Turvallisuus ja laatu

Turvallisuuteen tähtäävät toimintatavat ovat hyvän laadun ja työtyytyväisyyden perusta - rakenna kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

Riskien hallinta on keskeinen osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on vahinkojen, vaaratilanteiden ja toiminnan kannalta kielteisten tapahtumien estäminen. Toimintaan kohdistuvien vaarojen tunnistaminen ja hallinta antaa organisaatioille mahdollisuuden varmistaa toiminnan laatu ja turvallisuus.

Turvallisuusjohtamisessa tarvitaan tehokkaita keinoja sitouttamaan henkilöstöä yhteisen turvallisuuden edistämiseen. Motivoivat ja monipuoliset digitaaliset ratkaisumme mahdollistaa osaamisen seurannan, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin laajankin organisaation tarpeisiin.

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Algol Pharman farmaseuttiset palvelut yksikkö toteutti yhdessä MPS Prewisen kanssa Lääketurvallisuuspelin vastaamaan terveydenhuoltoalan lääketurvallisuuskoulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Lääketurvallisuuspelin avulla lääkeyrityksien työntekijöitä herätellään ymmärtämään, mitä lääketurvallisuus tarkoittaa kunkin työntekijän tehtävässä ja millaisissa tilanteissa jokaisella heistä on velvollisuus toimia uuden lainsäädännön mukaan.

Lue lisää
Anna-Maria Repo

"Algol Pharman tiimiläiset ovat ennakkoluulottomasti lähteneet toteuttamaan uutta tapaa oppia."

Anna-Maria Repo

Avainasiakkuuspäällikkö, MPS Prewise

Riskien hallinta nykyajan turvallisuusjohtamisessa

Riskien hallinta on keskeinen osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on vahinkojen, vaaratilanteiden ja toiminnan kannalta kielteisten tapahtumien estäminen. Toimintaan kohdistuvien vaarojen tunnistaminen ja hallinta antaa organisaatioille mahdollisuuden varmistaa toiminnan laatu ja turvallisuus.

Lue lisää
Arto Helovuo

"Sähköiset työkalut ovat nousseet merkittävään osaan kaikilla turvallisuuden hallinnan alueilla."

Arto Helovuo

Päälennonopettaja, Finnair Flight Academyn & Turvallisuus- ja laatukonsultti, Huperman Oy

Potilasturvaportti – jatkuvalla oppimisella kohti laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa

Huperman Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyössä kehitetty Potilasturvaportti™ -verkkopalvelu tarjoaa työkalut potilasturvallisuuden järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen periaatteiden mukaan. Potilasturvaportti mahdollistaa yhden käyttöliittymän kautta hoidon laadun ja potilasturvallisuuden seurannan, henkilöstön osaamisen varmistamisen, laatu- ja turvallisuustapahtumien raportoinnin ja riskien hallinnan sekä kanavat potilaiden osallistumiseen potilasturvallisuuden kehittämistyöhön.

Lue lisää

"Suomessa STM:n arvion mukaan jopa 1700 potilasta menehtyy hoidosta aiheutuviin haittoihin joka vuosi."

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen

Turvallisen työympäristön edelläkävijä Skanska päätti heti alkutaipaleellaan nostaa turvallisuuden toiminnassaan ykkösprioriteetiksi. Yritys tekee järjestelmällisesti työtä saavuttaakseen nollan onnettomuuden tavoitteensa. Safety First on käsite, jonka jokainen skanskalainen ympäri maailman tuntee.

Lue lisää

"Digitaalisen koulutuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta korkeilla paikoilla työskentelyn riskeistä."

Montako jalkaa kinkulla on?

MPS Prewise teki verkkokurssin rehukuljettajille Hankkijan, Agrimarketin ja logistiikkayritys Moveren toimeksiannosta. Rehukuskin työssä pitää olla tarkka, huolellinen, kohtelias, joustava. Rehukuljettajia on alle sata, mutta silti verkkokoulutus kannattaa, sillä riskit ovat suuret ja kuljettajia hankala kerätä yhteen paikkaan luokkahuonekoulutukseen.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Rehun laadukas kuljetus on olennainen osa meidän kaikkien turvallisuutta."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, MPS Prewise