Sari Nikkola Työkanava Oy:n toimitusjohtajaksi

HENKILÖARVIOINTI

Henkilö­arvioinnilla yllättävä vaikutus valintaan

Valtion uudelle perustettavalle erityistehtäväyhtiölle lähdettiin hakemaan toimitusjohtajaa. Toimeen haettiin henkilöä, joka hallitsee tehtäväkentän ja kykenee aloittamaan tyhjältä pöydältä tavoitteena tuhannen työntekijän yritys. Henkilöarvioinnilla oli valintaan keskeinen merkitys.

mps-logo
Työ- ja elinkeinoministeriön hankepäällikkö Pirjo Larm

Työ- ja elinkeinoministeriön hankepäällikkö Pirjo Larm lähti toteuttamaan toimitusjohtajan rekrytointia uudelle, valtion kokonaan omistamalle erityistehtäväyhtiölle.

”Haimme tosi monipuolista johtajaa, koska kyseessä on ainutlaatuinen yhtiö, valtion erityistehtäväyhtiö. Samanlaista yhtiötä ei ole olemassa Suomessa”, Larm kertoo.

 

Rekrytoinnin aloitus oli pitkä ja monipolvinen. Kun rekrytointia käynnisteltiin, ei vielä tiedetty, että Työkanavan taustalla oleva laki menee perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Toimitusjohtajan rekrytointi viivästyi puoli vuotta. Hakuilmoitus julkaistiin lehdissä lopulta samana päivänä, kun tasavallan presidentti vahvisti lain.

Rekrytointipalvelu sujui mutkattomasti

Toimitusjohtajaa lähdettiin etsimään työnhakuilmoituksilla ja headhuntaamalla eli suorahaulla. Printtilehtien ilmoituksilla haluttiin tuoda esille Työkanavan imagoa. Suorahaun tavoitteena oli herätellä henkilöitä, jotka eivät välttämättä oivaltaisi hakea tehtävää. Hakijoita saatiin kymmeniä, lähes sata. Lopulliseen kuuden hengen hakijajoukkoon valikoitui sattumalta puolet ilmoituksen perusteella ja puolet suorahaun kautta tulleina.

Larm oli varsin tyytyväinen MPS:n rekrytointipalvelun ilmoituspalveluun.

”MPS:n kanssa tehtävä yhteistyö oli ostajalle varsin helppoa. Saimme MPS:n mediapaketin, jossa oli tarkasti suunniteltuna eri sähköiset mediat. Myös printti-ilmoitukset hoituivat MPS:n kautta.”

Työkanava uusi toimitusjohtaja Sari Nikkola oli yksi suorahakupuhelun saaneista.

”Toisaalta yllätyin, toisaalta en. Olin seurannut Työkanavan perustamista, koska työskentelin Punaiseen Ristin Kontti-ketjussa, jossa myös työllistetään pitkään työttömänä olleita. Yllätyin kuitenkin siitä, että hakuprosessi oli selvästi täysin avoin ja että yhtiön valmistelut olivat niin pitkällä.”

Nikkola ja viisi muuta hakijaa valikoituivat konsultti Tapio Kivikankaan Teams-haastattelujen perusteella seuraavaan vaiheeseen. Työkanavan hallituksen puheenjohtaja Elina Pylkkänen ja varapuheenjohtaja Jukka Kinnunen haastattelivat Larmin kanssa kaikki kuusi hakijaa kahden päivän aikana.

”Konsulttimme Kivikangas, joka oli ollut lukemassa työhakemuksia alusta saakka, ei ollut yllättynyt loppuarviointiin valikoituneista kolmesta hakijasta. Hän olisi tehnyt aivan samat valinnat”, Larm muistelee.

Henkilöarviointi ratkaisi valinnan

Larm korostaa, kuinka tärkeä vaihe henkilöarviointi oli valinnan tekemisessä. Kun henkilöarviointien raportit tulivat, oli niiden tulos ratkaiseva. Arviointiraportti oli hyvin laaja ja se käytiin läpi psykologin kanssa.

”Saimme henkilöarviointien raportit psykologikonsultti Veronika Solovianilta”, Pirjo Larm jatkaa ja lisää: ”Oli ehdottoman tärkeää, että Veronika avasi ne meille, ja meillä oli mahdollisuus kysyä häneltä täsmentäviä kysymyksiä. Osasimme nopeammin kiinnittää huomiota oleellisiin asioihin.”

Valinta haluttiin tehdä erityisellä huolella ja siksi päädyttiin kolmeen haastattelukierrokseen. Viimeisessä haastattelussa oli mukana koko Työkanavan hallitus. Larm ja Kivikangas eivät kertoneet hallitukselle omia suosikkejaan, mutta hallitus sai arviointien tulokset käyttöönsä.

”Psykologin tekemien arviointien perusteella noussut suosikki oli Sari Nikkola. Hän nousi voimakkaasti esiin myös hallituksen tekemässä viimeisessä haastattelussa. Tämä oli ratkaisevaa, sillä aluksi suosikkimme oli aivan eri henkilö. Ilman arviointia ja viimeistä koko hallituksen haastattelua emme olisi olleet niin varmoja valinnastamme”, Larm tuo esille.

Johtajavalinnan tärkeys – samanlaista yhtiötä ei löydy Suomesta

Jokainen vaihe vei hakua eteenpäin ja täydensi toinen toistaan. Kokonaisuus soljui joustavasti ja helposti. Jokaisella vaiheella oli tarkoituksensa.

Uudelle toimitusjohtajalle on aivan uudenlaisessa yhtiömallissa tärkeä rooli toiminnan aloittajana ja kehittäjänä. Haussa oli henkilö, joka ymmärtää, mitä tarkoittaa valtio-omisteisuus, yritysmaailma ja bisneksen pyörittäminen. Tulevan toimitusjohtajan tulee myös ymmärtää, mitä tarkoittavat osatyökykyisyys ja kasvu. Yhtiön tavoitteena on työllistää viiden vuoden kuluttua 1000 työntekijää.

”Tällaisia yhtiöitä ei ihan joka oksalla kasva. Siksi haimme tosi monipuolista henkilöä”, Larm painottaa.

Ruotsissa Samhall on toiminut 40 vuotta hyvin samantyylisellä konseptilla. Työkanava perustettiin pelkästään sen takia, että sen avulla pystytään työllistämään osatyökykyisiä. Laissa on määritelty tarkemmin yhtiön toiminnasta ja työllistettävistä. Yhtiö on osakeyhtiö eikä sillä ole viranomaistehtäviä. TE-palvelut valitsee Työkanavan asiakassopimuksiin parhaiten soveltuvat työllistettävät lain kriteerien mukaisesti.

Larm painottaa: ”Ennen kaikkea tämä on työllisyyspolitiikkaa, jolla tuetaan osatyökykyisten työllistämistä ja nostetaan Suomessa työllisyysastetta.”

Rekrytointiprosessi kesti loppujen lopuksi kolmisen kuukautta rekryilmoituksen laatimisesta toimitusjohtajan valintaan.

”Haku soljui eteenpäin jouhevasti takkuilematta. Lopputulos häämötti edessä ja kirkastui koko ajan”, Larm kertoo tyytyväisenä ja jatkaa: ”MPS on erinomainen kumppani. Minulla oli tunne, että kuljimme hyvinkin rinnakkain. Meillä oli tasaveroinen ja todella hyvähenkinen yhteistyö. MPS:n palvelu on ammattitaitoista, asiantuntevaa, tukevaa ja asiakasta kunnioittavaa.”


Sari Nikkola aloitti toimitusjohtajana Työkanava Oy:ssä 1.9.2022.

MPS toivottaa Sarille ja Työkanavalle paljon onnea ja menestystä tulevaan!

sari-nikkola

 

,

“ (1)

MPS:n palvelu on ammattitaitoista, asiantuntevaa, tukevaa ja asiakasta kunnioittavaa

 

Pirjo Larm

Työ- ja elinkeinoministeriön hankepäällikkö

Työkanava Oy

Vuonna 2022 toimintansa aloittaa uusi valtion omistama erityistehtäväyhtiö, Työkanava Oy. Sen tehtävänä on edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä.

Työkanava toimii Suomessa täysin uudella konseptilla: se työllistää osatyökykyisiä aidosti, monipuolistaa työllisyyspolitiikan keinovalikoimaa ja kantaa yhteiskuntavastuuta. Yhtiö antaa osatyökykyiselle työpaikan työsuhteessa ja myy hänen työpanostaan asiakkailleen. Samalla yhtiö vahvistaa osatyökykyisten osaamista ja työmarkkinavalmiuksia sekä tukee heitä työllistymään omaehtoisesti avoimille työmarkkinoille.

Työkanava Oy:n toiminnan periaatteista ja toiminnasta säädetään laissa. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää Työkanavasta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Ota yhteyttä