Ollaanko teillä varauduttu tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin?

"En tiennyt, että tämä koski minuakin" voi aiheuttaa suuria seuraamuksia liiketoiminnalle. EU:n tietosuoja-asetus tiukentaa yksityisyyden suojaa ja sisältää uusia vaatimuksia yritysten tietosuojavelvoitteille, joiden laiminlyönti voi johtaa jopa 20 miljoonan euron tai 4 %:n sakkoon globaalista liikevaihdosta.

Yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietosuoja-asetusta tullaan soveltamaan toukokuussa vuonna 2018 ja se tuo työnantajille entistä tiukempia vaatimuksia.

Tietosuoja työsuhteessa - asiantuntijoiden laatima verkkokurssi

Tietosuojaosaamisen tueksi MPS Prewise on kehittänyt verkkokurssin Tietosuoja työsuhteessa yhdessä lakipalveluyritys Fondian kanssa. Kurssi on hyödyllinen ”silmienavaaja” kaikille niille organisaation esimiehille ja työntekijöille, jotka käsittelevät työssään henkilötietoja. Osaaminen, terveystiedot, palkka, valokuvat, sijaintitiedot - työsuhteessa tietoa kertyy koko ajan myös teknologian kehittyessä. Mikä kaikki on lain tarkoittamaa henkilötietoa, ja miten sitä pitää käsitellä?

Tietosuoja työsuhteessa -verkkokurssi on käytettävissä pilvipalvelun kautta ja soveltuu kaikenlaisille organisaatioille. Kurssia on mahdollista räätälöidä yrityksen oman liiketoiminnan ja tarpeiden pohjalta helposti. Tutustu verkkokurssin hinnastoon ja tilauslomakkeeseen täältä.

Tietosuoja tiukentaa myös ilmoitusvelvollisuutta

EU:n tietosuoja-asetus tiukentaa sanktioiden lisäksi ilmoitusvelvollisuutta. Jos yrityksen tietokantaan, johon on tallennettu henkilötietoja, tehdään tunkeutumisyritys, tulee tietosuojaviranomaiselle ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta 72 tunnin kuluessa. Näiden onnettomuuksien varalle on mietittävä kuka hoitaa, milloin ja miten, sillä 72 tuntia kuluu nopeasti.

Usein ajatellaan, että henkilötietojen oikean käsittelyn osaamista vaaditaan vain henkilöstö- tai tietohallinnon jäseniltä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Jokaisen tulee ymmärtää tietosuojan merkitys omassa työssään ja oppia käsittelemään henkilötietoja lain asettamien velvoitteiden mukaisesti. Tietosuojassa ei ole perustasolla kysymys monimutkaisista asioista. Perusasioiden ymmärtämiseen on verkko-oppiminen tehokkain ratkaisu.

Viime kädessä kyse on kulttuurista, joka organisaatiossa vallitsee. Eettistä yrityskulttuuria, jossa työntekijät ymmärtävät oikeutensa ja vastuunsa, tulee rakentaa aktiivisesti. Verkkokoulutuksella varmistat tärkeän asian jalkautumisen koko organisaatiolle tehokkaasti ja mitattavasti.

Kolme tyypillistä väärinkäsitystä

1. ”Meillä on henkilötietoa lähinnä järjestelmissä.”
Tietoa on paljon muuallakin, ja teknologia tuo jatkuvasti uusia keinoja sen keräämiseen.

2. ”Järjestelmäntoimittaja vastaa meillä tietosuojasta.”
Ei vastaa. Tietosuojasta huolehtiminen kuuluu sille, joka tietoa kerää.

3. ”Tietosuoja liittyy lähinnä asiakastietoon.”
Tietosuoja kuuluu myös työntekijöille. Arjen tilanteissa se vaarantuu helposti, ellei sen merkitystä ymmärretä.

Lue aiheesta lisää:

EU:n tietosuoja-asetus vauhdittaa tietosuojatyötä yrityksissä

Tietosuoja-verkkokurssin hinnasto ja tilauslomake