Henkilöstötutkimukset

Henkilöstötutkimusten tavoitteena on tunnistaa organisaation toimintaan liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita, sekä vahvistaa työhyvinvointia ja –motivaatiota. Jotta tuloksellinen ja tuottava työnteko mahdollistuu, täytyy niin osaamisen johtamisen, yhteistyön ja muutosten läpiviennin kuin rakenteiden ja sisäisten prosessienkin toimia riittävän hyvin.

Tutkimuksen avulla kerätään luotettavaa tietoa organisaation työntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista ja helpotetaan riskien ja uhkien ennakoimista. Tyypillisenä haasteena kuitenkin on tutkimustulosten tiimitason käytännön merkityksen analysointi ja sen pohjalta tehtyjen kehitystarvehavaintojen käytäntöön saattaminen (MPS HR-johtajabarometeri).

Jotta havaittujen kehittämistarpeiden käytäntöön vieminen onnistuu, täytyy tuloksia käsitellä tiimeissä, tilanne- ja tavoitekohtaiset arjen realiteetit huomioiden. Tulosten käsittelyn yhteydessä tiimit tuottavat selkeän kehittymissuunnitelman oman toimintansa kehittämisen tueksi sekä syventävät tulosten taustoja koko organisaation kehittämisen tueksi.

Haluatko lisätietoa?

Kerron mielelläni lisää, ota yhteyttä!


Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578