Energiateollisuus vaikuttaa paremman huomisen puolesta

EXECUTIVE & BOARD

Energia-ala elää tällä hetkellä suurta murrosta

Energiateollisuus ry (ET) edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. ET toimii sekä energiayhtiöiden äänenä että yhteiskunnan tavoitteiden edistäjänä energia- ja ilmastoasioissa.
Uutta osaamista, innovaatioita ja kestäviä ratkaisuja tarvitaan kiihtyvällä tahdilla. "Ilmastoneutraalius on noussut keskeiseksi tavoitteeksi niin energian tuottajille kuin käyttäjille. ET on vahvasti sitoutunut hallitusohjelman kunnianhimoisiin tavoitteisiin ilmastoneutraaliudessa", toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
energiateollisuus-logo

Energia-asiat kaikkien huulille

ET on hyvin verkottunut järjestö, jonka missiona on tehdä Suomen vaikuttavinta edunvalvontaa, jota ohjaa kestävän kehityksen arvot. ”Energia-asiat kaikkien huulille” on slogan, johon ET uskoo. Kyse on pohjimmiltaan kaikkien halusta, aktiivisuudesta ja valinnoista, niin elinkeinoelämässä kuin yksittäisien talouksien energiaratkaisuissa. Energiateollisuuden tuottamat tuotteet ovat pääsääntöisesti hyviä tuotteita ympäristönäkökulmasta; sähkö, kaasu, uusiutuvat energiat ja ydinvoima ovat kaikki ilmaston kannalta kestäviä vaihtoehtoja.

 

”Viestinnän näkökulmasta kompleksiset asiat on viestittävä sekä kiinnostavasti että ymmärrettävästi, jotta saamme sen huomion, jota energia-asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan”, sanoo ET:n edunvalvontajohtaja Hanna Ekman. Hannan mukaan on äärimmäisen tärkeää tehdä vaikuttamistyötä monilla rintamilla ja erityyppisten sidosryhmien kanssa.

 

”Meillä kaikki asiantuntijat ovat viestinviejiä yhteiskuntaan. Sen vuoksi organisaatiomme on matala, ja uskomme, että kaikki asiantuntijamme ovat energia-asioiden johtajia omalla osaamisalueellaan. Uskomme vahvasti valmentajaan työkulttuuriin ja projektimaiseen työskentelytapaan tavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Leskelä. ET:n johtamismallissa asiantuntijat ovat keskiössä. ET:n arvot auttavaisuus, ammattiylpeys, innostus ja sitoutuminen näkyvät asiantuntijoiden tavassa tehdä töitä.. ”Meillä tehdään yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä, ja meillä saa olla pelastamassa maailmaa”, toteaa Jukka Leskelä.

 

Uusia osaajia ja jaetun johtajuuden kulttuurin kehittämista

Merkityksellisyys on asia, joka on edistänyt ET:n kiinnostavuutta työnantajana. ET on tehnyt pitkä linjan yhteistyötä MPS:n kanssa sekä rekrytointien että kulttuurin ja johtamisen kehittämisen parissa.

 

”Kun meillä on pitkä asiakassuhde MPS:n kanssa, tiedämme MPS:n asiantuntijoiden tuntevan kulttuurimme ja osaavan ammatillisten osaamisien lisäksi tunnistaa meille kulttuurisesti sopivimmat osaajat”.

 

ET on työpaikkana panostanut myös diversiteettiin: työyhteisössä on eri-ikäisiä miehiä ja naisia, joilla on hyvin moninaisia taustoja ennen uraa Energiateollisuus ry:ssä.

 

"Kulttuurin ja johtamisen kehittämisessä MPS:n asiantuntijat ovat sparranneet ja auttaneet meitä myös näkemään asioita erilaisista näkökulmista, ja haastaneet meitä positiivisesti. Työmme jaetun johtajuuden kulttuurin parissa jatkuu edelleen. Tässä, kuten myös ilmastoasioissa, tekemisen täytyy perustua jatkuvaan parantamiseen ja kunnianhimon tason nostamiseen", kiteyttää Leskelä.

 

MPS Executive & Board seniorikonsultit Sari Salojärvi ja Jaana Jaatinen ovat toteuttaneet viime vuosina ET:lle johtoryhmän arviointia ja kehittämistä, johdon ja asiantuntijoiden coachingia, työyhteisön kehittämisen workshoppeja, suorahakuja ja soveltuvuusarviointeja.

 

“ (1)

Kulttuurin ja johtamisen kehittämisessä MPS:n asiantuntijat ovat sparranneet ja auttaneet meitä myös näkemään asioita erilaisista näkökulmista, ja haastaneet meitä positiivisesti.

 

Jukka Leskelä

Toimitusjohtaja, Energiateollisuus

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä