Verkkokoulu­tuksella Metsähallitus ja toimintatavat tutuiksi

VERKKO-OPPIMISEN TEKNOLOGIA JA SISÄLLÖT

Verkkokoulutuksella Metsähallitus ja toimintatavat tutuiksi

Verkkoperehdytys tarjoaa laadukkaan, aikaan ja paikkaan sitomattoman koulutuksen jokaiselle työntekijälle. Toteutimme Metsähallitukselle koko henkilöstön kattavan perehdytysverkkokoulutuksen, joka toimii johdatuksena Metsähallitukseen ja sen toimintatapoihin.
MH-suomi-ruotsi-saame-VARI

Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa toimiva valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toisena ohjaavana ministeriönä julkisten hallintotehtävien osalta on ympäristöministeriö. Osana luonnonvarojen kestävää hoitoa ja käyttöä Metsähallitus huolehtii yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumisesta ottamalla huomioon luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin sekä työllisyyden edistämisen vaatimukset.

Tavoitteena laadukas, kaikille soveltuva perehdytyskoulutus

Tarpeena oli toteuttaa laadukas ja metsähallituslaisuuteen johdatteleva organisaatioperehdytysverkkokoulutus, joka soveltuu jokaisen työntekijän suoritettavaksi.

Metsähallitus tarjoaa luonnonvara-alan palveluita ympäri Suomea. Toimipaikkoja on useita, joten henkilöstö toimii hajautetusti. Metsähallituksen henkilöstörakenteen monipuolisuus näkyy laajana roolikirjona niin kokoaikaisina kuin kausi- ja kesätyöntekijöinä. Aiemmin henkilöstön perehdyttäminen oli Metsähallituksessa esihenkilövetoista ja aikaa vievää, joten perehdytyksen digitalisoitumisella haettiin ketteryyttä ja tehokkuutta sekä tasalaatuisuutta sen toteuttamiseen. Perehdytysverkkokoulutuksen yksi isoimmista tavoitteista oli yhtenäistää ja suoraviivaistaa perehdytyksen toteuttaminen uusille henkilöille.

Ymmärrys opitun merkityksestä omaan työhön tuo asian lähelle

Johdatus Metsähallitukseen -perehdytys toimii jatko-osana aiemmin toteutetulle perehdytyskoulutukselle, joka käsittelee käytännönläheisempiä teemoja, kuten tarkempia työsuhdeasioita. Verkkokoulutuksesta haluttiin sisällöllisesti inhimillinen ja käyttäjää puhutteleva Metsähallituksen työyhteisöä sekä toimintatapoja kuvaava verkkokoulutus, jossa painotetaan koko koulutuksen läpileikkaavina teemoina vastuullisuutta ja metsähallituslaista äänensävyä.

Metsahallitus-navigointinakyma-perehdytyskoulutus

Verkkokoulutus rakennettiin neljän pääteeman ympärille, joissa nostetaan esille mm. Metsähallituksen organisaatiorakenne, Metsähallituksen arvot ja strategia, tapa toimia sekä tietysti yksilön näkökulmaa metsähallituslaisena. Perehdytyskurssissa hyödynnetään käyttäjää aktivoivia harjoituksia, joiden avulla oppija voi reflektoitua aiheeseen ja sen merkitykseen hänen työssään. Sisällön esitystapoihin tuotiin vaihtelevuutta ja mielenkiintoa tuomalla myös äänielementtejä koulutukseen. Saavutettavassa verkkokoulutuksessa oppija pystyy navigoimaan neljän teeman välillä vapaasti ja lopuksi oppiminen todennetaan kevyellä lopputestillä.

“ (1)

Yhteistyö MPS Prewisen kanssa oli mutkatonta ja sujuvaa. Projektin tavoitteiden ollessa kirkkaat se myös valmistui aikataulussaan ja saavutti pian suosion niin uusien työntekijöiden kuin muidenkin metsähallituslaisten parissa.

 

Terhi Vires

Henkilöstöjohtaja, Metsähallitus

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä