTOINTIPALVELUT

Muistiliitto löysi uuden viestintä­päällikön MPS:n rekrytointi­palveluja hyödyntämällä

MPS auttoi asiakastaan Muistiliittoa löytämään kehittämisotteisen viestintäpäällikön. Uudelta päälliköltä odotettiin monipuolista viestintä- ja johtamiskokemusta lisäämään Muistiliiton tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tehtävään valittiin pitkän kokemuksen omaava Kirsi Korhonen.

muistiliitto logo

Uusi viestintäpäällikkö Kirsi Korhonen kehuu rekrytointiprosessia. Hänelle syntyi hyvä mielikuva rekrytointiprosessin aikana.

”Ajattelin jo prosessin aikana, että kävi miten hyvänsä, tuntui itse prosessi näin hakijan näkökulmasta todella hyvältä. Tunsin olevani hyvissä käsissä. Kaikki hoitui todella ammattimaisesti ja oli hyvä fiilis. Tiesin koko ajan missä mennään”, Korhonen kertoo tyytyväisenä.

MPS:n rekrytointipalvelusta syntyi laadukas mielikuva

Kun MPS konsultin ja asiakkaan yhteistyö pelaa, on suunnittelutyö tehty hyvin. Tämä näkyy aina myös hakijan suuntaan. Erityisesti Korhonen kiinnitti huomioita täsmälliseen viestintään, joka toimi ajallaan ja inhimillisellä otteella ryyditettynä.

”Konsultti oli hyvin perehtynyt tehtävään, ei ylimalkaisesti ja vähän sinnepäin. Konsultin ja työnantajan rajapinta oli saumatonta”, Korhonen huomioi.

MPS haluaa tarjota hakijoille ensiluokkaisen hakijakokemuksen. Tästä syntyy hyvää myös asiakkaan suuntaan, sillä hyvä rekrytointikokemus vahvistaa aina myös asiakasyrityksen työnantajamielikuvaa.

Myös rekrytoivana osapuolena ollut Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu huomioi laadukkaan rekrytointiprosessin. Hän kiittelee hyvää suunnittelua ja sujuvuutta, joka onnistui nopeasta aikataulusta huolimatta.

”Vaikka aikataulu oli tiukka, oli harkintaan tarvittaessa silti riittävästi aikaa. Myös luottamushenkilöpäättäjien merkitys kansalaisjärjestössä ymmärrettiin ja heidän kiireiset aikataulunsa sovitettiin prosessiin”, muistelee Suomu kiitollisena.

Rekrytoinnissa haettiin kehittämisotteista viestintäpäällikköä

Viestintäpäällikön tehtävä Muistiliitossa on tärkeä. Muistisairaudet luokitellaan Suomessa yhdeksi kansantaudeista ja sairastuneita on noin 200 000. Muistisairaudet koskettavat jossain muodossa noin miljoonaa suomalaista, sillä muistisairaus kuormittaa sekä sairastuneiden lisäksi heidän läheisiään. Kun väestö ikääntyy, tulee muistisairaiden määrä kasvamaan jyrkästi.

”Odotukset uudelle viestintäpäällikölle ovat suuret. Toivomme hänen kirkastavan koko Muistiliiton brändiä, vahvistavan erityisesti vaikuttajaviestintää mutta myös kehittävän kaiken viestinnän suunnitelmallisuutta sekä varainhankintaa”, kertoo Katariina Suomu.

Kirsi Korhosella on kokemusta moninaisista viestinnän ja johtamisen tehtävistä yritys-, yliopisto-, ja järjestökentältä kuten myös kansainvälisistä tehtävistä. Vaikka muistisairaudet tai sote-kysymykset eivät olleet aikaisemmasta työurastani hänelle tuttuja, koki hän inspiroivaksi päästä kokeilemaan uutta.

Muistiliiton tehtävässä Korhosen mielenkiinnon herätti erityisesti siihen liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset. Juuri kiinnostus tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen ajoi Korhosen muutama vuosi sitten opiskelemaan sukupuolentutkimusta Helsingin yliopistoon.

”Syvennyttyäni tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin alkoi Muistiliiton tehtävä vaikuttaa todella kiinnostavalta. Muistisairauksissa ja muidenkin sairauksien järjestötehtävissä on kyse siitä, että pidetään huolta sairastuneiden ja heidän läheistensä oikeuksista. Meidän tulisi olla yhdenvertaisia tässä yhteiskunnassa. Näiden asioiden edistäminen tuntui omalle”, Korhonen miettii.

Sujuva ja luotettava rekrytointipalvelu

Potentiaalisia hakijoita oli paljon ja karsintaa tehtiin eri vaiheissa. Rekrytointiprosessissa MPS:n hyöty tuli keskeisimmin esiin Suomun mukaan hakijoiden arvioimisessa. MPS:n konsultin ammattitaitoisella osaamisesta oli suurta hyötyä. Konsultin näkemykset tukivat eri prosessin vaiheissa tehtävää hakijoiden valintaa, ja MPS teki myös ensimmäiset haastattelut.

”Kirsi Korhonen erottui vahvimmaksi ehdokkaaksi relevantilla, pitkällä ja monipuolisella viestintä- ja johtamiskokemuksella, hyvällä kirjallisella ilmaisukyvyllä sekä henkilökohtaisella soveltuvuudella tehtävään ja organisaatioon”, Suomu kertoo.

Katariina Suomu suosittelee MPS:n rekrytointipalveluja lämpimästi.

”Projekti vedettiin ammattitaidolla ja sujuvasti vaikka tilauksesta odotettuun rekrytoinnin valmistumiseen oli rajallisesti aikaa. Yhteistyö konsulttimme Jonathan Rasmuksen kanssa oli luontevaa ja asiakkaana koin voivani luottaa häneen”, Suomu kiteyttää.

 

MPS toivottaa Kirsille ja Muistiliitolle paljon onnea ja menestystä tulevaan!

Muistiliitto - viestintäpäällikkö Kirsi Korhonen

 

Kuva: Muistiliiton kuva-arkisto

“ (1)

Projekti vedettiin ammattitaidolla ja sujuvasti vaikka aikataulu oli tiukka.

 

Katariina Suomu

Muistiliiton toiminnanjohtaja

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 42 paikallisyhdistystä ja yli 14 000 henkilöjäsentä. Muistiliiton visio vuodelle 2024 on muistiystävällinen yhteiskunta, jossa muistisairas ihminen ja hänen läheisensä elävät hyvää elämää sekä saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: luotettavuus, inhimillisyys, tavoitteellisuus, yhteisöllisyys, osallisuus, edelläkävijyys ja innostuneisuus. www.muistiliitto.fi

Ota yhteyttä