DIAMANTENS MENTORPROGRAM


Diamantens mentorprogram riktar sig till unga kvinnliga ledare, som innehar en av sina första chefsroller och vill utvecklas i sitt ledarskap. Närmare information om vem som kan ansöka, processen och datum finns på www.diamanten.fi. 


Till ansökan bifogas CV (i Word- eller PDF-format) och en video enligt instruktionerna på Diamantens hemsida.

Därtill förbinder sig ansökande att ifall de uttas för personlighetstest delta i dem inom givet tidsintervall, och att delta i de workshoppar och träffar som ingår under mentorskapsåret.

Anmäl dig senast 20 mars 2022.

Formulär