Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen

Turvallisen työympäristön edelläkävijä Skanska päätti heti alkutaipaleellaan nostaa turvallisuuden toiminnassaan ykkösprioriteetiksi. Yritys tekee järjestelmällisesti työtä saavuttaakseen nollan onnettomuuden tavoitteensa. Safety First on käsite, jonka jokainen skanskalainen ympäri maailman tuntee.

Skanska järjestää vuosittain Safety Week -tapahtuman, joka koskettaa kaikkia Skanskan 53 000 työntekijää, yhtä lailla yli 10 000 rakennustyömaalla kuin toimistoissa. Safety Weekin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia työympäristöstä keskustelemiseen ja turvallisuuden kehittämiseen.

Vuoden 2012 Safety Weekiä varten Skanska Sverige valitsi Prewisen yhteistyökumppanikseen toteuttamaan verkkokoulutuksen korkeilla paikoilla työskentelyn riskeistä. Verkkokurssin avulla haluttiin sitouttaa ja motivoida kohderyhmän jäseniä ja saada heidät näkemään aiheen tärkeys niin yksilötasolla kuin tiimityössä.

Kurssi räätälöitiin ensisijaisesti ryhmäkoulutusmateriaaliksi työmaille, mutta se palveli myös itsenäisesti opiskelevien tarpeita. Koulutus oli kaikkien saatavilla – niin toimistoissa kuin työmailla työskentelevien.

Digitaalisen koulutuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta korkeilla paikoilla työskentelyn riskeistä. Lisäksi sen tahdottiin herättävän kiinnostuksen aiheeseen ja halun oppia lisää. Prewise tuki Skanskaa oikean lähestymistavan löytämisessä, jotta tavoitteet saavutettaisiin ja jotta verkkokurssi toimisi vaikuttavana harjoituksena turvallisuuden parantamiseksi.

Skanska Sverigen projektipäällikkö Helena Parker kertoo:

- Korkeilla paikoilla työskentely on rakennustöihin liittyvistä riskeistä suurimpia, ja onnettomuuksia tapahtuu joka vuosi. Riskienhallinnan onnistuminen edellyttää, että usea ihminen hoitaa oman osuutensa oikein. Laajana organisaationa halusimme Skanskassa kokeilla, missä vaiheessa ja millä tavoin voisimme hyödyntää digitaalista oppimista osana koulutusstrategiaamme.

- Olen kovin ilahtunut siitä, että verkkokurssi sai aikaan paljon keskustelua. Ryhmäsuorituksiin kului aikaa yleensä 30–45 minuuttia, kun koulutuksen läpikäynti yksinään kestää 10–15 minuuttia. Palaute on ollut positiivista. Tämä verkkokurssi toimii hyvin myös pohjana tarkemmin rajatuille turvallisuuskoulutuksille.

 

Skanska Sverige on ensimmäinen maanlaajuisesti toimiva rakennusyritys, jolla on työympäristösertifikaatti (OHSAS 18001:2007).
Skanska arvioi ja kehittää systemaattisesti toimintatapojaan, prosessejaan ja lähestymistapojaan turvallisuustyöhön.

 

Teksti: Camilla Parpal
Kuvat: Skanska

Lue lisää case-esimerkeistämme:

Fingrid Oyj – Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Yara Suomi: Tehokasta turvallisuuskoulutusta verkossa

Teleste: Laadukasta verkkokurssien suunnittelua MPS Prewisen konsultointituella

Fortum: Mobiiliratkaisu matkustusturvallisuuden perehdyttämiseen

Viisi vinkkiä: Parempaa turvallisuuskoulutusta verkossa

Montako jalkaa kinkulla on?

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen