Asiakaskokemuksia mentoroinnista ja coachingista

MPS Cross-Company -mentorointiohjelma

Mentorointiparin kokemuksia heidän matkastaan yhdessä

   

Aktori: "Mentorointiohjelma osui kohdallani tärkeään ajankohtaan. Vuoden aikana työpaikalla tapahtui isoja muutoksia ja mentorin kanssa sparraileminen toimi hektisessä tilanteessa hyvänä tilaisuutena pysähtyä asioiden ääreen. Tapasimme tiiviisti, kerran kuussa. Mentorin kanssa ratkoimme välillä arkisia haasteita ja välillä taas keskityimme laajempiin kokonaisuuksiin. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itseluottamuksen vahvistuminen olivat parhaita anteja, mitä mentorointi minulle antoi. Koen, että olen mentorointiohjelman ansioista pystynyt myös itse toimimaan entistä taitavammin omien kollegoiden ja tiimin sparraajana ja valmentajana. Olen voinut siis laittaa hyvän kiertämään.

Vaikka mentorointiohjelma päättyi, jatkamme mentorini kanssa tapaamisia. Mentoristani on tullut luotto henkilö, jonka kanssa pystyy puhumaan avoimesti ja rakentavasti niin vaikeista aiheista kuin iloita onnistumisistakin."

– Marjo Rehn, Head of Safety, Posti Oy


Mentori: "Mentorointiohjelma on oivallinen mahdollisuus aktorille, mutta myös mentorille. Mentorilla on mahdollisuus sekä tutustua uuteen toimialaan ja sen digitalisaatiosta ja transformaatiosta johtuviin muutoksiin, että johtamisen muutokseen ja sen haasteisiin. Meillä oli alusta alkaen hyvä yhteistyö, johon kuului avoimuus ja luottamus. Siksi olikin mahdollista sparrata paitsi aktorin kehittymissuunnitelmia myös hänen työyhteisönsä muutoksia ja haasteita. Parhaita hetkiä olivat tilanteet, jossa aktori ”ajatteli ääneen” ja samalla formuloi omaa näkökantaansa ja toimintamalliaan. Mentorin roolina oli tällöin tehdä ne ”tyhmät” kysymykset ja sparrata ratkaisuja. Me tapasimme säännöllisesti ja sovimme etukäteen mistä kulloinkin keskustelemme, mikä helpotti myös mentorin valmistautumista tapaamiseen. Osasimme olla myös joustavia, päivän polttavat asiat saivat aina tilaa keskustelussa. Mentorina koen saaneeni paljon sekä oppia aktorin toimialasta, että johtamishaasteista että hyviä keskusteluja ja niiden antamaa positiivista fiilistä. Koen myös, että olen saanut kierrätettyä omia kokemuksiani aktorin käytettäväksi. Kokemus on ollut hyvin positiivinen ja siksi sovimmekin, että jatkamme tapaamisia toistaiseksi, vaikka ohjelma onkin jo päättynyt."

– Tapio Saarelainen, Senior Advisor


Mentori: "Cross Company -mentoroinnin yhdeksän kuukauden matka on ollut antoisa ja täynnä mielenkiintoisia keskusteluja aktorin kanssa sekä sopivissa määrissä taustatukea MPS:ltä. Kuukaudet ovat tarkoituksenmukaisesti keskittyneet aktorin esille nostamiin aiheisiin ja asioihin, jotka hän on kokenut tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Yhteiset metsäkävelyretket ovat antaneet mahdollisuuden pysähtyä kiireen keskellä, hengittää raikasta ilmaa ja sparrailla hänen näkökulmasta kriittisistä päivänpolttavista kysymyksistä mutta myös tulevaisuuden suunnitelmista.

Toivon, että vinkkini ja esimerkkini omalta uraltani ovat auttaneet häntä kehittymään hänen toivomaan suuntaan. Mutta, antaa mentorointi mentoroijallekin ajateltavaa. Tapaamiset ovat herättäneet pohdintoja omastakin elämästä, mm. oman ja yrityksen arvopohjan tärkeydestä, joka on ollut yksi keskustelumme aiheista. MPS:n kyky tunnistaa ketkä sopivat mentori-aktori pariksi on ollut erinomainen, koska olen tämän kautta saanut mahdollisuuden tutustua erittäin hienoon kyvykkääseen ihmiseen, jonka vision toteutumista pääsen seuraamaan, kun jatkamme yhdessä retkeilyä ja sparrailu."

– Sari Haavisto, Prompter, Salomaa Yhtiöt Oy

Aktori: "Kehityskeskustelussani olimme yhdessä esimieheni kanssa asettaneet tavoitteeksi, että seuraavan vuoden aikana löytäisin itselleni mentorin, jonka kanssa voisin keskustella vapaasti johtajuuteen ja uraan liittyvistä asioista. Koin, että tuoreena toimitusjohtajana tarvitsin tukevaa palloseinää, jonka kanssa saisin sparrailla asioista, ja tärkeää oli, että henkilö tulisi oman organisaation ulkopuolelta. Aluksi ajattelin, että etsisin mentorin itse, mutta tutustuttuani MPS:n Cross Company -mentorointiohjelmaan totesin, että ehkäpä annan tämän valinnan ammattilaisten käsiin.

Jännitin etukäteen, juurikin sitä, miten MPS onnistuu löytämään juuri minulle sopivan mentorin tietämättä minusta paljoakaan. Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi, ja heti ensimmäisestä tapaamisesta asti minulla on ollut luottavainen fiilis siitä, että mentorini on juuri minulle sopiva keskustelukumppani, johon voin luottaa, ja jonka kanssa juttu luistaa. Tärkeää on ollut myös se, että mentori on rohkeasti haastanut minua sopivalla tavalla.

Olemme keskustelleet paljon ajankohtaisista asioista töissä, ihmisten välisestä kommunikaatiosta sekä tiimin että hallituksen suuntaan, sekä siitä miten saisin parhaiten edistettyjä hallitustyössä tärkeiksi kokemiani asioita. Uskonkin, että tästä matkasta on hyötynyt minun lisäkseni suuresti myös edustamani yritys ja oma tiimini.

Näiden jokapäiväisten työtehtävien lisäksi olemme kuitenkin keskustelleet myös paljon muusta, esimerkiksi omien arvojen merkityksestä uralla sekä urasuunnittelusta ja omien unelmien toteuttamisesta. Olen saanut mentorini avulla paljon lisää itseluottamusta, ja kykyä kyseenalaistaa omia näkemyksiäni siitä, mihin kaikkeen pystyn, jos vain haluan, suunnittelen hyvin ja toteutan suunnitelman. Olen saanut mentorilta myös konkreettisia työkaluja arkeen, esimerkiksi tiimin kanssa keskusteluihin toimivia malleja ja oman urapolun suunnittelun suhteen vinkkejä siihen, miten isoilta tuntuvat asiat voisi jakaa pienempiin osiin ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

MPS on antanut tälle yhdeksän kuukauden mittaiselle matkalle raamit, ja kannustanut meitä aktoreita kirjaamaan aktiivisesti ylös sekä tavoitteet, kehittymissuunnitelman että muistiinpanot tapaamisista. Nämä dokumentit ovat kulkeneet mukana läpi matkan, ja ehkäpä tavoitteitakin on matkan varrella kirkastettu. Ohjelman kautta sain myös mahdollisuuden 360 arviointiin, ja sitä olen hyödyntänyt mm. kehityskeskustelussa esimieheni kanssa, sekä käynyt siellä nousseita teemoja läpi tiimiläisteni kanssa. MPS:n parin kuukauden välein järjestämät ryhmätapaamiset ovat antaneet mahdollisuuden jakaa kokemuksia mentoroinnista, ja kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja johtamisesta. Ilmapiiri tapaamisissa on ollut lämmin ja kannustava, ja ne ovat muistuttaneet siitä kuinka tärkeää on välillä pysähtyä oman itsensä äärelle.

Ennen kaikkea olen kiitollinen siitä, että olen saanut tutustua mentoriini, suurella sydämellä varustettuun ihmiseen, joka omalla esimerkillään inspiroi jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Uskon, että yhteytemme säilyy ja tapaamme jatkossakin mielenkiintoisten keskusteluiden merkeissä."

– Katariina Kurikka, toimitusjohtaja, Suomen RFSU Oy

   

   

Kokemuksia mentorointiohjelmasta:
     

"Mentorointi on ollut tosi hieno kokemus myös minulle itselleni. Olen ollut itsekin ”käännekohdassa” ja toisen sparraaminen on kirkastanut myös omia ajatuksia. Tunne todellakin on molemminpuolinen."

– Toni Keskinen, Director Customer Experience Business, ToinenePHD


”Mentorointi tarjosi todella arvokkaita näkökulmia monella tasolla. Erityisen antoisaa oli erilaisten asioiden peilaaminen toisen organisaatiokulttuurin lasien läpi. Koen saaneeni mentoroinnin myötä mm. runsaasti rohkeutta uskoa omiin havaintoihin. Hyvin avartavaa oli myös havaita miten lopulta samantyyppisten kysymysten ja haasteiden äärellä eri organisaatioissa ollaan taustoista ja uran vaiheesta riippumatta. Arvokkaaksi koin myös mentorointiohjelman vaatiman pienen pysähtymisen. Pysähtymisen arvioimaan tässä hetkessä niin itseä, tekemisen tapoja kuin ympäröivää organisaatiotakin. Uskon vahvasti, että tällainen pysähtyminen ja asioiden pallottelu tekisi säännöllisin väliajoin hyvää ihan jokaiselle.”

– Kirsi Sävelkoski, Legal counsel, Altia Oyj

”Mentorointi on aivojen ja itsetunnon hierontaa.”

– Mikko Mäkynen, Myynti,- ja markkinointijohtaja Grano


"Haluaisin lämpimästi kiittää siitä, että olen saanut mentorina osallistua ohjelmaan. Ohjelmassa sain toteuttaa juuri sitä, mistä pidän eli kokemukseni jakamista."

– Tiina Hämäläinen, Managing Director, Country Sales Manager, Elfa Finland Oy


”Esimiehen arki tuppaa olemaan yksinäistä. Mentorointi antoi hienon mahdollisuuden luottamukselliseen sparraamiseen ulkopuolisen kokeneen ammattilaisen kanssa.”

– Mika Kauppinen, toimitusjohtaja, Kantaperuna Oy


"Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin."

– Kaisa Kiintonen, Tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

"Mentorini kanssa sain sparrailla omaan kehittymiseeni liittyviä asioita - sain paljon näkemyksiä ja ajatuksia!"

– Nina Kujala, Fingrid Oy


"Oma mentorointijaksoni päättyi juuri virallisen osuuden osalta. Mentorointi on parhaimmillaan todella arvokas ja silmiä avaava kasvukokemus, ja cross-company -toteutus tuo siihen avaruutta kun sparrailu tapahtuu yli monien rajojen - yritysten, toimialojen, sukupolvien ja osaamisten. Kun tähän lisätään ammattilaisen toteuttama matchmaking ja tarjotaan mukaan työkaluja ja valmennusta, onnistumisen mahdollisuudet ovat erinomaiset. En ollut etukäteen osannut ajatellakaan mikä mainio tilaisuus tässä on myös verkostoitumiseen, kokemusten jakamiseen ja yhdessä oppimiseen.Suosittelen lämpimästi omasta kokemuksestani, joka muuten myös johti yhteisen sparrailumatkan jatkumiseen."

– Anna Heiliö, toimitusjohtaja, MPS Prewise

Räppärikin tarvitsee mentorin

Työkseni olen saanut ilolla seurata yli viidensadan mentorin ja aktorin matkaa kohti uuden oppimista, itse ollen yksi heistä. Matka uuden ihmisen vierellä on ollut energisoitumista, vahvuuksien löytämistä ja oman osaamisen jakamista. Näin minulle on kuvattu ohjelman päätyttyä sitä tunnetta, mikä matkasta on jäänyt. Osalle tämä heittäytyminen on tuonut tullessaan jopa elinikäisen ystävän, vierellä kulkijan.

Lue lisää Minnan kokemuksia ja havaintoja mentoroinnista
Minna Hirsimäki

"Kannustan jokaista pohtimaan omaa ammatillista tulevaisuuttaan toisen henkilön tukemana."

Minna Hirsimäki

Konsultti

Yrityskohtaiset mentorointiohjelmat

YIT: Rohkeutta uuteen, tukea muutoksissa ja vahvempi verkosto – mentorointiohjelma tarjoaa näitä kaikkia

YIT:n mentorointiohjelmaan on vuodesta 2015 lähtien osallistunut jo 158 työntekijää.

Mentorointi on YIT:llä hyväksi todettu oppimisen malli, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegoilta oppimiseen sekä nopeaan uusiutumiseen. Mentorointiin on tähän mennessä osallistunut 79 paria, eli yhteensä 158 YIT:n työntekijää eri funktioista. Kaikki osallistujat ovat olleet toimihenkilöitä joko konttoreilta tai työmailta.

Lue lisää aktoreiden ja mentoreiden kokemuksista YIT:llä
Elina Turpeinen

"Osallistujat kiittävät etenkin hyviä keskusteluja ja niissä syntyneitä ideoita, joita on jaettu puolin ja toisin sekä verkostoitumista uusien ihmisten kanssa."

Elina Turpeinen

HR-asiantuntija

Panostaja | Panostajan yhtiöilleen järjestämä Cross Company -mentorointi sai paljon kiitosta

Tavoitteenani Panostajalla on rakentaa hyvän johtamisen yhteisö, joka ainutlaatuisella tavalla tarjoaa yhtiöillemme keinoja kehittää osaamistaan ja rakentaa kasvua. Mentorointi on tässä työkalupakissa yksi väline. Kun vuoden kestänyt mentorointiohjelma saatiin päätökseen, siihen oltiin kautta linjan oikein tyytyväisiä. Osa mentorointipareista oli jopa sitä mieltä, että ohjelman pitäisi olla pakollinen kaikille johtoryhmäläisille.

Lue lisää Minna Telanteen kokemuksista
Minna Telanne

"Kertaluontoinen mentorointiprojekti ei riitä – hyvä johtaminen rakentuu jatkuvien prosessien kautta."

Minna Telanne

Kehitysjohtaja

Hartela | ”Valmiita vastauksia on turha odottaa” – mentorointi vaatii avoimuutta ja aitoa halua kehittyä

Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen on koutsannut viestintäpäällikkö Kati Kuoksaa mentorointiohjelmassa, joka on osa HABA:a (Hartela Boss Academy) eli Hartelan johtamis- ja esimieskoulutusta. Yhteistyö on ollut sen verran sujuvaa, että yhteydenpitoa on päätetty jatkaa vielä ohjelman päättymisen jälkeenkin. Hartelan mentorointiohjelma on tarkoitettu esimiespotentiaalia omaaville henkilöille, ja HABA-kutsu tulee yhtiön johtoportaasta. Esimiestyön ja johtamisen koulutusohjelmaan valitulle etsitään mentori konsernin sisältä. 

Lue lisää Hartelan mentoriparin kokemuksista
Markku Taskinen

"Kati asetti haasteita kiitettävän aktiivisesti ja pakotti myös itseni miettimään monia asioita ihan uudesta näkökulmasta."

Markku Taskinen

Toimitusjohtaja

Panostaja | MPS Cross Company -mentoroinnilla osaamisen jakamista yli yhtiörajojen

Tarjoamme yhtiöillemme sparrauksen, tuen ja työkalujen lisäksi osaamisen kehittämistä ja jakamista. Kokeilemme ensimmäistä kertaa MPS Cross Company -mentorointia. Konsepti ei ole sinänsä uusi, mutta Panostajan kaltaiselle sijoitusyhtiölle tämä on uudenlainen aluevaltaus. Kohderyhmänä mentoroinnissa ovat portfolioyhtiöidemme johtoryhmät ja toimitusjohtajat. Cross Company -mentoroinnin tarkoituksena on, että mentorit ja aktorit tulevat eri yhtiöistä.

Lue lisää Panostajan MPS Cross Company - mentoroinnista
Minna Telanne

"Mentorointi on tapa oppia ja opettaa, sekä myös keino vaikuttaa työelämään."

Minna Telanne

Kehitysjohtaja

MPS Business Coaching

Kokemuksia Business Coachingista:

"Oli mahtava saada apua alan ammattilaiselta. Coaching sessiot olivat mielen avaavia ja hyvin antoisia. Sain paljon uutta pohdittavaa sekä erityisesti uusia keinoja lähestyä eri tilanteissa ihmisiä." – Eero Kossi, Strategic Sourcing Lead, Kongsberg Maritime


Coaching - minun hetkeni.

Pääsin kokeilemaan coachingia tietämättä etukäteen mitä on tulossa. MPS:n coach pyysi minua valmistautumaan miettimällä kolme asiaa, ongelmaa, joihin toivoisin löytäväni ratkaisun. Näitä ongelmia lähdimme yhdessä ratkomaan kolmessa tapaamisessamme.

Coaching osui minulla tilanteeseen, missä olin uuden haasteen edessä ja tuntui, että haasteita tuli matkanvarrella eteen vielä lisää.

Lue lisää Saara-Sofian coaching kokemuksista
Saara-Sofia Nieminen

" Työskentelen tiimiesimiehenä Liedon Säästöpankin Turun konttoreissa"

Saara-Sofia Nieminen

Tiimiesimies