Varmista sääntöjenmukainen toiminta verkkokoulutuksella

Pienelläkin asialla voi olla suuret seuraamukset liiketoiminnalle. Suomessakin on maksettu kymmenien miljoonien sakkoja hyvän liiketavan rikkomuksista.

Jokaisessa organisaatiossa on sääntöjä. Kaikkien pitää noudattaa lakeja. Yrityksen on varjeltava mainettaan. Ympäristöä ei saa pilata eikä lahjuksia ottaa vastaan. Selvää asiaa, mutta vain teoriassa. Käytännössä lait, regulaatio ja omat ohjeistukset voivat muodostaa viidakon, johon on helppo eksyä. Sitä varten on olemassa ”periaatepaperi”: Code of Conduct, toimintaperiaatteet, eettinen ohjeisto. Toimialasta riippuen sitä täydentää kirjava joukko poliitikkoja ja ohjeistuksia.

Kaikkeen ei kuitenkaan voi olla ohjeistusta. Lopulta on kyse siitä kulttuurista, joka organisaatiossa vallitsee. Ymmärtääkö työntekijänne mitä eettinen ja vastuullinen liiketoiminta pitää sisällään ja mikä on työntekijän vastuu? Yritysjohdossa tarvitaan toimivia keinoja tuoda etiikka ja compliance-ajattelu (sääntöjenmukainen toiminta) osaksi organisaation kulttuuria ja jokaisen työntekijän toimintaa. Verkkokoulutuksella varmistat tärkeän asian jalkautumisen koko organisaatiolle tehokkaasti ja mitattavasti.

Compliance-verkkokoulutuksia kymmenille yrityksille

MPS Prewise on toteuttanut compliance-verkkokoulutuksia kymmenille yrityksille ja organisaatioille. Yhteensä yli 200 000 oppijaa on pohtinut, mitä eettisyys tai sääntöjenmukaisuus merkitsee heidän työnsä kannalta. Löydämme ratkaisut myös niille oppijoille, joita verkkokurssi ei tavoita. Asiantunteva räätälöintiprojekti, sujuva lokalisointi, nopea käyttöönotto ja tarkka mitattavuus tekevät rollout-vaiheesta tehokkaan. Kuten eräs oppija totesi: ”Eettiset ohjeet alkoivat elää ihan toisella tavalla.”

"En tiennyt, että ohje koski minuakin"

Yritysten eettiset toimintaohjeet tai –mallit (Code of Conduct) jäävät helposti arjen jalkoihin. Vaikka haasteet ovat eri yrityksissä pitkälti samat, painotukset vaihtelevat toimialoittain ja kulttuurierot luovat oman ulottuvuutensa. Me olemme kartuttaneet case-pohjaisiin harjoituksiin perustuvan kirjaston, josta on helppo lähteä pohtimaan juuri teille sopivaa kokonaisuutta.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Tässä oli tällainen erikoistilanne, ei tähän normaalit ohjeet päde."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, MPS Prewise

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Algol Pharman farmaseuttiset palvelut yksikkö toteutti yhdessä MPS Prewisen kanssa Lääketurvallisuuspelin vastaamaan terveydenhuoltoalan lääketurvallisuuskoulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Lääketurvallisuuspelin avulla lääkeyrityksien työntekijöitä herätellään ymmärtämään, mitä lääketurvallisuus tarkoittaa kunkin työntekijän tehtävässä ja millaisissa tilanteissa jokaisella heistä on velvollisuus toimia uuden lainsäädännön mukaan.

Lue lisää
Anna-Maria Repo

"Algol Pharman tiimiläiset ovat ennakkoluulottomasti lähteneet toteuttamaan uutta tapaa oppia."

Anna-Maria Repo

Avainasiakkuuspäällikkö, MPS Prewise

Montako jalkaa kinkulla on?

MPS Prewise teki verkkokurssin rehukuljettajille Hankkijan, Agrimarketin ja logistiikkayritys Moveren toimeksiannosta. Rehukuskin työssä pitää olla tarkka, huolellinen, kohtelias, joustava. Rehukuljettajia on alle sata, mutta silti verkkokoulutus kannattaa, sillä riskit ovat suuret ja kuljettajia hankala kerätä yhteen paikkaan luokkahuonekoulutukseen.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Rehun laadukas kuljetus on olennainen osa meidän kaikkien turvallisuutta."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, MPS Prewise

Riskien hallinta nykyajan turvallisuusjohtamisessa

Riskien hallinta on keskeinen osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on vahinkojen, vaaratilanteiden ja toiminnan kannalta kielteisten tapahtumien estäminen. Toimintaan kohdistuvien vaarojen tunnistaminen ja hallinta antaa organisaatioille mahdollisuuden varmistaa toiminnan laatu ja turvallisuus.

Lue lisää
Arto Helovuo

"Sähköiset työkalut ovat nousseet merkittävään osaan kaikilla turvallisuuden hallinnan alueilla."

Arto Helovuo

Päälennonopettaja, Finnair Flight Academyn & Turvallisuus- ja laatukonsultti, Huperman Oy

Miten itse ratkaisisit tämän?

Olen nyt itse harjoitellut valmentavaa esimiesotetta jonkin aikaa. MPS Prewisen tarjoama 360°-arviointi oli silmiä avaava kokemus, etenkin kun sain kokeneen konsultin purkamaan tuloksia kanssani. Opin puolessatoista tunnissa itsessäni enemmän kuin puolessatoista vuodessa. Ymmärsin, että olen itsekin langennut esimiesansaan: kuvittelen että minun pitäisi osata ja tietää kaikki.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Muista olla itsellesi armollinen. Kukaan ei osaa, tiedä ja ehdi kaikkea."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, Prewise Oy

Veripalvelun verkkokurssi uudistui helppokäyttöisemmäksi

Veripalvelu lanseerasi terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun Verensiirron ABO -verkkokurssin ensi kerran vuonna 2006. Verensiirtoon perehdyttävä kurssi on tavoittanut runsaasti käyttäjiä, joilta saadun arvokkaan palautteen pohjalta Veripalvelu lähti toteuttamaan verkkokoulutuksen uudistusta yhteistyössä Prewisen kanssa.

Lue lisää
Katja Meriläinen

"Prewise pystyi tarjoamaan meille kokonaisvaltaisen palvelun. Etenkin käytettävyysasioissa Prewise on antanut asiantuntijapanoksensa, jota erityisesti tarvitsimme."

Katja Meriläinen

Asiakasviestinnän suunnittelija, Veripalvelu

Potilasturvaportti – jatkuvalla oppimisella kohti laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa

Huperman Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyössä kehitetty Potilasturvaportti™ -verkkopalvelu tarjoaa työkalut potilasturvallisuuden järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen periaatteiden mukaan. Potilasturvaportti mahdollistaa yhden käyttöliittymän kautta hoidon laadun ja potilasturvallisuuden seurannan, henkilöstön osaamisen varmistamisen, laatu- ja turvallisuustapahtumien raportoinnin ja riskien hallinnan sekä kanavat potilaiden osallistumiseen potilasturvallisuuden kehittämistyöhön.

Lue lisää

"Suomessa STM:n arvion mukaan jopa 1700 potilasta menehtyy hoidosta aiheutuviin haittoihin joka vuosi."

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen

Turvallisen työympäristön edelläkävijä Skanska päätti heti alkutaipaleellaan nostaa turvallisuuden toiminnassaan ykkösprioriteetiksi. Yritys tekee järjestelmällisesti työtä saavuttaakseen nollan onnettomuuden tavoitteensa. Safety First on käsite, jonka jokainen skanskalainen ympäri maailman tuntee.

Lue lisää

"Digitaalisen koulutuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta korkeilla paikoilla työskentelyn riskeistä."