Miksi Teollisuuden Voima Oyj:llä henkilöarvioinnit ovat kriittinen osa rekrytointia?

Henkilöarviointi

Teollisuuden Voima

Teollisuuden Voima Oyj eli TVO on energiayhtiö, joka tuottaa sähköä ydinvoimalla Eurajoen Olkiluodossa. TVO tuottaa tällä hetkellä Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköillä noin kuudesosan ja Olkiluoto 3 laitosyksikön käynnistyessä noin 30 % kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä. Ydinsähkön tuotanto on ilmastoystävällistä – siitä ei synny ilmastonmuutosta vahvistavia päästöjä, joten TVO osallistuu yhteisiin ilmastotalkoisiin merkittävällä tavalla.
Kysyimme Teollisuuden Voiman henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jaana Isotalolta, miksi henkilöarvioinnit ovat heille tärkeä osa rekrytointiprosessia.
tvo-logo

Ydinalalla vallitsevat korkeat turvallisuusvaatimukset

Turvallisuusvaatimukset ydinalalla ovat luonnollisesti hyvin korkeat ja työtehtävät monipuolisia. Yksi esimerkki monipuolisesta ja vaativasta tehtävästä Olkiluodossa ovat ydinvoimalaitoksen ohjaajat. TVO:lla tehtävään rekrytoidaan tyypillisesti taustaltaan AMK-insinöörejä, joita koulutetaan tehtäviin ensin 2–3 vuoden ajan, jotta he saavat pätevyyden eli lisenssin toimia ydinvoimalaitoksen ohjaajina. Tämän jälkeen he aloittavat TVO-työuran mittaisen oppimispolun, jossa työn tekemisen ja työssäoppimisen ohella he kouluttautuvat lisää joka vuosi ja ylläpitävät omaa osaamistaan aktiivisesti. Ohjaajan tehtävä on sähköntuotannon kannalta keskeinen ja tällainen investointi on yhtiölle todella merkittävä, minkä vuoksi TVO:n urapolulle halutaan löytää soveltuvimmat henkilöt henkilöarviointien avulla.

MPS:n asiantuntijoiden ymmärrys yrityksestä ja toimialasta tuovat lisäarvoa

”Olemme MPS:n kanssa tehneet töitä pitkään ja yhdessä löytäneet ne henkilöstöarviointimenettelyt, jotka soveltuvat ja tukevat omia rekrytointejamme parhaiten. Meille on etu, että MPS:n henkilöarviointeja tekevät konsultit ja psykologit ovat aidosti perehtyneitä toimialaamme, yritykseemme ja työtehtäviimme. MPS:n tiimit usein muodostuvat yhteyshenkilöistä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä jo monta vuotta, joten heillä on pitkä perspektiivi ja tuntemus meidän tiimeistämme ja esihenkilöistä. Lisäarvoa saamme muun muassa siitä, että he kykenevät peilaamaan rekrytoitavan henkilön ominaisuuksia, kyvykkyyksiä ja soveltavuutta toimintaympäristömme lisäksi myös itse organisaatioyksiköidemme toimintaan ja tiimiin, johon arvioitavaa henkilöä ollaan rekrytoimassa.”

 

Myös uudenlaisia henkilöarviointipaketteja on kehitelty yhdessä

”Yksittäisten henkilöarviointien sijaan olemme pyrkineet pitkäjänteiseen yhteistyöhön MPS:n kanssa muokataksemme erilaisia testipaketteja eri tehtäviin ja tilanteisiin sopiviksi. Olemme kehittäneet paljon erilaisia henkilöarviointipaketteja yhdessä sekä tehneet joitakin asioita aivan uudella tavalla, jotka myös MPS:lle ovat olleet uusia. Se on MPS:n asiantuntijoissa hieno ominaisuus; heillä on kyvykkyyttä innovointiin ja kokeilukulttuuriin, ja sen kautta pystyneet hakemaan juuri meille parhaiten soveltuvia menetelmiä erilaisiin tilanteisiin.

Erilaisten henkilöarviointipakettien lisäksi olemme toteuttaneet myös erilaisia rekrytointikokonaisuuksia, joissa MPS saattaa astua kuvioihin vasta soveltuvuusarviointivaiheessa tai olla mukana alusta alkaen, kuten suorahauissa. Oli kuvio mikä vain, MPS:llä on rekrytoinnin osalta narut vahvasti käsissä alusta loppuun.”

 

Esimiehiltä saatu palaute on ollut positiivista

”Meillä rekrytoivat esihenkilöt kehuvat ennen arviointia tehtävää briiffausta, jossa käydään läpi mm. tehtäväkuvaa, odotuksia ja kyvykkyysmallia. Usein palaute on ollut sellaista, jossa esihenkilöt itse kertovat omien ajatuksien kirkastuneen ja palaverien myös haastaneen heidän omaa ajatusmaailmaansa kyseisestä avoimesta työtehtävästä ja rekrytoivasta henkilöstä.

Yllättäviä reaktioita ja positiivista palautetta ovat saaneet myös rekrytoitavien henkilöiden arviointipäivän tulosten purkupalaverit. Esihenkilöt arvostavat erityisesti sitä, kun he saavat vinkkejä siihen, miten kutakin kandidaattia olisi syytä johtaa, jotta henkilö olisi työssä parhaimmillaan. Eli ei anneta suosituksia vain siihen, että miksi henkilö A, B tai C kannattaa valita, vaan nostetaan esiin myös huomioita siitä, millaisia asioita henkilön kanssa pitää huomioida arjessa, mikäli hänen kanssaan päätetään jatkaa. Tämä on ollut mahdollista, koska MPS-tiimin tuntemus meistä on ollut riittävän syvällisellä tasolla.”

 

Myös rekrytoidut työntekijät arvostavat henkilöarviointeja

”Olemme jo muutaman vuoden ajan tehneet kaikille uusille ja tehtävää vaihtaneille henkilöille ns. perehdytyksen arviointikeskustelun, kun henkilön tehtävässä aloittamisesta on kulunut noin kuusi kuukautta. Tässä puolistrukturoidussa haastattelussa käydään läpi tehtävän aloittamiseen liittyviä keskeisiä asioita ja tyypillistä on, että vuodesta toiseen yhtenä positiivisena korostuneena teemana esille nousee soveltuvuusarviointi.

Toki saamme palautetta myös siitä, miten rankka henkilöarviointipäivä on. Se vaatii ekstraponnisteluja, sillä siihen liittyy valtavasti tehtäviä, haastatteluja ja ajan käyttöä, mutta silti se koetaan miellyttäväksi ja sitouttavaksi kokemukseksi, mikä kertoo MPS:n onnistumisesta. On hyvä muistaa myös se, että kun hakijat pääsevät arviointipäivävaiheeseen asti, niin silloin usein on jo aika paljon sydäntä, sielua ja unelmia pelissä. Kun ne pystytään kohtaamaan ja ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin, se edesauttaa miellyttävää hakijakokemusta, mikä meille on erittäin tärkeää.”

 

Vuosien yhteistyö kerryttänyt dataa tulevia rekrytointeja varten

”Vuosien varrella henkilöarviointipäivään osallistuneiden hakijoiden pohjalta olemme luoneet itsellemme anonyymeja hakijaprofiileja tai tyypillisen hakijan analyyseja, joista nähdään millaiset asiat näyttävät painottuvan läpimenneissä tai ei-läpimenneissä rekrytoinneissa. Näitä anonyymeja analyyseja pyrimme hyödyntämään uusissa rekrytoinneissa onnistumisen maksimoimiseksi.”


Kuva: Jussi Hietikko

“ (1)

MPS:n asiantuntijoissa on se hieno ominaisuus, että heillä on kyvykkyyttä innovointiin ja kokeilukulttuuriin, ja sen kautta pystyneet hakemaan juuri meille parhaiten soveltuvia menetelmiä erilaisiin tilanteisiin.

 

Jaana Isotalo

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, TVO

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä