Fingrid Oyj – Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, joka turvaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaa tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingridissä työskentelee n. 380 henkilöä, ja se on yksi Suomen parhaista työpaikoista.

Projektin lähtökohta: terästetään jokaisen tietoja ja valppautta

Fingrid on yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen yritys, ja siksi tietoturvakoulutukseen on kiinnitetty jo pitkään paljon huomiota. Aihe vaatii kuitenkin jatkuvaa osaamisen ja valppauden ylläpitoa. Perinteinen verkkokoulutus oli jo nähty, joten halu tehdä jotain herättelevää, osallistavaa sekä Fingridin kulttuurin mukaisesti innostavaa oli suuri!

Toteutus: Pelilauta, pahiskortit ja asennekysymykset

Pelilautamainen toteutus nojaa eloisaan, animoituun piirroskuvitukseen, joka jatkaa Fingridin brändin mukaista tyyliä, mutta tuo siihen humoristisia sävyjä. Samoja kuvia käytettiin myös kurssin ennakkoviestinnässä. Kaikille tuli näin heti ensi näkemältä selväksi, että kyseessä ei ole perinteinen - hohhoijaa - tietoturvan kertauskurssi.

Sisältövalintoja ohjasi näkemys siitä, että pelkkä oikeiden toimintatapojen kuvaus ei tällä kertaa riittäisi. Oli porauduttava niihin inhimillisiin tekijöihin, jotka meitä kaikkia voivat estää toimimasta oikein. Jokaisessa meistä asuu siis sekä tietoturvan hyvis että pahis. Omia ”pahistapojaan” voi aktiivisesti torjua, kunhan ne on ensin tunnistanut. Suorituksen edetessä pelilaudan eri tilanteet animoituvat kuvaamaan tiedon pysymistä turvassa.

Jotta jokainen voisi pohtia omaa asennettaan tietoturvaan, ratkaisu sisältää myös nk. sosiaalisia tehtäviä gallup-tyyliin: valittuaan oman vastauksensa oppija näkee muiden valinnat. Tämä lisää tunnetta tietoturvasta yhteisenä asiana.

Asioita voi tehdä tosissaan, mutta vakava ei tarvitse olla. Toteutimme yhdessä tätä vanhaa viisautta koko projektin ajan. Lopputulos on kuin fingridiläinen kulttuuri: avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö.

   

Lue lisää case-esimerkeistämme:

Fingrid Oyj – Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Yara Suomi: Tehokasta turvallisuuskoulutusta verkossa

Teleste: Laadukasta verkkokurssien suunnittelua MPS Prewisen konsultointituella

Fortum: Mobiiliratkaisu matkustusturvallisuuden perehdyttämiseen

Viisi vinkkiä: Parempaa turvallisuuskoulutusta verkossa

Montako jalkaa kinkulla on?

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen