Muutosturva

Muutosturvalain avulla halutaan taata inhimillinen ja arvokas kohtelu organisaatiolle arvoa tuottaneelle työntekijälle. MPS tukee yrityksiä muutosturvalain täyttämisessä tarjoamalla yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityjä uudelleensijoittumisvalmennuksia vuosien kokemuksella. Muutosturvalaki on olennainen osa yhteistoiminta eli yt-neuvottelujen ja niihin liittyvän lainsäädännön kokonaisuutta.

Miten yt-laki velvoittaa työnantajaa?

• Yt-lakiin perustuva neuvotteluvelvoite syntyy vain, jos yrityksen työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 20.

• Yt-neuvotteluissa on keskusteltava irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamiseen mahdollisesti johtavista syistä, vaikutuksista ja vaihtoehdoista niin aikaisessa vaiheessa, että työntekijöillä on oikeasti mahdollisuus neuvotella asiasta ja vaikuttaa irtisanomisiin.

• Vähimmäisneuvotteluajat irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen liittyvissä yt-neuvoteluissa:

• yt-neuvotteluesitys on jätettävä henkilöstölle vähintään 5 päivää ennen neuvotteluiden alkamista

• vähintään 10 työntekijän irtisanominen, osa-aikaistaminen tai lomauttaminen vähintään 90 päiväksi vaatii lyhimmillään 6 viikon mittaiset yt-neuvottelut

• enintään 10 työntekijän irtisanominen, osa-aikaistaminen tai lomauttaminen enintään 90 päiväksi vaatii lyhimmillään 14 päivän mittaiset yt-neuvottelut

Mikä on muutosturvalaki?

Muutosturvalaki tulee ajankohtaiseksi, kun yt-neuvotteluissa päädytään irtisanomisiin.

  • Työnantajat, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta, ovat velvoitettuja tarjoamaan irtisanotuille työntekijöille uudelleensijoittumisvalmennusta tai koulutusta.
  • Arvoltaan valmennuksen on vastattava irtisanottavan henkilön yhden kuukauden palkkaa tai samassa toimipisteessä työskentelevien keskimääräistä kuukausipalkkaa riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi.
  • Irtisanotulla on myös oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä.
  • Valmennus on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä irtisanomisajan päättymisestä.

Yrityksen kannalta haastavassa taloudellisessa tilanteessa voi olla vaikeaa nähdä ajassa irtisanomistilanteen taakse. Uudelleensijoittumisvalmennuksen saatavuutta turvaava laki ei pohjimmiltaan kuitenkaan ole kuin velvoite hoitaa irtisanomistilanne juuri niin asiallisesti ja arvokkaasti kuin yritykselle arvoa tuottaneiden työntekijöiden kohdalla on suotavaa. Uudelleensijoittumistuen tarjoaminen vaikuttaa myös yrityksen omaan tulevaisuuden liiketoimintaan.

MPS:n uudelleensijoittumisvalmennuksella yritys tasoittaa tulevaisuuttaan:

  • Turvaamalla työnantajakuvan säilymisen positiivisena ja näin varmistamalla tulevaisuuden rekrytointien, sitoutuneisuuden ja asiakaskohtaamisten onnistumisen.
  • Varmistamalla jäävän henkilöstön työmotivaation säilymisen ja helpottamalla jäävän henkilöstön huolta irtisanotuista kollegoista ja näin edistämällä tuloksellista työntekoa jatkossakin.

MPS:n uudelleensijoittumisvalmennus auttaa yritystä yhteiskuntavastuun täyttämisen lisäksi inhimillisyyden ja kunnioituksen säilymisessä haastavassakin tilanteessa. MPS:n muutosturvatuki pitää sisällään myös tukea esimiehistä ja muusta jäävästä henkilöstöstä huolehtimiseen, jonka painolla synkkänäkin hetkenä varmistetaan valoisa tulevaisuus.


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

*pakollinen kenttä