Verkolla tehoa asiakaspalveluun ja tuotekoulutukseen

Haastavassa markkinatilanteessa korostuu myynnin ja asiakaspalvelun osaaminen yrityksen menestystekijänä. Nopea tiedonkulku uusista tuotteista ja palveluista, ja taito soveltaa tämä tieto asiakastilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää jatkuvaa uusiutumista ja oppimista.

MPS Prewise on yhdessä asiakasyrityksiensä kanssa kehittänyt asiakkaiden tuote- ja asiakaspalveluosaamista digitaalisen kouluttamisen avulla. Kun myynnin osaaminen ja tukimateriaalit ovat kunnossa voi myyjä keskittyä entistä paremmin asiakastyöhön ja saada enemmän irti myös asiakaskäynneistä. Teho ja tuloksekkuus kasvavat. Asiakaspalvelijat saavat myös uusia käytännön keinoja arkipäivän työhön.

Materiaalia tulee kyetä hyödyntämään myös erilaisilla päätelaitteilla ja erilaisissa tilanteissa, tarvittaessa myös mobiilisti. Tilanteissa joissa täytyy tehdä nopeita päätöksiä on myös tiedon muodolla ja saatavuudella merkitystä. Oikea tieto, oikeassa muodossa lisää tehokkuutta – ei se sanojen määrä vaan muoto ja saatavuus.

RAY:n pelituotteet tutuiksi tuotekoulun ja pelivisan avulla

Raha-automaattiyhdistys toteutti yhteistyössä Prewisen kanssa verkossa opiskeltavat Pelituotteet tutuiksi -tuotekoulun ja -tietovisan. Uudella ratkaisulla tuetaan sekä uusien henkilöiden perehtymistä että nykyisten henkilöiden jatkoperehtymistä ja asioiden kertaamista. Kohderyhmänä on oma henkilöstö sekä kumppaniverkosto.

Lue lisää

"Opiskelua ja kertausta omaan tahtiin asiakaspalvelun lomassa."

KONE I-Meet opettaa astumaan asiakkaan maailmaan

KONE on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen näiden tarpeita palvelevia ratkaisuja ja halusi kouluttaa myyntihenkilöstöään arvon luomisessa asiakkaille. Haasteena oli luoda käyttökelpoinen oppimistyökalu kiireisille työntekijöille, joiden käytössä on jo työkalu jos toinenkin ja jotka eivät uusia juuri kaipaa. Oli myös ratkaistava, kuinka tarjota jokaiselle oppijalle jotakin, kun koulutuksen kohderyhmään kuuluvat yhtä lailla 24-vuotias, vastavalmistunut kiinalaismyyjä kuin kokenut ammattilainen, joka on myynyt hissejä vakiintuneilla markkinoilla jo 30 vuotta.

Lue lisää

"Tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui verkko-oppimisratkaisu, joka tarjoaisi sekä koulutus- että referenssimateriaaleja."

VR valjasti verkon asiakaspalvelukoulutukseen

VR:n matkustajaliikenteen suuret muutokset vaativat asiakaspalvelun henkilöstöltä paljon. Enää ei myydä vain matkalippuja kilometrimäärän mukaan, vaan matkoja ja palveluita. Samalla halu palvella asiakasta entistä paremmin on vain vahvistunut. Asiakaspalvelussa on paljon osattavaa – siksi otettiin verkkokoulutus avuksi.

Lue lisää
Marja-Terttu Kanerva

"Halusimme täydentää koulutuskokonaisuutta verkon avulla ja painottaa palvelua enemmän."

Marja-Terttu Kanerva

Koulutussuunnittelija, VR