Case Hartela: Lisää habaa johtamiseen

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Case Hartela

Hartelassa käynnistettiin johdonmukainen esimiestyön ja johtamisen kehityspolku vuoden 2015 alussa. Hartela Boss Academy (HABA) ohjelmiin on osallistunut kaiken kaikkiaan vajaa 100 hartelalaista esimiestä ja asiantuntijaa viiden HABA -ohjelman kautta.

Odotukset esimiesten työn rooliin ja sisältöön ovat kehittyneet 2010-luvulla. Vuonna 2014 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa eniten työkuormansa ja työn mielekkyyden kanssa oirehtivat juuri esimiehet. Nämä tulokset olivat samalla lähtölaukaisu merkittävälle kehitysinvestoinnille.
hartela-logo

Johtaminen vaatii pitkää jännettä

Vielä kymmenen-viisitoista vuotta sitten innostaminen, karisma ja isot visiot olivat johtamisen suurimpia hyveitä. Johtajalta odotettiin korkeinta asiantuntemusta ja kykyä viedä joukot tavoitteeseen – ”heittämällä hetteikön yli”. Nykyinen työelämä vaatii johtajalta kovin toisenlaisia ominaisuuksia. Kyky kuunnella ja osallistaa, vuorovaikutustaidot, empatiataidot sekä aito kiinnostus yksilöön ovat asioita, joita varsinkin nuorempi asiantuntijasukupolvi arvostaa, kertoo MPS:n kehitysjohtaja Iiro Pohjanoksa.

 

Monelle kokeneellekin esimiehelle vaatimus uudenlaisesta johtamisesta on iso haaste. Uudistuminen alkaa kyvystä tunnistaa tilanne ja nähdä omat vahvuudet ja heikkoudet. Tahto uudistua ja oppia uutta on avain myös omaan jaksamiseen esimiehenä. Matka Hartelan kanssa on ollut kokonaisvaltainen ja palkitseva kokemus. Se on ollut hieno mahdollisuus uudenlaisen esimiestyökulttuurin kehittämiseen. Kiitämme Hartelan esimiehiä siitä, että he ovat antaneet merkittävästi uutta käytännön oppia myös MPS:lle, sanoo MPS:n konsultti Minna Hirsimäki.

Lisää Habaa johtamiseen

HABA rakentuu neljästä kahden päivän ohjelmakokonaisuudesta, jotka nivotaan yhteen liiketoimintalähtöisin ja konsernin johtoryhmässä päätetyin projektitöin. 360-arvioilla täydennämme esimiesten itsetuntemusta sekä yksilöpalauttein tuemme kehityspolkujen muodostumista. Jokaiselle osallistujalle lisäksi räätälöidään hänen tarpeidensa pohjalta Hartelan sisältä kokeneempi mentori tukemaan oppimis- ja kasvupolkua.

Ohjelman sisällöt keskittyvät johtamis- ja esimiestyön keskeisiin kysymyksiin. Käymme lävitse muun muassa mitä hyvä ja tämän päivän johtaminen on meillä Hartelassa ja kuinka huomioimme tavoitteiden ja suorituksen johtamisen, kertoo Samppa Mäki-Patola, Hartelan henkilöstöjohtaja. Esimiehet ovat tärkeässä roolissa tuloksellisuuden varmistamisessa. Entistä enemmän keskitymme myös toimiin, joilla valtuutamme tekijät työhönsä ja esimies toimii ryhmänsä coachina. Toimialamme ja Hartela elää muutosten aikaa, ja uudistusten eteenpäin vieminen sekä seuranta ovat tärkeä osa onnistumista esimiehen ja hänen ryhmänsä työssä.

 

Tukea elämänhallintaan

Arjen kiireet, työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen sekä monet muut seikat näkyvät ihmisten jaksamisessa ja kyvyssä suoriutua arjen eri tilanteista. Tämän johdosta esimiestyön taitojen kehittämisen lisäksi Hartela on panostanut alusta alkaen koulutusohjelman yhteydessä myös yksilöiden hyvinvointiin ja omaehtoiseen kehittämiseen. Jokainen uusi käynnistyvä HABA-koulutus alkaa sekä päättyy Vierumäellä. Ohjelmaan kuuluvat sekä perinteinen Vierumäen kuntotesti, että palautuvuutta ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti analysoiva Firstbeat-mittaus. Ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja suoriutumiseen pitkäjänteisesti keskittynyt yhteistyökumppanimme Matti Heikkilä antaa molemmista testeistä henkilökohtaisen palautteen sekä suositukset elämänmittaiselle kehityspolulle. Onnistumisia mitataan HABA-koulutuksen päättyessä vajaan vuoden kuluttua aloituksesta. On ollut hienoa huomata kasvupolkuja sekä ammatillisessa kehittymisessä, mutta myös merkittävissä elämänhallinnan muutoksissa.

Olemme Hartelassa nähneet, että investointi tuottaa tulosta ei yksin esimiesten, vaan myös henkilöstömme mielestä. Vuosien aikana tehdyt henkilöstötutkimukset osoittavat merkittävää parantumista esimiestyön ja johtamisen alueella. Olemmekin olleet toistuvasti henkilöstötutkimusten verrokkiryhmää paremmalla tasolla niin esimiestyön ja johtamisen kuin myös työturvallisuus ja -hyvinvointinäkökulmien valossa. Tulemme jatkamaan ja kehittämään hyvää yhteistyötä MPS:n kanssa. Esimiesten keskuudessa pidetty ja kysytty ohjelma saa jatkoa päivitetyin sisällöin vuonna 2020.

,

“ (1)

Tulemme jatkamaan ja kehittämään hyvää yhteistyötä MPS:n kanssa. Esimiesten keskuudessa pidetty ja kysytty ohjelma saa jatkoa päivitetyin sisällöin vuonna 2020.

 

Samppa Mäki-Patola

Henkilöstöjohtaja, Hartela

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä