Organisaatiokulttuuritutkimukset

Eri lähteiden mukaan 70-85 % muutoksista epäonnistuu kokonaan tai osin ja tätä epäonnistumista selitetään usein kulttuurisilla tekijöillä – oletuksilla ja uskomuksilla jotka määrittelevät organisaation minäkuvaa ja ohjaavat toimintaa. Niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin ennen kuin jotakin voi muuttaa pitää se tunnistaa. Vahva kulttuuri on kilpailuetu, jota ei voi kopioida ja sen vaikutukset näkyvät pitkän tähtäimen menestyksenä. Se lähtee organisaation olemassaolon tarkoituksesta ja synnyttää sitoutumista, energiaa ja tuottavuutta.

MPS Culture Dynamics –tutkimuksen avulla kuvataan organisaation kulttuurin nykytilanne sekä tunnistetaan suurimmat muutosmyönteisyyden ja –vastarinnan kohteet. Strategian ja arvojen vaatima toimintatapa kuvataan kulttuuriviitekehyksen mukaisesti, jotta löydämme yhdenmukaisuutta rikkovat prosessit ja toimintatavat.

MPS Culture Dynamics tarjoaa myös mahdollisuuden kuvata yksilöjen henkilökohtaista toimintatyyliä kulttuuriviitekehyksen mukaisesti. Näin tunnistamme johdon ja avainhenkilöjen ominaisia vahvuuksia ja kehittymiskohteita suhteessa kulttuurimuutokseen.

Haluatko lisätietoa?

Kerron mielelläni lisää, ota yhteyttä!

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Jotta organisaation muutos onnistuisi, täytyy myös yksilöjen muuttua: Viimekädessä muutokset epäonnistuvat juuri siksi, että ihmiset eivät muuta pysyvästi käyttäytymistään. Eivät siksi että strategia tai tavoite olisi huono tai huonosti suunniteltu tai että yksilöillä ei ole riittävästi osaamista.