Muutoksen jalkauttaminen

Mietittekö, miten parhaiten juurruttaa uusia toimintatapoja organisaatioonne tai sitouttaa henkilöstöänne esimerkiksi uuden strategian mukanaan tuomiin muutoksiin? Kuinka kannattaa viestiä globaalista asiakaspalvelueetoksen muutoksesta, ja kuinka vastataan tehokkaasti uudistuksesta aiheutuviin oppimistarpeisiin? Olemme kumppaninne tehokkaan muutoksen aikaansaamisessa ja osallistavassa uudistumisessa.

Organisaatiot parantavat kilpailukykyä tehostamalla toimintojaan, yhdistymällä, eriyttämällä, liittoutumalla ja ulkoistamalla. Strategiat, prosessit, toimintatavat ja tuotteet muuttuvat nopeaan tahtiin. Mikään ei kuitenkaan muutu, ellei yksilöiden toiminta muutu. Ja siihen tarvitaan kokonaiskuvan ymmärtämistä, innostumista ja asiapohjaista osaamista. Samaan aikaan tulee panostaa esimiestyöhön ja tiimien sitouttamiseen.

MPS Prewise on tukenanne uudistusten läpiviennin, muutosviestinnän ja toimenpiteiden suunnittelussa. Saat meiltä myös välineitä ja tukea toimenpiteiden toteutukseen. Uskomme monimuotoisen valmentamisen voimaan.

Voimme tukea teitä esimerkiksi strategianne jalkauttamisessa, eettisten toimintatapojenne juurruttamisessa tai uuden asiakaspalveluprosessinne oivalluttamisessa läpi organisaation. Suunnittelemme yhdessä kanssanne polun, jossa viestinnän ja koulutuksen toimenpiteet muodostavat saumattoman kokonaisuuden muiden muutostoimenpiteiden kanssa. Hyödynnämme osallistavaa kaksisuuntaista viestintää, oivallutamme muutosta yksilötasolla, tuemme keskustelua ja muutoksen ankkuroimista tiimeissä ja suunnittelemme uusiin osaamistarpeisiin vastaavat sisällöt. Meillä on kokemusta uudistushankkeista myös globaaleissa organisaatioissa.

Voit tutustua strategian jalkauttamista koskeviin ajatuksiimme tarkemmin täällä. Kerromme myös mielellämme case-tasolla uusimmista asiakashankkeistamme muutoksen jalkauttamiseen liittyen; vanhempiin case-esimerkkeihin voit tutustua täällä. Ota yhteyttä niin keskustellaan juuri teidän muutostarpeestanne.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Marja Nousiainen, Account Manager
marja.nousiainen@mps.fi
+358 40 750 6691

Tatu Artman, Account Manager
tatu.artman@mps.fi
+358 20 746 9401