Asiantuntijatason suorahaku

MPS Executive Searchin suorahakuprosessi voi olla tehokkain – tai jopa ainoa - tapa löytää kapean alan erikoisasiantuntija.

Perinteisellä työpaikkailmoituksella ei välttämättä saavuteta pienilukuista kohderyhmää riittävällä tehokkuudella. Siksi suorahaku on tehokas täsmätyökalu myös asiantuntijatason suorahakuihin.

Suorahaku tavoittaa ja vaikuttaa lisäksi niihin henkilöihin, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta tehtävää. Näitä asiantuntijaverkostoja MPS Executive Search kehittää pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti.

MPS Executive Searchin konsultti määrittelee hakukriteerit yhdessä asiakkaan edustajan kanssa, jonka jälkeen kokeneet ehdokkaita etsitään hyödyntämällä MPS Executive Searchin monipuolisia verkostoja.

Tilanneanalyysi tukee sopivimman henkilön valintaa

Rekrytointiprosessin osana tehtävä tilanneanalyysi tukee oikean rekrytointipäätöksen tekemistä. Haastattelemalla työyhteisön tai sidosryhmien edustajia kartoitetaan työyhteisön kulttuuria, johtamista ja haettavaan henkilöön kohdistuvia odotuksia.

Tilanneanalyysin toteuttaminen antaa MPS Executive Searchin toteuttamalle suorahakupalvelulle puolen vuoden takuun.