Hyvä esihenkilötyö luo hyvää sisäilmaa!

Me MPS:ltä saimme kunnian toteuttaa Valloxin johtajiston kanssa lähes vuoden mittaisen lähijohtajavalmennuksen, joka aloitettiin keväällä 2020. Lähdimme yhdessä valmennusmatkalle, jonka teemana oli: ”Mitä on hyvä esihenkilötyö ja miten sitä rakennetaan päivittäin, ei päivässä?”.

Vallox on jo 50 vuotta työskennellyt intohimoisesti suomalaisten sisäilman parantamiseksi. Vähintäänkin yhtä tärkeänä asiana pidetään hyvää lähijohtajuutta. Se, miten esihenkilö itse kokee mahdollisuutensa ja kykynsä onnistua työssään, on ratkaisevaa ns. hyvän sisäilman takaamiseksi työyhteisössä.

JPKorja_Vallox_kuvaMikaPeltomaa

Valloxin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja näkee esihenkilö- ja johtamiskulttuurin olevan Valloxin menestymisen kannalta keskiössä. Toisia arvostava ja kannustava työilmapiiri sekä henkilöstön kokonaisvaltainen jaksaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joihin hyvällä esihenkilötyöllä voidaan vaikuttaa. Esihenkilöiden oman jaksamisen kannalta tärkeää on myös oman roolinsa sisäistäminen.

Esimerkiksi, aina kun asiantuntija kohoaa esihenkilöasemaan kollegoidensa keskeltä, joutuu hän tarkastelemaan itseään uudessa roolissa, mikä ei ole helppoa. Esihenkilöstölle järjestetyn lähijohtajavalmennuksen tarkoitus olikin terävöittää rooleja, suhteita ja vastuuta sekä tukea johtamisen kulttuurinmuutosta.

Valloxin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja

Valloxin henkilöstön kehittäjä Tanja Altti uskoo myös, ettei kokenutkaan esihenkilö voi kehittää johtamistapaansa ilman itsereflektiota, ja siksi oman johtamistyylinsä pohtiminen on aika ajoin tarpeen kenelle tahansa esihenkilöasemassa olevalle.

Halusimme valmennuksen avulla saada Valloxille yhteiset suuntaviivat tiimien johtamiseen, sillä myös alaisten odotukset esihenkilötyön suhteen ovat ajan saatossa muuttuneet. Tavoitteena oli, että jatkossa Valloxin esihenkilöiden työssä korostuisivat kysyminen, kuunteleminen ja kannustaminen, ja tietenkin myös johtamisessa tarvittava riittävä jämäkkyys.

Mitä saimme yhdessä aikaan?
  • Valmennus antoi paljon. Pohjatyönä teimme syväsukelluksen Valloxin johtamisen tilaan 360°-analyysin, motivaatiokartoituksen ja johtamistilannesimulaatioiden avulla. Näiden pohjalta rakensimme ohjelman sisällön, jota tarkensimme jokaisen valmennuspäivän yhteydessä saadun palautteen perusteella. Tavoittelimme kehittymistä esihenkilön työssä yksilötasolla sekä osallistujien välisessä yhteistyössä, ja saatujen palautteiden perusteella tavoitteisiin pääosin päästiinkin. Sokerina pohjalla olivat henkilökohtaiset coaching-kohtaamiset, joissa jokainen valmennettava pohti itseään lähijohtajana.
  • Valmennus vahvisti osallistujien välistä luottamusta ja myös haasteellisten asioiden käsittely tiivisti ryhmää. Saimme jälleen valmentaja Tomi Välimäen kanssa todeta, että vuorovaikutuksella ja paremmalla toisten tuntemisella on mahdollista saavuttaa paljon. Aktiivinen vuorovaikutus valmentajien ja osallistujien välillä varmisti, että keskityimme ohjelman aikana riittävästi ydinasioihin. Valmentajalle tämä prosessi antoi jatkuvaa palautetta asioiden ja käsittelytavan toimivuudesta. Ryhmä oli myös halukas vaikuttamaan asioihin.
  • Kun yksilöillä on herännyt vahva tahto yksilölliseen kehittymiseen, näkyy se Valloxin ja MPS:n yhteistyön jatkumisena MPS business coaching -mallilla. Olemme iloisia siitä, että me MPS:ltä saamme kulkea Valloxin menestyksen mukana edelleen!

 

Blogin ovat kirjoittaneet
Minna Hirsimaki
Minna Hirsimäki, Account Director, Certified Business Coach, MPS

tomi_valimaki_3
Tomi Välimäki, Senior Partner, MPS Career.

Kirjoitus on julkaistu myös Valloxin blogissa 28.2.2022.

 

 

Stay tuned!