Osaamisen kehittämisen työkalut - Prewise Gimlet

Prewise Gimlet on kokonaisratkaisu organisaation osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon digitaalisissa kanavissa.

Prewise Gimlet kattaa kaikki verkkokoulutukseen liittyvät toiminnot aina tehokkaasta kurssituotannosta koulutuksen hallinnointiin ja tulosten mittaamiseen sekä osaamisen testaukseen ja arviointiin.

Prewise Gimlet on suunniteltu ja kehitetty erityisesti yritystoiminnan tarpeisiin. Se yhdistää verkko-oppimisen teoreettiseen viitekehykseen markkinoinnin ja viestinnän metodeja. Tämä yhdistelmä takaa yritysidentiteettiä ja vahvaa brändiä tukevan tiedon omaksumisen – oppijaa motivoivassa ja kiinnostavassa muodossa.

Helppo ja nopea käyttöönotto

MPS Prewise tarjoaa luotettavan ja kustannustehokkaan SaaS (Software as a Service) tuotantoympäristön, joka skaalautuu kymmenistä useisiin kymmeniin tuhansiin käyttäjiin. SaaS-ratkaisun etuina on helppo ja nopea käyttöönotto sekä pienet alkuinvestoinnit ja käyttökustannukset. Käyttöönotto ei aiheuta erillistä IT-projektia, vaan kaikki resurssit voidaan suunnata jalkautus- tai koulutussisällön kehittämiseen ja ohjelman läpivientiin.

Kansainvälisen partneriverkostomme avulla teknologiapalveluiden toimivuus on taattua myös laajoissa globaaleissa kehitys- ja koulutushankkeissa. .

Prewise Gimlet -ratkaisu perustuu .NET arkkitehtuuriin ja SQL Server -tietokantaan. Järjestelmä on yhteensopiva HR- ja ERP-järjestelmien kanssa. Käyttäjähallinta voidaan synkronoida asiakasorganisaation omiin käyttäjähallintajärjestelmiin ja näin toteuttaa käyttäjäystävällisiä single sign-on (SSO) käyttäjätunnistusjärjestelmiä.

Gimlet LMS (Learning Management System) on Learning Suite-järjestelmän ydin

Gimlet LMS koostuu kahdesta osasta. Hallinnointiosan avulla yllä pidetään sisältökirjastoa, luodaan oppimispolkuja, mitataan ja raportoidaan suorituksia sekä hallinnoidaan käyttäjiä ja opintoryhmiä. Koulutusportaalin avulla käyttäjä pääsee helposti ja nopeasti ilmoittautumaan koulutuksiin sekä avaamaan omat verkko-oppimismateriaalinsa ja seuraamaan omia suorituksiaan.

Gimlet LMS keskittää kaikki koulutustapahtumiin liittyvät hallinnointi, raportointi ja muut työt yhteen digitaaliseen kokonaisuuteen, jolloin päästään eroon erillisistä työvälineistä ja käsityöstä. Järjestelmän avulla kaiken oppimiseen liittyvän tiedon hallittavuus paranee ja ajankäyttö tehostuu.

Gimlet LMS -hallinnointiosa

Opiskeluprosessin tehokkaalla hallinnoinnilla varmistetaan kurssilaisten opintojen edistyminen sovitussa aikataulussa, saadaan raportit suorituksista ja ennen kaikkea pystytään todentamaan ja mittaamaan saavutetut koulutustulokset suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin.

 • Sisältökirjaston hallinta (verkkokurssit, videot, linkit, lähivalmennukset, muut materiaalit)
 • Oppimispolkujen laadinta ja kohdentaminen eri kohderyhmille
 • Koulutuksen seurantapisteiden asettaminen
 • Automaattiset ajastetut kutsut, muistutukset ja kannustukset sähköpostilla tai SMS-viesteinä
 • Monipuoliset suoritus- ja seurantaraportit
 • Kurssien, tehtävien, henkilöiden ja yritysten määrä rajoittamaton
 • Monipuolinen aineistopankki kuville, videoille, animaatiolle yms.
 • Tuki kieliversioidulle sisällölle
 • Käyttäjähallinta tukee laajoja organisaatioita

Gimlet LMS -koulutusportaaliosa

Prewise Gimlet koulutusportaali on lähi- ja verkkokoulutustapahtumien jakeluun suunniteltu ohjelmisto, jonka avulla erityyppisten koulutusten esittely ja niihin ilmoittautuminen on helppoa ja nopeaa. Koulutustapahtumaan voidaan määritellä monipuolisia ominaisuuksia, jolloin koulutuksen järjestäjä saa osallistujilta aina juuri oikeat tiedot kuhunkin tarpeeseen.

Prewise Gimlet koulutusportaali ratkaisun avulla yritys pystyy tarjoamaan omille asiakkaille ja kumppaneille helpon reitin verkkokoulutusten aloittamiseen ja koulutuksiin ilmoittautumiseen. Tuotteella voi hallinnoida yrityksen sisäisiä ja ulkoisia koulutustapahtumia. Järjestelmä voidaan yhdistää helposti myös muihin asiakkaan omiin sisäisiin ja ulkoisiin verkkopalveluihin.

Oma kurssihistoria yhdessä paikassa

Koulutusportaali tarjoaa yhden keskitetyn paikan, josta käyttäjä löytää yleiset koulutukseen liittyvät tiedot sekä oman koulutushistoriansa. Palvelun käyttö on helppoa – verkossa tieto on käytettävissä koko ajan ja ilmoittautua voi 24/7.

Prewise Gimlet LMS toiminnot pähkinänkuoressa

 • Helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä, joka on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti
 • Ilmoittautumislomakkeet ja -tietojen hallinnointi
 • Kutsut, muistutukset sekä ilmoittautumisten vahvistaminen sähköpostitse tai SMS-viestillä
 • Osallistuja- ja käyttäjäraportit verkossa tai Excel-muodossa
 • Osallistumisen peruuttaminen
 • Ajastettu sisällön julkaisu
 • Kurssikuvaukset
 • Opintopolkujen avulla mahdollisuus rajata sisältöjen näkyminen vain tietyille kohderyhmille
 • Käyttäjäkohtainen kurssihistoria sekä opiskelijan että koulutuksen hallinnoijan käyttöön

Tekninen tuki

Teknisissä ongelmissa ota yhteys tukeen helpdesk@prewise.fi