Prewise Gimlet Community osallistaa ja innostaa henkilöstön muutokseen

Prewise Gimlet Community sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa uusi strategia, prosessi, tuotteet, arvomaailma tai tapa toimia pitää kommunikoida tehokkaasti heterogeeniselle kohderyhmälle, jonka motivaatiotason maksimointi uuden tiedon omaksumiselle on elintärkeää.

Prewise Gimlet Community on sosiaalisen median ja kilpailemisen konsepteja hyödyntävä, monipuolinen jalkautustyökalu, jonka avulla voidaan toteuttaa tehokkaita ja motivoivia oppimiskampanjoita. Järjestelmä mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen verkossa, jossa osallistujat tuottavat ja jakavat osaamista yhdessä. Järjestelmä tarjoaa organisaatiolle tehokkaat välineet yhteisön toiminnan ohjaamiseksi ja aktivoimiseksi, jotta asetetut tavoitteet varmasti saavutetaan.

Prewise Gimlet Community on valmis motivaatiokonsepti, joka räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi konseptin, kampanjaidentiteetin, visualisuuden ja sisällön osalta. Katso esimerkki >>

Oppiminen muuttuu osallistumiseksi

Prewise Gimlet Community yhdistää yhteisölliset viestintämuodot verkko- ja mobiilioppimiseen tukien tuloksellisesti perinteisiä f2f-tapahtumia ja koulutuksia. Järjestelmä toimii hyvin myös lähikoulutuksen ja workshoppien osana. Se ei korvaa perinteisiä verkkokoulutuskursseja, vaan tuo ne tehokkaasti yhteisön käyttöön ja hyödynnettäväksi. Opiskelu, yhteistyö ja osallistuminen verkkoyhteisössä on mahdollista missä ja milloin vain.

Prewise Gimlet Communityn toimintoja:

  • Aikaan ja aiheeseen sidotut oppimispolut
  • Lähtötaso- ja lopputestit
  • Keskustelut ja käyttäjien tuottaman sisällön jakaminen
  • Aihekohtaiset ryhmät ja sisällöt
  • Oman oppimisen suunnittelu ja arviointi
  • Sisällön arviointi ja reittaus
  • Suoritus- ja aktiviteettipisteiden kerääminen
  • Kilpailut ja pelaaminen

Tekninen tuki

Teknisissä ongelmissa ota yhteys tukeen helpdesk@prewise.fi