MPS Family Governance Advisory - hyvä hallintotapa perheyrityksessä

Noin 50 000 perheyrityksessä mietitään parhaillaan, kuinka varmistetaan onnistunut sukupolvenvaihdos ja perheenjäsenten mahdollisuudet kehittyä perheyrityksessä tai sen ulkopuolella. MPS Family Governance Advisory tarjoaa konkreettista tukea, sparrausta ja työkaluja perheyrityksen tilannearviointiin ja kehittämiseen.

MPS Family Governance Advisory tukee perheyrityksiä omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoi ammattimaisella otteella tarvittavissa toimenpiteissä. Asiakkaan kanssa suunnitellaan räätälöityjä ohjeita, rakenteita ja prosesseja mahdollistaen menestyksekkään kasvun perheyritysliiketoiminnalle. Perheyrityksiä tuetaan myös hallitukseen ja seuraajasuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi heitä tuetaan lahjakkaiden kykyjen löytämisessä ja johtamiseen liittyvissä asioissa, jotta oikeat henkilöt löytyisivät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. MPS Family Governance Advisorylla on vahvaa näyttöä onnistuneista projekteista perheyritysten parissa. MPS on tukenut jo vuosikymmenien aikana perheyritysten pitkäjänteistä menestystä koskien niin pieniä, keskisuuria kuin globaalisti toimivia perheyrityksiä.

Keskiössä selkeä omistajastrategia

Omistajastrategiassa kiteytetään vastaus kysymykseen "miksi ja millä tavalla omistamme?". Perheyrityksen omistuksessa ei yleensä pyritä pelkästään taloudelliseen hyötyyn, vaan velvollisuus on perityn yrityksen säilyttämisestä suvun hallussa ja sen siirtämisestä sukupolvelta toiselle.

MPS Family Governance Advisory tukee perheyrityksiä omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoi ammattimaisella otteella tarvittavissa toimenpiteissä.

Ota yhteyttä, kerron lisää
 Peter Therman

"Perheyrityksen omistajien tulisi ilmaista tahtotilansa omistuksensa suhteen sekä hallitukselle että johdolle selkeällä omistajastrategialla."

Peter Therman

Senior Advisor, MPS Family Governance Advisory

Perheyrityksen seuraajasuunnittelu

Perheyrityksiä tuetaan myös hallitukseen ja seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi heitä tuetaan lahjakkaiden kykyjen löytämisessä ja johtamiseen liittyvissä asioissa, jotta oikeat henkilöt löytyisivät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. MPS:n tuella varmistetaan onnistunut sukupolvenvaihdos.

Lue lisää
Roy Herold

"MPS Family Governancella on vahvaa näyttöä onnistuneista projekteista perheyritysten parissa"

Roy Herold

Toimitusjohtaja, MPS Executive Search

Hallitus- ja johtoryhmä auditointi

Perheyritysten keskeisimmät prioriteetit koostuvat varojen ja arvojen säilyttämisestä ja lisäämisestä seuraavia sukupolvia varten. Omistajien tulee toimia strategioiden mukaisesti luoden kestäviä hallitusrakenteita, säilyttäen ja kehittäen samalla kilpailuasemaansa ja brändiään houkuttavana työnantaja. Hallitus- ja johtoryhmän räätälöidyissä auditoinnissa selvitetään esimerkiksi osallistujien näkemyksiä strategiasta, tavoitteista ja arvoista. Auditoinnissa huomioidaan lisäksi yrityksen kulttuurilliset asiat.

Lue lisää hallituksen ja johtoryhmän kehittämisestä
Tomi Välimäki

"Uudistuminen edellyttää johtoryhmältä vahvuuksien ja kehittämisalueiden sekä synergiaetujen tunnistamista."

Tomi Välimäki

Senior Partner

Corporate & Family Governance / Yritys- ja perhehallinto

Perheyritykset ovat luonnostaan monimuotoisia yhdistäen perheen, liiketoiminnan ja omistajuuden yhdeksi kokonaisuudeksi. Tästä johtuen on tärkeää, että avainhenkilöt jakavat yhteisen näkemyksen perheestä, vastuun jakamisesta, kontrollin ylläpitämisestä sekä valtaan ja rahaan liittyvistä asioista. Corporate & Family Governance tukee perheyrityksiä hallinnon strategisissa asioissa ja fasilitoi ammattimaisella otteella tarvittavissa toimenpiteissä. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme räätälöityjä ohjeita, rakenteita ja prosesseja varmistaaksemme menestyksekkään kasvun perheyritysliiketoiminnalle.

Ota yhteyttä, kerron lisää
Peter Therman

"Tarjoamme konkreettista tukea, sparrausta ja työkaluja perheyrityksen tilannearviointiin ja kehittämiseen."

Peter Therman

Senior Advisor, MPS Family Governance Advisory

Business Coaching

Business Coaching on yksilöllinen johtamisen kehittämisen prosessi, joka soveltuu erinomaisesti perheyrityksen omistajille, jotka ovat kasvamassa uusiin rooleihin. Coachingissa paneudutaan coachattavan yksilön tilanteeseen ja haasteisiin, joka perheyrityksessä esimerkiksi saattaa olla omistaja, joka on kasvamassa toimitusjohtajan rooliin. Henkilö rakentaa omia kykyjään ja taitojaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi sparraavan coachin avulla.

Lue lisää
Nina Kalajoki

"Sertifioituiduilla Business Coaching-konsultteillamme on vahva kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä liiketoiminnasta."

Nina Kalajoki

Seniorikonsultti, Certified Business Coach

Mentorointia ja koulutuksia

MPS Family Governance tarjoaa erilaisten koulutuksien ja mentorointiohjelmien avulla laaja tietämystään eri liiketoiminta alueista sekä markkinoista. Koulutusten ja mentorointiohjelmien avulla tuetaan omistajien ajatuksia roolistaan yrityksessä sekä perheessä. He saavat sparrailua kokeneemmilta osaajilta, jotka ovat läpikäyneet vastaavanlaisia prosesseja.

Lue lisää
Minna Hirsimäki

"Mentorointi perustuu kahden henkilön luottamukselliseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen."

Minna Hirsimäki

Konsultti