Jarkko Härmälä: Henkilöarviointi antaa eväitä omaan kehittymiseen

HENKILÖARVIOINNIT

Jarkko Härmälä: Henkilöarviointi antaa eväitä omaan kehittymiseen

Uutta kaupunginjohtajaa etsittäessä Jarkko Härmälä headhuntattiin mukaan hakuun. MPS-Yhtiöt valikoitui soveltavuusarvioinnin tekijäksi.
mps-browser-icon

Jarkko Härmälä on käynyt uransa aikana useita henkilöarvioita uutta tehtävää hakiessa. Tämä oli hänelle jo neljäs.

"Arviointi on aina opettavainen kokemus. Koen kaiken sellaisen mielekkäänä, mistä oppii itsestään ja voi havainnoida omia kehityskohteitaan. Henkilöarviointi antaa hyviä eväitä työssä kasvuun ja kehittymiseen", Jarkko Härmälä kertoo.

Henkilöarviointi antaa tietoa uutta työntekijää hakevalle yritykselle, mutta myös itse hakijalle. Siihen kannattaa suhtautua uteliaisuudella.

"Haluamme tarjota hakijoille arviointikokemuksen, joka on siihen käytetyn ajan arvoinen. Aina henkilöarviointi ei johda toivotun työpaikan saamiseen, mutta voit ottaa arvioinnista hyödyt talteen ja hyödyntää ammattilaisen laatimaa analyysiä oman työskentelytyylisi reflektoinnissa. Saat selville, mitkä piirteesi näyttäytyvät vahvuuksinasi, ja minkälaisia kehittämisalueita on tunnistettu. Selkeäkielisen analyysin lisäksi tarjoamme jokaiselle arvioitavalle mahdollisuuden henkilökohtaiseen palautteeseen konsultin kanssa", kertoo MPS-Yhtiöiden Senior Consultant Veronika Solovian.

Henkilöarvioinnin laajuus yllätti

MPS:n henkilöarviointiin kuuluu laaja kokonaisuus työpersoonallisuus- ja päättelykykytehtäviä sekä soveltavuushaastattelu. Kun aikaisemmin näiden tekemiseen piti varata kokonainen työpäivä, on näitä nykyisin mahdollista tehdä etänä yksi kerrallaan itselle sopivissa ajankohdissa.

Persoonallisuus- ja päättelykykytehtävien laajuus yllätti Härmälän.

"Tässä oli laajempi kokonaisuus, mitä osasin ennakkoon arvioida. Testien tekeminen vei yllättävän paljon aikaa! Osa-alueet olivat runsaita ja aikaa vieviä", kertoo Härmälä.

Härmälä kertoo haastattelun perustuneen hyvin paljon ennakkoon tehtyihin tehtäviin ja lähettyihin materiaaleihin. Psykologi kävi hänen kanssaan läpi sisältöä ja painotti sieltä löytämiään tiettyjä kokonaisuuksia.

"Minun tapauksessani nousivat esiin monipuolinen tausta ja kansainvälinen osaaminen. Olen tehnyt puolet urastani ulkomailla erilaisia kulttuuritaustoja ja arvopohjia omaavien ihmisten kanssa", Härmälä hymyilee.

Härmälä koki haastaviksi erityisesti tehtävät, joissa oli aikarajoitteita mukana.

"Jossain osa-alueissa arviointi oli erilainen kuin oletin, ja koin että niihin olisi pitänyt keskittyä enemmän. Edellisestä soveltavuusarvioinnista oli aikaa niin paljon, ettei minulla tuntunut olevan kokemusta arviointien tekemisestä. Näitä olisi hyvä treenata ehkäpä hieman useammin, mitä itse olen tehnyt. Ovat mielenkiintoisia ja opettavaisia testejä", miettii Härmälä.

Hakijoiden pohdinnat testien tekemisestä ovat tuttuja Senior Consultant Veronika Solovianille. Hän kertoo, että persoonallisuus- ja päättelykykytestit on suunniteltu niin, että harjoittelulla olisi mahdollisimman vähäinen vaikutus testeissä suoriutumiseen. Kannattaa myös muistaa, ettei persoonallisuustesteissä ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, sillä ne kuvastavat meidän jokaisen omaa persoonallisuutta.

Millaisia persoonallisuustestit ovat? Tutustu aiheeseen lisää lukemalla Päivi Montgomeryn kirjoittama blogi Minä en usko persoonallisuustesteihin.

Henkilöarvioista lisäinformaatiota rekrytointeihin

Härmälä on toiminut myös henkilöarviointien tilaajana silloin, kun on ollut johtajatason tai organisaation keskeisien avainhenkilöiden rekrytointeja.

"Arvioinnit antavat rekrytointiprosessiin tarvittavaa lisäinformaatiota. Lyhyestä haastattelusta saa irti varsin vähän ja arviointi usein vahvistaa haastattelussa kerättyjä havaintoja", Härmälä kertoo.

Solovian kertoo ammattimaisesti toteutetun henkilöarvioinnin antavan arvokkaan näkökulman henkilön soveltuvuuteen. Tätä ei ole mahdollista saada samassa laajuudessa pelkästä työhaastattelusta taikka haastattelun ja suppean testauksen yhdistelmästä.

"Henkilöarvioinnin analyysissa yhdistyy luotettavin ja objektiivisin menetelmin kerätty tieto henkilön toimintatyylistä, päättelykykyrakenteesta, motivaatiosta ja muista tehtävän kannalta tärkeistä kompetensseista", Solovian lisää.


MPS onnittelee Jarkkoa kaupunginjohtajaksi valinnasta ja toivottaa onnea ja menestystä tulevaan!

Photo by Freddy Kearney on Unsplash“ (1)

Henkilöarviointi antaa hyviä eväitä työssä kasvuun ja kehittymiseen.

 

Jarkko Härmälä, Lohjan kaupunginjohtaja

“ (1)

Ota yhteyttä