Outplacement | Uudelleensijoittumisohjelmat

Organisaation muutostilanteet, kuten Yt-neuvottelut sekä irtisanomis- tai lomautustilanteet ovat työyhteisölle haastavia tilanteita. Tarjoamme irtisanomistilanteisiin vahvaa ja asiantuntevaa tukea sekä yksilölle että organisaatiolle. Yhdistämme työmarkkina-asiantuntemuksemme inhimilliseen muutosturvaan ja kannustamme yksilöitä kehittymään urallaan. Yhdessä globaalin Career Star Group -verkostomme kanssa autamme vuosittain tuhansia ihmisiä muutoksessa eteenpäin.

Uudelleensijoittumisvalmennukseksi tai työnhakuvalmennukseksi suomeksi kääntyvä MPS Outplacement järjestetään ryhmävalmennuksena, yksilöllisenä valmennuksena tai näiden yhdistelmänä. Irtisanottujen yksilöiden ja ryhmien lisäksi, valmennamme myös organisaatiossa jatkavaa henkilöstöä ja esimiehiä. Autamme minimoimaan irtisanomistilanteissa yrityksen maineelle koituvan vahingon tukemalla työnantajakuvan hallintaa kaikkia osapuolia kunnioittaen ja huomioon ottaen. Asiantuntevassa valmennuksessamme koko henkilöstö valmistautuu muutokseen rakentavasti ja nopeammin tuloksekkaaseen tulevaisuuteen suuntautuen.

Rekrytoinnin asiantuntijana tunnemme rekrytointimarkkinan sekä työnantajien odotukset asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason tehtävissä. Meillä on alan vahvimmat näytöt valmennettavien uudelleensijoittumiselle sekä paras osaaminen digitaalisessa uraohjauksessa, sosiaalisesta mediasta työnhaussa sekä piilotyöpaikkojen löytämisessä tekoälyä käyttäen. Näin ollen työnsä menettävät saavat meiltä parhaan markkinoilla olevan tiedon, tuen sekä avun uuden työn löytämiseksi.  Työllistymistä tehokkaasti edistävän palvelun takaamiseksi kumppaneinamme ammatillisessa koulutuksessa toimivat korkeatasoiset tahot: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Wistec Oy sekä Delingua Oy.

MPS Outplacement

MPS:n uudelleensijoittumisohjelmat on suunnattu organisaatiosta lähteville työntekijöille tukemaan uuden työn ja oman suunnan löytämistä. Uudelleensijoittumisen eli outplacementin tärkein tavoite on henkilön muutosprosessin tukeminen ja uuden, kullekin yksilölle sopivan työ-, koulutus- tai muun uramahdollisuuden löytäminen mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää >

Esimiesten ja henkilöstön tuki

Henkilöstön vähennystilanteissa me tarjoamme asiakkaillemme tukea muutosprosessin läpiviemisessä organisaatiossa erilaisten muutoksenhallinta-valmennusten avulla. Esimiehet oppivat valmennuksissa hoitamaan irtisanomiskeskustelut kunnioittavasti ja asiantuntevasti sekä tukemaan omaa tiimiään muutoksessa.

Lue lisää >

Muutosturvalaki

Suomen hallituksen muutosturvalain mukaisesti organisaatio on velvollinen tarjoamaan irtisanotuille työntekijöilleen uudelleensijoittumisvalmennusta. Muutosturvalaki koskee niitä työnantajia, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Lue lisää >


MPS:n asiantuntevat ja toimivat uudelleensijoittumisohjelmat sisältävät aina tapaamisia konsultin ja valmennettavan välillä. Valmennettavat saavat myös käyttöönsä digitaalisen eUrapolun, joka tukee heitä esimerkiksi piilotyöpaikkojen löytämisessä vielä valmennusten jälkeenkin.  Valmennuksemme ovat joustavia ja lähdemme aina liikkeelle valmennettavien tilanteesta ja toiveista.

Katso ja kuuntele Uutta etsimässä -videosta asiakkaidemme aitoja palautteita MPS Uudelleensijoittumispalveluista.

Katso Päivi Montgomeryn vinkit, mitä taitoja ja osaamista pätevä oman uran suunnittelu vaatii!


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

*pakollinen kenttä