MPS Cross Company -mentorointiohjelma ja yrityskohtaiset ohjelmat

Mentorointiprosessimme mahdollistavat yksilöiden kasvua valmentavan prosessin, osuvan parinmuodostamisen ja kehittymistä tukevien työkalujen hyödyntämisen kautta. Mentorointiohjelmamme saavat aikaan tavoitteellista kasvua sekä ammatillista kehittymistä sekä aktoreissa että mentoreissa. Mentorointiohjelmamme konkretisoivat missiomme "Arvokasta kasvua jokaiselle".

MPS Cross Company -mentorointiohjelman avulla opitaan toisista yrityskulttuureista ja toimintatavoista. Mallimme, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta, rakentaa sillan paitsi sukupolvien, myös yritysten ja kulttuurien välille. Yhdeksän kuukauden mittaisessa mentorointiprosessissa mentori jakaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan aktorille, josta puolestaan mentori saa uusia näkemyksiä omaan toimintaansa. Mentorointiohjelmamme on läpikäynyt yli 1300 itsensä kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. 

Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino tukea osaamisen jakamista ja sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Olemme Suomen johtava yritysmentorointiohjelmien toteuttaja. Tarjoamme osallistujille valmennusta sekä konkreettiset työkalut. Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, YIT, Hartela-konserni, Panostaja OyjSenaatti kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

MPS Cross Company -mentorointiohjelma alkaa maaliskuussa 2021

Vuonna 2020 olemme startanneet useita mentorointiohjelmia. Ohjelmat on toteutettu vastuullisesti ja pääosin etänä. Tästä rohkaistuneena olemme päättäneet aloittaa seuraavan MPS Cross Company -mentorointiohjelman maaliskuussa 2021. 

Tutustu ohjelman esittelyyn ja tarkempaan aikatauluun täällä »

Mikäli koette tarvetta yksittäisen henkilön mentorointiprosessille, voimme sellaisen aloittaa ns. kolmikantana: aktori, mentori sekä osaamisalueen edustaja MPS:ltä. Muu ohjelmassa kuvattu tuki tulisi tällöin myös kolmikantakohtaamisina. Yhtiöiden sisäisiä mentorointiohjelmia toteutamme parhaillaankin useita Teamsin kautta, ja se toimii mainiosti. 

MPS Cross Company -mentorointiohjelman esittely

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella. Myös johtoasemassa olevat henkilöt, jotka kaipaavat sparrausta ja tukea itseään kokeneemmalta osaajalta, voivat osallistua ohjelmaan aktorin ominaisuudessa. Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Ohjelma pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin. 

Match-Making ja ohjelman yhteiset valmennustilaisuudet

Hedelmällisten keskustelujen syntyminen on koko ohjelman kulmakivi. Avoimuus ja luottamus parien välillä sekä molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus ovat edellytyksiä sille, että ohjelman aikana tapahtuu kehitystä. Kokemukseltaan, odotuksiltaan ja persoonallisuudeltaan yhteensopivien mentori-aktori parien muodostaminen tehdään ennen ohjelman alkua.

Lähtökohtana on aina aktorin kehittymistavoitteet ja odotukset. Otamme match-making:issa huomioon mentoreiden erityisosaamisen ja kokemuksen suhteessa aktoreiden kehittämisalueisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi kiinnitämme huomiota molempien odotuksiin siitä, mitä kukin konkreettisesti haluaa saavuttaa osallistumalla ohjelmaan. Ennen ohjelman alkua haastattelemme kaikki osallistujat ja he saavat kutsun kahteen web-pohjaiseen itsearviointikyselyyn, joiden avulla kartoitamme mm. jokaisen vuorovaikutustyyliä ja motivaatiotekijöitä. Tuloksia hyödynnetään yhteensopivien parien muodostamisessa - pyrimme varmistamaan myös persoonallisuudeltaan yhteensopivat parit. Testituloksista annamme henkilökohtaista palautetta, mikä auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämisalueet.

Ohjelma sisältää neljä ohjelmaan osallistuvien yhteistä valmennustilaisuutta, jonka lisäksi mentori-aktori parit tapaavat toisiaan 4-5 viikon välein ohjelman keston ajan, yhteensä 8-10 kertaa. Aktoreilla on mahdollisuus osallistua 360° -arviointiin ohjelman aikana.

Tutustu mentorointipariemme asiakaskokemuksiin heidän matkastaan yhdessä »

Mentorointiohjelman osallistumismaksu ja ohjelmaan hakeminen

Aktoreille 9 kuukauden mentorointiohjelman hinta on 3 100 € / aktori. 
Mentoreilta
ei peritä osallistumismaksua, mutta heille ei myöskään makseta erillistä korvausta heidän panostuksestaan.

Ohjelmaan haetaan täyttämällä hakulomake, linkit hakulomakkeisiin alla:

MPS Cross Company aktoreilla vahva halu kehittyä

MPS Cross Company aktori osaa selkeästi tuoda esille kiinnostuksensa henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ottaa vastuuta omasta kehittymisestään. Ikä- tai koulutusrajoitteita ohjelmaan ei ole. Edellytämme hyviä näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja ennen kaikkea halua sekä kykyä kasvaa ja kehittyä urallaan eteenpäin. Hae aktoriksi, jos haluat tukea ja sparrausta itseäsi kokeneemmalta henkilöltä, esimerkiksi uusien haasteiden edessä tai vauhtia määrätietoisen urapolun rakentamiseen.

Hae aktoriksi >

MPS Cross Company mentoreilla korkea profiili ja vankka osaaminen

Kutsumme MPS Cross Company mentorit yritysten ylimmästä johdosta. Hyvä mentori on arvostettu ja tunnustusta saanut henkilö, joka omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Edellytämme mentoreilta vahvaa sitoutumista prosessiin ja halua avoimesti jakaa omia kokemuksiaan sekä kykyä paneutua aktoreiden kysymyksiin ja tilanteisiin. Hae mentoriksi, jos haluat kannustaa osaajia tavoittelemaan uusia haasteita tai johtotehtäviä ja myötävaikuttaa menestyskulttuurin levittämiseen.

Hae mentoriksi >

Yrityskohtaiset mentorointiohjelmat

Yrityskohtaisia mentorointiohjelmia olemme toteuttaneet menestyksekkäästi jo lukuisille yrityksille. Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Ohjelma edesauttaa organisaation osaamisen jakamista ja tuo uusia näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen. Referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, YIT, Hartela-konserni, Panostaja Oyj, Senaatti kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP.

Ota yhteyttä, kerron lisää >