Johtoryhmätutkimukset

Johtoryhmätyöskentelyssä yhdistyy kaksi toisistaan vahvasti erilaista ulottuvuutta. Ensinnä organisaation tehtävään ja sen suorittamiseen liittyvät asiat sekä ryhmätyöskentelytapoihin liittyvät asiat. Vaikka tehtävään liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä, liian usein ne ovat ainoa asia, jonka ryhmä tiedostaa ja jota se aktiivisesti työstää. Kuitenkin ryhmätyöulottuvuus on vähintään yhtä olennaista tehokkaalle ryhmätyölle. Jos ryhmäprosessi jää vaille huomiota, ryhmän tehokkuus voi laskea tai pahimmillaan yhdessä työskentely estyy kokonaan.

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi johtoryhmäbarometrin ja syvähaastattelujen avulla. Tarkastelussa on yksittäisten jäsenten rooli ja potentiaali osana ryhmää, koko ryhmän yhteistyön tehokkuus ja synergia sekä johtoryhmän vaikuttavuus muuhun organisaatioon.

Tulosten pohjalta löydämme yhdessä tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesautamme johtoryhmätyön tavoitteellista ja systemaattista kehittymistä. Johtoryhmäbarometri mahdollistaa mitattavat tulokset johtoryhmän toiminnasta ja vaikuttavuuden arvioinnin työskentelyn kehittymisessä.

Aloittava johtoryhmä -tutkimus keskittyy alkuvaiheessa olevan johtoryhmän toimintatapoja ja tehtäviä koskeviin asioihin sekä johtoryhmän jäsenten toimintaan. Tutkimuksessa paneudutaan muun muassa johtoryhmän ajankäyttöön, tiedonkeruuseen, päätöksentekoon, viestintään sekä toiminnan rytmitykseen.

Haluatko lisätietoa?

Kerron mielelläni lisää, ota yhteyttä!

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Kokonaisvaltainen tarkastelu

Yksilölähtöinen johdon MDA
Osaaminen, luotettavuus, energia, arvostelukyky, fokus ja yhteistyötaidot.

Johtoryhmäbarometri
Ryhmän työskentelytavat, tavoitteet ja kehittyminen. Yhteistyötaidot, osaamisten hyödyntäminen ja kehittyminen.

Vaikuttavuus organisaatiossa
Suunta, luottamus, uudistuminen ja johtaminen (360°)