Euroskills-kilpailussa menestystä MPS:n tuella

Henkilöarvioinnit
Ammattitaidon Euroopan mestaruuskilpailu, Euroskills, on innostava, mutta samalla myös vaativa ja stressaava prosessi kilpailijalle.
Ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa kilpailu- ja valmennustoiminnan avulla edistävässä Skills Finland ry:ssä haluttiin ymmärtää paremmin, mitkä kilpailijoiden ominaisuudet liittyvät menestykseen kilpailussa ja miten tukea erilaisia kilpailijoita valmistautumisessa. Siksi käännyttiin henkilöarvioinnin ammattilaisten puoleen ja MPS valikoitui kilpailutuksen myötä kumppaniksi.
Skills_Finland_logo

Kilpailijoiden yksilölliset ominaisuudet esiin

ripattila_teija_kasvotTeija Ripattila toimii Suomen virallisena delegaattina Euroskills-kilpailussa ja vastaa Suomen maajoukkueen valmentamisesta yhteistyössä lajivalmentajien kanssa. 

MPS:n konsultti ja psykologi Ville Rantalaisen kanssa suunniteltiin kilpailijoiden ominaisuuksien kartoittamiseen kyselyt ja haastattelupohjat. Ensin selvitettiin aikaisemmin kisoissa menestymistä auttaneita tekijöitä, ja sitten tunnistettuja menestystekijöitä käytettiin uuden joukkueen valmiuksien arviointiin

Arvioinneissa selvitettiin kunkin kilpailijan ominaispiirteitä myös ammatillisen osaamisen ulkopuolelta, kuten persoonallisuuspiirteitä, ongelmanratkaisukykyä, motivaatiotekijöitä, tavoitteita kilpailua varten sekä stressinsietokykyä. Lisäksi kartoitettiin, mitkä näistä asioista olivat olleet aikaisemmin kilpailuihin osallistuneilla yhteydessä parempaan kisamenestykseen. Kilpailijoille annettiin lisäksi yksilöllistä palautetta tueksi valmennusjaksoa varten.

”Aiemmin valmennuksessa kokeilimme erilaisia tapoja valmentaa, emme niinkään etsineet ominaisuuksia. Nyt lajivalmentajat saivat arvioinneista ymmärrystä erilaisten kilpailijoiden yksilöllistä vahvuuksista ja kehityskohteista ja osasivat ne huomioiden valmentaa kilpailijat optimaaliseen suoritukseen.”

Ymmärrys kilpailijoista helpotti myös yhteistyötä Teijan ja lajivalmentajien välillä. Kun haastavia tilanteita tuli kilpailussa ja valmistautumisessa eteen, pystyttiin pohtimaan ratkaisuja yksilöllisesti. 

Kilpailijoiden innostus ja jaksaminen paremmalla tasolla kuin koskaan

Kilpailijoiden ymmärrys itsestään ja ominaisuuksistaan kasvoi arviointikyselyiden ja erityisesti haastattelujen ja saadun palautteen myötä. Kilpailijat osasivat ja uskalsivat avoimemmin ottaa esiin itselleen stressaavia asioita valmennuksen aikana. Suhde valmentajiin muodostui läheisemmäksi, luottavaksi ja tukea antavaksi.

”Olen ollut mukana valmentamassa kolmeatoista maajoukkuetta ja nyt oli selkeästi henkisesti vahvin joukkue. Porukassa oli valtavan hyvä joukkuehenki. Valmennuksesta kisoihin asti vallitsi luottamus ja ilmapiiri oli turvallinen.”


Myös riskitekijät tunnistettiin

Kilpailu ja siihen valmistautuminen on pitkä ja vaativa prosessi, ja kuten aikaisempinakin vuosina, joukkueesta lähti kilpailijoita valmennuksen aikana. Nyt arvioinneissa kuitenkin riskitekijät tunnistettiin heidän kohdallaan, ja tuota tietoa voidaan hyödyntää jatkossa valittaessa kisavalmennettavia.
Jokaisen kilpailijan ymmärrys omista vahvuuksistaan ja ominaisuuksistaan kuitenkin kasvoi, josta on heille kaikille varmasti hyötyä jatkossa, niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

EuroSkills_2023_Gdańsk_Lähettämistilaisuus-03-1


“ (1)

Olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Projekti sujui luttamuksen ilmapiirissä yhdessä tekien ja sovitussa aikataulussa.

Prosessi auttaa meitä myös jatkossa kehittämään kilpailijoiden valintaa sekä henkilökohtaistamaan valmennusta.

 

Teija Ripattila

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä