Esimiesten ja henkilöstön tuki muutostilanteissa

Henkilöstön vähennystilanteissa tarjoamme asiakkaillemme tukea muutosprosessin läpiviemisessä organisaatiossa erilaisten muutoksenhallinta-valmennusten avulla.

Tavoitteena valmennuksissa on saada sekä esimiehet että henkilöstö sopeutumaan uuteen tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. Muutostilanteissa johdon ja esimiesten tärkeänä tehtävänä on varmistaa jatkavan organisaation hyvinvointi, kilpailukyky ja toiminnan tehokkuus. Esimiehet oppivat valmennuksissa hoitamaan irtisanomiskeskustelut kunnioittavasti ja asiantuntevasti sekä tukemaan omaa tiimiään muutoksessa. Heidän valmiuksiaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan haastavissa tilanteissa vahvistetaan, koska esimiesten oma jaksaminen on edellytys muutostilanteiden hallintaan.

Valmennusten tärkein anti henkilöstölle, sekä ennen muutosta että sen jälkeen, on mahdollisuus tuulettaa tunteita ja keskustella tilanteesta. He oppivat tunnistamaan oman tapansa reagoida muutokseen sekä ymmärtää työtovereitaan. He saavat välineitä oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen sekä omien tiimin jäsenten tukemiseen. Hyvinvoivina ja yhdessä työskennellen henkilöstö pääsee jälleen käsiksi tehokkaaseen toimintaan nopeammin kuin ilman tukea.


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

*pakollinen kenttä