Sanna Kulmala on valittu johtamaan TYÖ2030-ohjelmaa

EXECUTIVE SEARCH

TYÖ2030

Työn ja työhyvinvoinnin TYÖ2030-kehittämisohjelma on osa nykyistä hallitusohjelmaa, ja sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos ja se toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa.

Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistyötä ja jatkuvaa oppimista, vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja nostaa suomalainen työelämä maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmassa kehitetään uusia työpaikkainnovaatioita ja uudenlaisia työskentelytapoja hyödyntäen digitalisaatiota ja teknologista kehitystä.
tyo2030-logo

TYÖ2030-ohjelman johtajaksi on valittu Sanna Kulmala

Sanna Kulmala valittiin tehtävään laajan hakijajoukon keskuudesta. Tehtävä herätti paljon kiinnostusta, sillä työelämän murros, työn uudistuminen, uusien innovaatioiden kehittäminen ja luominen ovat keskeisiä Suomen kilpailukyvylle, työn tuottavuudelle ja työllisyydelle ja koskettavat kaikkia työelämän toimijoita.

 

”TYÖ2030-ohjelma kokoaa ainutlaatuisella tavalla työelämän eri toimijat yhteen hyvinvoivan työelämän talkoisiin. Ohjelman avulla rakennamme Suomeen työelämää, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua ja joka lisää hyvinvointia niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnan tasolla. TYÖ2030-ohjelman tapa auttaa ja tehdä muutosta siellä, missä työ on, eli työpaikoilla, tuntuu erityisen innostavalta.” Sanna iloitsee.

 

Sanna Kulmalan monipuolinen osaaminen ja kokemus nousivat arvoonsa rekrytointiprosessin edetessä. Hän on kauppatieteiden maisteri ja erikoistunut johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen. Hänen keskeinen vahvuutensa on kokemus työelämän monipuolisesta kehittämisestä yritysten strategisen HR-toiminnon näkökulmasta.

Pääjohtaja Antti Koivula toivottaa Sannan lämpimästi tervetulleeksi Työterveyslaitokselle:

 

”Työn murros ja digitalisaatio haastavat koronan katalysoimana työelämän täysin uudella tavalla. Nyt tarvitaankin uusia ajatuksia ja yhteistä kehittämistä - ja tässä Sannan rooli on kriittinen."

 

MPS onnittelee Sannaa nimityksen johdosta ja toivottaa samalla paljon menestystä TYÖ2030-ohjelmaan ja Sannalle ohjelmajohtajan tehtävään!

executive-and-board-tyo2030

 

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä