Turvallisuus ja laatu

Turvallisuuteen tähtäävät toimintatavat ovat hyvän laadun ja työtyytyväisyyden perusta - rakenna kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

Turvallisuusjohtamisessa tarvitaan tehokkaita keinoja sitouttamaan henkilöstöä yhteisen turvallisuuden edistämiseen. Motivoivat ja monipuoliset digitaaliset ratkaisumme mahdollistavat osaamisen seurannan, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin.

Turvallisuus ei katso työnantajan nimeä. Siksi verkkokoulutus on hyvä ratkaisu myös silloin, kun on tarve perehdyttää ulkoiset työntekijät, kuten urakoitsijat tai kuljettajat. Toteutus valitaan kohderyhmän tarpeiden mukaan: esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevät arvostavat mobiililaitteilla tehtävää turvallisuuskoulutusta.

Henkilöturvallisuuden vaarat ovat yllättävänkin riippumattomia toimialasta. Tuoteturvallisuuden ja laadun näkökulmasta tilanne on toinen. Laatustandardien ja -vaatimusten täyttämiseksi verkkokoulutus voi olla tehokkain ja vaikuttavin ratkaisu pienemmällekin kohderyhmälle, etenkin jos kohderyhmä on maantieteellisesti kovin hajallaan.

Laadukkaasti toteutettu verkkokoulutus on tärkeä osa yritys- ja työnantajakuvaa

MPS Prewisellä on pitkä kokemus eri toimialojen turvallisuusaiheisista verkkokoulutuksista. Käännämme paperinmakuiset turvallisuusohjeet helposti omaksuttaviksi ja puhutteleviksi sisällöiksi. Verkko-oppiminen voi olla myös väline, jolla oma ja kumppanien henkilöstö saadaan kehittämään yhteisestä työpaikasta entistä turvallisempaa. Toimipiste- ja tuotantolaitoskohtaiset erot tasoittuvat, kun kaikki saavat saman turvallisuusperehdytyksen digitaalisesti, ja tehtäväkohtainen perehdytys tehostuu.

Laadukkaasti toteutettu verkkokoulutus on tärkeä osa yritys- ja työnantajakuvaa. Organisaation hyödyt ovat pitkälti yhteneväiset yksilön saaman hyödyn kanssa: tehokkaasti seurattu, fiksusti jaeltu, oikeille kohderyhmille suunnattu ja oivaltavasti rakennettu kokonaisuus auttaa juurruttamaan turvallisuutta asiana, joka ajaa kaiken muun edelle: Safety First.

Lue lisää case-esimerkeistämme:

Fingrid Oyj – Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Yara Suomi: Tehokasta turvallisuuskoulutusta verkossa

Teleste: Laadukasta verkkokurssien suunnittelua MPS Prewisen konsultointituella

Fortum: Mobiiliratkaisu matkustusturvallisuuden perehdyttämiseen

Viisi vinkkiä: Parempaa turvallisuuskoulutusta verkossa

Montako jalkaa kinkulla on?

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen