Gimlet LMS -oppimisympäristö

Kehitetty yritystoiminnan tarpeisiin

Gimlet LMS koostuu kahdesta osasta. Hallinnointiosan avulla ylläpidetään koulutussisältöjä, hallinnoidaan käyttäjiä ja opintoryhmiä, luodaan oppimispolkuja sekä seurataan suorituksia. Koulutusportaalin avulla henkilöstö löytää helposti itselleen suunnatut koulutussisällöt ja pystyy seuraamaan omia suorituksiaan.

Varmista osaaminen – Gimlet LMS -hallinnointi

Gimlet LMS on skaalautuva ratkaisu, joka sopii eri kokoisille organisaatioille. Koulutusprosessin tehokkaalla hallinnoinnilla varmistetaan henkilöstön kouluttautumisen edistyminen sovitussa aikataulussa, saadaan raportit suorituksista ja ennen kaikkea pystytään todentamaan ja mittaamaan saavutetut koulutustulokset suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin.

Gimlet -järjestelmän kautta voi jakaa monimuotoisia oppimissisältöjä, kuten verkkokurssit, videot, audiot, esitysmateriaalit sekä linkit ulkoisiin materiaaleihin.

Järjestelmä tukee ohjattua oppimisprosessia: Gimlet LMS:n hallinnointipuolella määritellään koulutusportaalissa näytettävä sisältö. Sisällöt jaetaan opintopolkuihin, joille määritellään kohderyhmä. Opintopolku on ylätaso, joka sitoo yhteen tietylle kohderyhmälle tarkoitetut koulutussisällöt. Opintopolut voidaan luoda siten, että käyttäjät saavat vapaasti selata heille tarkoitettuja sisältöjä tai käyttäjiä voidaan ohjata käymään sisällöt läpi tietyssä järjestyksessä. Järjestelmästä voi lähettää käyttäjille myös kutsuja ja muistutuksia.

Käyttäjähallinnointi voidaan tehdä joko Gimlet LMS:n hallinnoinnissa tai yhdistää käyttäjähallinnointi asiakkaan omiin HR-/ ERP –järjestelmiin.

Käyttäjien suorituksista ja tehtävien vastauksista saa helposti raportit Exceliin. Suorituksia voi seurata myös reaaliaikaisesti suoraan Gimlet LMS-järjestelmästä. Tarpeen vaatiessa voidaan rakentaa erillisiä raportointinäkymiä myös koulutusportaalin puolelle, esimerkiksi esimiehille oman tiimin suoritusten seurantaan.

Vapauta oppiminen – Gimlet-koulutusportaali

Gimlet-koulutusportaali on selkeä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu verkkokoulutuksien ja muun digitaalisen sisällön jakamiseen, mikä mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjä näkee koulutusportaalissa vain ne sisällöt, jotka hänelle on määritelty Gimlet LMS hallinnointipuolella. Omien koulutussisältöjen suoritusstatus on käyttäjän nähtävissä suoraan koulutusportaalissa.

Koulutusportaalin ulkoasu suunnitellaan asiakkaan graafisten ohjeiden mukaan. Gimlet LMS-järjestelmään on mahdollista luoda useita eri visuaalisella ilmeellä olevia koulutusportaaleja eri kohderyhmille, esim. oma henkilöstö ja alihankkijat. Koulutusportaalista voidaan tehdä myös eri kieliversioita. Koulutusportaalin elementit sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Case-esimerkit:

Myynti kasvuun – tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

Are: Teknologialla tehokkaampaa ja joustavampaa perehdytystä

Yara Suomi: Tehokasta turvallisuuskoulutusta verkossa

 
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

* pakollinen kenttä