Outplacement ja uraohjaus

MPS auttaa organisaatiota ja yksilöä menestymään irtisanomistilanteissa uudelleensijoittumis- eli outplacement -palveluillaan. Organisaation muutokset ja henkilöstön vähennystilanteet vaativat asiantuntevaa tilanteen läpiviemistä. Kokemuksemme mukaan työntekijöiden sitoutuminen alenee ja työn tehokkuus vähenee muutostilanteissa. Huonosti hoidetut vähennykset vahingoittavat yrityksen mainetta ja työyhteisöt voivat huonosti. Uraohjauspalvelumme ja MyCareer verkko-oppimisympäristö on suunnattu organisaation olemassa olevilla työntekijöille tukemaan omaa ura-ajattelua sekä löytämään itselle ja organisaatiolle sopivan tavan kehittää itseä ja osaamista.

Outplacement käännetään suomeksi yleensä uudelleensijoittumisvalmennukseksi tai joskus työnhakuvalmennukseksi. MPS Outplacement käsittää irtisanottujen tuen lisäksi myös esimiesten ja jatkavan henkilöstön valmennukset. Asiantuntevan valmennuksemme avulla sekä esimiehet että henkilöstö valmistautuvat muutokseen rakentavasti ja suuntautuvat nopeammin tuloksekkaaseen tulevaisuuteen. Työnsä menettävät saavat parhaan markkinoilla olevan tiedon ja avun uuden työn löytämiseksi. Outplacement järjestetään ryhmävalmennuksina, yksilöllisinä valmennuksina tai näiden yhdistelminä. MPS:n laadukkaat ja toimivat uudelleensijoittumisohjelmat sisältävät aina kasvokkaisia tapaamisia konsultin ja valmennettavan välillä. Valmennettavat saavat myös käyttöönsä ainutlaatuisen digitaalisen eUrapolun, joka tukee heitä esimerkiksi piilotyöpaikkojen löytämisessä vielä valmennusten jälkeen.

Katso ja kuuntele Uutta etsimässä -videosta asiakkaidemme aitoja palautteita MPS Uudelleensijoittumispalveluista.

Asiantuntevat konsulttimme löydät toimistoiltamme Helsingistä, Oulusta, Tampereelta, Turusta ja Vaasasta. Olemme osa Career Star Group -alliansia, joka on yksi suurimmista kansainvälisistä verkostoista alalla. Verkostomme tarjoaa korkealaatuisia johtamisen kehittämisen, muutosjohtamisen ja uudelleensijoittumisen eli outplacement-palveluita maailmanlaajuisesti.

Muutosturvalaki astui voimaan 1.1.2017

Suomen hallituksen muutosturvalain mukaisesti organisaatio on velvollinen tarjoamaan irtisanotuille työntekijöilleen uudelleensijoittumisvalmennusta. Muutosturvalaki tuli voimaan 1.1.2017 ja se tuo muutoksia yli 30 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Mitä tämä uudelleensijoittumisvelvoite tarkoittaa organisaatioille?

Lue lisää
Päivi Montgomery

"Valmennus voidaan järjestää yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti."

Päivi Montgomery

Uraohjaaja ja valmentaja

Uudelleensijoittumisohjelmat

MPS:n uudelleensijoittumisohjelmat on suunnattu organisaatiosta lähteville työntekijöille tukemaan uuden työn ja oman suunnan löytämistä. Uudelleensijoittumisen eli outplacementin tärkein tavoite on henkilön muutosprosessin tukeminen ja uuden, kullekin yksilölle sopivan työ-, koulutus- tai muun uramahdollisuuden löytäminen mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää
Antti Lavanti

"Erityisesti valmennettavamme ovat arvostaneet saamaansa henkistä tukea sekä konsultin näkemystä työmarkkinoista."

Antti Lavanti

Seniori konsultti

eUrapolku tukee ja täydentää uudelleensijoittumispalvelua

eUrapolku on MPS:n kehittämä ainutlaatuinen verkko-oppimisympäristö, joka tukee ja täydentää uudelleensijoittumispalvelua sekä uraohjausta. Se muodostaa oppimispolun, jota seuraamalla valmennettava kulkee kohti omaa ratkaisuaan: uutta työpaikkaa tai mahdollisesti opiskelua tai yrityksen perustamisten.

Lue lisää ja katso esittelyvideo

"eUrapolku palvelee valmennettavaa koko valmennuksen ajan ja vielä pitkään sen jälkeen."

Esimiesten ja henkilöstön tuki muutostilanteissa

Henkilöstön vähennystilanteissa tarjoamme asiakkaillemme tukea muutosprosessin läpiviemisessä organisaatiossa erilaisten muutoksenhallinta-valmennusten avulla. Esimiehet oppivat valmennuksissa hoitamaan irtisanomiskeskustelut kunnioittavasti ja asiantuntevasti sekä tukemaan omaa tiimiään muutoksessa.Valmennusten tärkein anti henkilöstölle, sekä ennen muutosta että sen jälkeen, on mahdollisuus tuulettaa tunteita ja keskustella tilanteesta.

Lue lisää
Tanja Mattila

"Tavoitteena valmennuksissa on saada sekä esimiehet että henkilöstö sopeutumaan uuteen tilanteeseen mahdollisimman nopeasti"

Tanja Mattila

Konsultti ja valmentaja

Uraohjaus ja MyCareer

MPS:n uraohjauspalvelut on suunnattu organisaation olemassa olevilla työntekijöille tukemaan omaa ura-ajattelua sekä löytämään itselle ja organisaatiolle sopivan tavan kehittää itseä ja osaamista. MyCareer verkko-oppimisympäristö on ainutlaatuinen työkalu urapohdinnan tueksi.

Lue lisää uraohjauspalveluista
Juha Vaara

"Toteutamme ohjelmat yksilöllisinä uracoaching -ohjelmina tai räätälöityinä ryhmien valmennuksina."

Juha Vaara