Perehdytys

Perehdytetäänkö teillä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti? Myös silloin kun perehdyttäjä ja perehdytettävä ovat eri maissa tai tulevat eri kulttuureista? Entäpä silloin kun vaihtuvuus on suuri, tai kun tehtäviä vaihdetaan talon sisällä? Ovatko eri yksiköiden esimiehet sitoutuneita toteuttamaan yhteneväisen perehdytyksen?

Harvoin vastaus kaikkiin yllä esitettyihin kysymyksiin on kyllä. Perehdyttämisellä on kuitenkin valtava merkitys siihen kuinka nopeasti ja tehokkaasti uusi tai tehtävää vaihtava työntekijä pääsee täysipainoisesti hoitamaan hänelle annettuja työtehtäviä, ja kuinka pitkään hän tulee niissä viihtymään. Jotta työntekijät saadaan mahdollisimman nopeasti osaksi yritystä tekemään tuottavaa työtä, tarvitaan heidän perehdyttämiseksi tehokkaita, systemaattisia ja mitattavia toimintatapoja.

Verkkokoulutus sen kaikissa eri muodoissaan tarjoaa hyvät eväät oikea-aikaiselle, paikkariippumattomalle ja riittävän kattavalle perehdytysohjelmalle. Siirtämällä osan perehdytysprosessista verkkoon vapautat perehdyttäjän aikaa muuhun työhön, luot modernia ja positiivista työnantajakuvaa, ja varmistat, että kaikki työntekijät kaikissa toimipisteissä saavat yhtenäisen ja riittävän kattavan perehdytyksen työhönsä.

Digitaalinen kanava tarjoaa hyvät työkalut mm. työturvallisuuden sekä tuotteiden ja palveluiden kouluttamiseen. Myös laajemman perehdytysohjelman rakentaminen verkkoon on hyvä vaihtoehto sekä vakituisen että kausihenkilökunnan perehtymisen nopeuttamiseen. Monipuoliset verkkoratkaisut mahdollistavat osaamisen seurannan, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin globaaleissakin organisaatioissa.

Rovio Campus tuo pelillisyyden perehdyttämiseen

Miten hoitaa perehdytysprosessi tehokkaasti ja mitattavasti mutta hauskasti, kun taloon tulee jatkuvasti uusia henkilöitä, ja yrityskulttuuri on vielä melko nuori? Tähän haasteeseen roviolaiset lähtivät rohkeasti hakemaan tukea digitaalisen oppimisen työkaluista yhteistyössä MPS Prewisen kanssa.

Lue lisää

"Vaikka oppimissisällöt käsittelevät yrityksen brändiä ja tietoturvaa, on sisällössä käytetty pelimäisiä elementtejä."

MyCareer - Organisaatioiden urat uuteen malliin

Useimmissa organisaatioissa tunnistetaan urakehityksen tärkeys ja halutaan antaa haastavampia tehtäviä sitä mukaan, kun osaajat kehittyvät. Esimiehet kuitenkin tuskastelevat sitä, että vaikka alaiset haluavat eteenpäin ja lisää vastuuta, he eivät osaa sanoa, mitä haluttu lisävastuu konkreettisesti voisi olla. Näistä ajatuksista ja kokemuksista ponnistaa MPS Careerin ja MPS Prewisen rakentama ainutlaatuinen urajohtamisen palvelu, MyCareer.

Lue lisää
Päivi Montgomery

"Avainosaajissa on organisaation tulevaisuus ja erityisesti muutostilanteissa heidän pysyvyytensä halutaan varmistaa."

Päivi Montgomery

Business Development Manager, MPS Career

YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

Mitä yhteistä on jääkiekkojoukkueen ja yrityksen johtamisella? Tätä MPS Prewise pohti yhdessä YIT:n henkilöstön kehittämistiimin ja Hannu Aravirran kanssa, kun Suomen suurimmalle asuntojen rakentajalle, YIT:lle, toteutettiin tulosjohtamiseen ja tehokkaisiin kehityskeskusteluihin valmentava pelillinen verkkokoulutus.

Lue lisää
Heidi Juhantalo

"Visuaalisesti yllättävä verkkokoulutus voi koukuttaa osallistujat, kun sen konsepti perustuu pelillisyyteen."

Heidi Juhantalo

LX Designer, Copywriter, MPS Prewise