Monikanavainen lähijohtaminen -valmennuskokonaisuus lähijohdolle

Uudet johtamisen tavat ja kanavat ovat muuttamassa työelämää pysyvästi; tämän ohjelman myötä luodaan yritykseen yhteinen ja yhdenvertaisuutta tukeva päivittäisjohtamisen malli. Valmennuskokonaisuus koostuu online-toteutuksista, jotka osallistujat voivat suorittaa joustavasti oman ajankäytön mukaan sekä livevalmennuksista, jotka voidaan toteuttaa joko reaaliaikaisesti videoyhteyden kautta tai f2f-toteutuksena sopimuksen mukaisesti.

Osallistamme lähijohdon uudistamaan ja uudistumaan:

 • Lähijohdon taidot monikanavaisessa johtamisessa kehittyvät
 • Lähijohto ryhmäytyy uudelleen ja vertaistuen saaminen ja jakaminen helpottuu
 • Osallistujat osaavat hyödyntää eri johtamisen kanavia oikein ja pystyvät valitsemaan tilanteen vaatiman kanavan
 • Itseohjautuvuus, luottamus ja läpinäkyvyys kehittyvät
 • Ajankäyttö tehostuu
 • Hallinnan tunne paranee
 • Organisaatiossa ei enää puhuta etäjohtamisesta tai esimiestyöstä, vaan käännetään uusi lehti, jolloin lähijohtaminen on laadukasta ja kanavariippumatonta

Oletko kiinnostunut valmennuksesta? Ota yhteyttä!

Valmennuksen teemat:

 • Itsensä johtaminen ja lähijohtajan ajankäyttö
 • Johtamisen uudet mallit
 • Oman johtamisen kehittäminen
 • Monikanavaisen johtamisen malli
 • Etäjohtamisen käytännön vinkit
 • Ihmisten kohtaaminen monikanavaisesti

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Marja-Leena Rautaparta, Seniorikonsultti
+358 40 187 4035
marja-leena.rautaparta@mps.fi