Hallitusjäsenten suorahaku

Hallituksen jatkuva uudistaminen on yrityksen yksi tärkeimmistä johtamisen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Hallituksen jäsenten hallittu vaihtuminen on merkki vireästä strategisesta otteesta.

Yleinen haaste hallitusjäsenen valinnassa on määritellä, minkälaisia kriteerejä uuden hallitusjäsenen tulisi strategian toteuttamiseksi täyttää. Liian usein ehdokkaita haetaan vain omasta verkostosta, eikä kartoiteta ennakkoluulottomasti mahdollisuuksia myös muualta.

MPS Executive Searchin hallitusjäsenten suorahaku keskittyy hakemaan ammattimaisesti asiakkaan arvopohjaan, visioon, strategiaan ja kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopivaan rooliin hallitusehdokkaita. MPS tarjoaa myös laajan kokemuksen ja osaamisen hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä omistajalinjausten tekemiseksi.

Ylimmän johdon suorahaku

Avainhenkilöiden rekrytointi on aina mittava ratkaisu. Suorahakuprosessin aluksi MPS Executive Searchin konsultti perehtyy työyhteisön tilanteeseen ottaen huomioon arvot, johtamiskulttuurin, vision, strategian ja olemassa olevat henkilöstöresurssit. Kerätyn tiedon pohjalta ja laajoja verkostoja hyödyntäen kartoitamme ja paikallistamme parhaat ehdokkaat avoimeen tehtävään.

Selvitämme huolellisesti ehdokkaan taustan, verkostot, kokemuksen, ammattitaidon, saavutukset, persoonallisuuden ja johtamisvalmiudet. MPS Executive Searchin konsultit ovat verkostoituneet pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti elinkeinoelämän ylimpään johtoon.

Keskijohdon suorahaku

MPS Executive Searchin luottamuksellinen suorahaku on toimiva ratkaisu keskijohdon rekrytointitarpeisiin, jos sopivaa henkilöä on vaikea löytää tai rekrytointiprosessi halutaan viedä läpi ilman julkista työpaikkailmoittelua. Haettava henkilö voi olla esimerkiksi talous-, myynti- tai tuotantopäällikkö yhtä hyvin keskisuuressa yrityksessä kuin pörssiyhtiössäkin. Henkilö voi olla myös pienen perheyrityksen ylintä johtoa.

Suorahakuprosessin aluksi konsultti paneutuu organisaation strategiaan ja henkilöstötilanteeseen, jonka pohjalta määritellään yhdessä asiakkaan kanssa kriteerit haettavalle henkilölle. Seuraavaksi suorahakukonsultti etsii yhdessä kokeneen research-konsultin kanssa ehdokkaita hyödyntämällä useita eri lähteitä. Ehdokkaiden taustan ja kokemuksen lisäksi arvioimme henkilön persoonan ja soveltuvuuden tehtävään.

Tilanneanalyysi takaa onnistuneen rekrytoinnin

MPS Executive Searchin ainutlaatuinen tilanneanalyysi varmistaa ehdokkaan ja työyhteisön keskinäisen soveltuvuuden osana suorahakuprosessia. Tilanneanalyysi auttaa näin varmistamaan onnistuneen rekrytoinnin.

Tilanneanalyysi kartoittaa johtamiskulttuurin, työyhteisön ominaisuudet, tilanteen ja odotukset uudelle työntekijälle. Tämä tieto edesauttaa tehtävään parhaiten sopivan henkilön tunnistamista ja menestymistä uudessa tehtävässä sekä tehostaa perehdyttämistä.

MPS Executive Searchin tilanneanalyysin toteuttaminen antaa suorahaulle puolen vuoden takuun!