Outplacement ja uraohjaus

Me tuemme sekä organisaatioita että yksilöitä menestymään uusien tilanteiden äärellä. Yhdistämme työmarkkina-asiantuntemuksemme inhimilliseen muutosturvaan ja kannustamme yksilöitä kehittymään urallaan.

Tarjoamme irtisanomistilanteisiin vahvaa ja asiantuntevaa tukea sekä yksilölle että organisaatiolle. Yhdessä globaalin Career Star Group -verkostomme kanssa autamme vuosittain tuhansia ihmisiä muutoksessa eteenpäin. Irtisanottujen yksilöiden ja ryhmien lisäksi, valmennamme myös organisaatiossa jatkavaa henkilöstöä ja esimiehiä. Autamme minimoimaan irtisanomistilanteissa yrityksen maineelle koituvan vahingon tukemalla työnantajakuvan hallintaa kaikkia osapuolia kunnioittaen ja huomioon ottaen. Asiantuntevassa valmennuksessamme koko henkilöstö valmistautuu muutokseen rakentavasti ja nopeammin tuloksekkaaseen tulevaisuuteen suuntautuen.

Rekrytoinnin asiantuntijana, me tunnemme rekrytointimarkkinan sekä työnantajien odotukset aasiantuntija- päällikkö- ja johtotason tehtävissä. Meillä on alan parhaat näytöt valmennettavien uudelleensijoittumiselle sekä paras osaaminen digitaalisessa uraohjauksessa, sosiaalisesta mediasta työnhaussa sekä piilotyöpaikkojen löytämisessä tekoälyä käyttäen. Näin ollen työnsä menettävät saavat meiltä parhaan markkinoilla olevan tiedon, tuen sekä avun uuden työn löytämiseksi.  

Uudelleensijoittumisvalmennukseksi tai työnhakuvalmennukseksi suomeksi kääntyvä MPS Outplacement järjestetään ryhmävalmennuksena, yksilöllisenä valmennuksena tai näiden yhdistelmänä. MPS:n asiantuntevat ja toimivat uudelleensijoittumisohjelmat sisältävät aina tapaamisia konsultin ja valmennettavan välillä. Valmennettavat saavat myös käyttöönsä digitaalisen eUrapolun, joka tukee heitä esimerkiksi piilotyöpaikkojen löytämisessä vielä valmennusten jälkeenkin.  Valmennuksemme ovat joustavia ja lähdemme aina liikkeelle valmennettavien tilanteesta ja toiveista. Parhaan ja työllistymistä tehokkaasti edistävän palvelun takaamiseksi kumppaneinamme ammatillisessa koulutuksessa toimivat korkeatasoiset tahot: Aalto Executive Education, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Wistec Oy sekä Delingua Oy.

Katso ja kuuntele Uutta etsimässä -videosta asiakkaidemme aitoja palautteita MPS Uudelleensijoittumispalveluista.

Tuemme asiantuntevasti organisaatioita myös tilanteissa, joissa työntekijöiden osaamista tulee uudistaa, jotta he voivat jatkaa samalla työnantajalla uusissa tehtävissä. Uraohjauspalvelumme ja MyCareer -verkko-oppimisympäristö ovat suunnattu organisaation olemassa olevilla työntekijöille tukemaan omaa ura-ajattelua sekä löytämään itselle ja organisaatiolle sopivan tavan kehittää itseä ja osaamista.

Katso Päivi Montgomeryn vinkit, mitä taitoja ja osaamista pätevä oman uran suunnittelu vaatii!

Muutosturvalaki astui voimaan 1.1.2017

Suomen hallituksen muutosturvalain mukaisesti organisaatio on velvollinen tarjoamaan irtisanotuille työntekijöilleen uudelleensijoittumisvalmennusta. Muutosturvalaki tuli voimaan 1.1.2017 ja se tuo muutoksia yli 30 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Mitä tämä uudelleensijoittumisvelvoite tarkoittaa organisaatioille?

Lue lisää
Päivi Montgomery

"Valmennus voidaan järjestää yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti."

Päivi Montgomery

Uraohjaaja ja valmentaja

Uudelleensijoittumisohjelmat

MPS:n uudelleensijoittumisohjelmat on suunnattu organisaatiosta lähteville työntekijöille tukemaan uuden työn ja oman suunnan löytämistä. Uudelleensijoittumisen eli outplacementin tärkein tavoite on henkilön muutosprosessin tukeminen ja uuden, kullekin yksilölle sopivan työ-, koulutus- tai muun uramahdollisuuden löytäminen mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää
Antti Lavanti

"Erityisesti valmennettavamme ovat arvostaneet saamaansa henkistä tukea sekä konsultin näkemystä työmarkkinoista."

Antti Lavanti

Seniori konsultti

eUrapolku tukee ja täydentää uudelleensijoittumispalvelua

eUrapolku on MPS:n kehittämä ainutlaatuinen verkko-oppimisympäristö, joka tukee ja täydentää uudelleensijoittumispalvelua sekä uraohjausta. Se muodostaa oppimispolun, jota seuraamalla valmennettava kulkee kohti omaa ratkaisuaan: uutta työpaikkaa tai mahdollisesti opiskelua tai yrityksen perustamisten.

Lue lisää ja katso esittelyvideo

"eUrapolku palvelee valmennettavaa koko valmennuksen ajan ja vielä pitkään sen jälkeen."

Esimiesten ja henkilöstön tuki muutostilanteissa

Henkilöstön vähennystilanteissa tarjoamme asiakkaillemme tukea muutosprosessin läpiviemisessä organisaatiossa erilaisten muutoksenhallinta-valmennusten avulla. Esimiehet oppivat valmennuksissa hoitamaan irtisanomiskeskustelut kunnioittavasti ja asiantuntevasti sekä tukemaan omaa tiimiään muutoksessa. Valmennusten tärkein anti henkilöstölle, sekä ennen muutosta että sen jälkeen, on mahdollisuus tuulettaa tunteita ja keskustella tilanteesta.

Lue lisää
Tapio Kivikangas

"Tavoitteena valmennuksissa on saada sekä esimiehet että henkilöstö sopeutumaan uuteen tilanteeseen mahdollisimman nopeasti."

Tapio Kivikangas

Seniorikonsultti

Uraohjaus ja MyCareer

MPS:n uraohjauspalvelut on suunnattu organisaation olemassa olevilla työntekijöille tukemaan omaa ura-ajattelua sekä löytämään itselle ja organisaatiolle sopivan tavan kehittää itseä ja osaamista. MyCareer verkko-oppimisympäristö on ainutlaatuinen työkalu urapohdinnan tueksi.

Lue lisää uraohjauspalveluista

"Toteutamme ohjelmat yksilöllisinä uracoaching -ohjelmina tai räätälöityinä ryhmien valmennuksina."