Perehdytys

Perehdytetäänkö teillä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti? Myös silloin kun vaihtuvuus on suuri tai kun tehtäviä vaihdetaan talon sisällä? Entä kun perehdyttäjä ja perehdytettävä ovat eri maissa tai tulevat eri kulttuureista? Ovatko esimiehet sitoutuneita ja valmiita toteuttamaan tasalaatuisen ja riittävän perehdytyksen?

Harvoin vastaus kaikkiin yllä esitettyihin kysymyksiin on kyllä. Jotta työntekijät pääsevät mahdollisimman nopeasti tekemään tuottavaa työtä, tarvitaan tehokkaita, systemaattisia ja mitattavia toimintatapoja perehdytykseen.

Verkkokoulutus kaikissa eri muodoissaan tarjoaa hyvät eväät oikea-aikaiselle, paikkariippumattomalle ja riittävän kattavalle perehdytysohjelmalle. Siirtämällä osan perehdytysprosessista verkkoon vapautat perehdyttäjän aikaa muuhun työhön tai tehokkaampaan, kohdennetumpaan perehdytykseen.

Verkkoperehdytys toivottaa uuden tekijän tervetulleeksi

Aloittava työntekijä on tyypillisesti hyvin motivoitunut ja tietää luultavasti jo paljon uudesta työnantajastaan. Siksi on tärkeää pohtia perehdytyksen eri toimenpiteiden roolia: missä kerrotaan ajantasaiset faktat, missä työyhteisön toimintatavat, missä taas liiketoiminnan ydinasiat. Esimerkiksi ”Meillä on xxx määrä työntekijöitä yy toimipisteessä” on usein tietoa, joka vanhenee jo ensi kesään mennessä. Olisiko teille tärkeämpää, että perehtyjä oppisi talon tavoille - niille, joita toivotaan noudatettavan eikä niille toisille? Vai onko tuotteenne tai palvelunne se keskeinen asia? Miten kerrotte asiakkaista tai kehittymismahdollisuuksista, ja kenelle?

Perehdytys voidaan laatia myös verkossa poluksi, jonka varrella oppija suorittaa sisältöjä ja tehtäviä. Näin ensimmäisten päivien ja viikkojen infoähky ei iske yhtä pahasti.
MPS Prewisen avulla perehtyjän verkkokurssit saadaan vastaamaan juuri teidän ja tulokkaidenne tarpeita tavalla, joka tukee muita toimenpiteitä. Tarvittaessa autamme myös perehdytyskoulutuksen kokonaissuunnittelussa. Monipuoliset verkkoratkaisumme mahdollistavat osaamisen seurannan, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin globaaleissakin organisaatioissa.

Ja muuten: olisiko syytä joskus perehdyttää myös ne ”vanhat” työntekijät uudelleen?

Lue lisää case-esimerkeistämme:

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry – Puhtaasti paras

Are: Teknologialla tehokkaampaa ja joustavampaa perehdytystä

Rovio Campus tuo pelillisyyden perehdyttämiseen

Sovelto viemässä sosiaalista oppimista uudelle tasolle uudistuneen Gimletin avulla

Veripalvelun verkkokurssi uudistui helppokäyttöisemmäksi