Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen. Sitä ei voi kopioida ja sen vaikutukset näkyvät pitkän tähtäimen menestyksenä.

Valtaosa organisaatiomuutoksista epäonnistuu kokonaan tai osin ja tätä epäonnistumista selitetään usein kulttuurisilla tekijöillä - oletuksilla ja uskomuksilla, jotka määrittelevät ja ohjaavat organisaation toimintaa. Niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin ennen kuin jotakin voi muuttaa, pitää se tunnistaa. Organisaation tavoitteiden, organisoitumisen ja toimintatapojen yhdenmukaisuus takaa selkeän, tuottavan ja sitoutuneen toimintamallin joka energisoi yhteiseen tekemiseen.

MPS Culture Dynamics –tutkimus

MPS Culture Dynamics –tutkimuksen avulla kuvataan organisaatiokulttuurin nykytilanne sekä tunnistetaan suurimmat muutosmyönteisyyden ja vastarinnan kohteet. Strategian ja arvojen vaatima toimintatapa kuvataan kulttuuriviitekehyksen mukaisesti, jotta löydämme yhdenmukaisuutta rikkovat prosessit ja toimintatavat.

Koska organisaation toiminta rakentuu yksilöiden toiminnasta, MPS Culture Dynamics –tutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden kuvata yksilöjen henkilökohtaista toimintatyyliä kulttuuriviitekehyksen mukaisesti. Näin tunnistamme johdon ja avainhenkilöiden ominaisia vahvuuksia ja kehittymiskohteita suhteessa tavoiteltavaan muutokseen.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Jan Silvonen, asiakkuusjohtaja
jan.silvonen@mps.fi
+358 40 514 7715