Tutustu case-esimerkkeihin konsultoinnista ja toteutuksista asiakkaillemme.

Siirry tästä haluamaasi kohtaan: Konsultointi ja koulutusTurvallisuus ja laatuPerehdytysStrategian jalkautusAsiakaspalvelu ja tuotekoulutus.


Konsultointi ja koulutus

Teleste: Laadukasta verkkokurssien suunnittelua MPS Prewisen konsultointituella

MPS Prewise toteutti Telesten tarpeeseen konsultointi- ja koulutuskokonaisuuden, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen verkko-oppimisen sisällöntuotannon käynnistämiseen ja oman suunnitteluosaamisen systemaattiseen kasvattamiseen.

Lue lisää
Peter Nuyttens

"Workshop oli todella toimiva! Sen pohjalta toteutimme itse kahdella kielellä talon parhaan e-learning-kurssin."

Peter Nuyttens

Project Manager, VBD Global Support

Turvallisuus ja laatu

Fingrid Oyj – Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Fingrid on yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen yritys, ja siksi tietoturvakoulutukseen on kiinnitetty jo pitkään paljon huomiota. Aihe vaatii kuitenkin jatkuvaa osaamisen ja valppauden ylläpitoa. Ratkaisuksi valittiin pelilautamainen verkkokoulutus, joka jatkaa Fingridin brändin mukaista tyyliä, mutta tuo siihen humoristisia sävyjä.

Lue lisää

"Asioita voi tehdä tosissaan, mutta vakava ei tarvitse olla. Toteutimme yhdessä tätä vanhaa viisautta koko projektin ajan."

Yara Suomi: Tehokasta turvallisuuskoulutusta verkossa

Tehostaakseen turvallisuuskoulutusten toteutusta Yara etsi ratkaisua, jolla sadat vuosittaiset luokkahuonekoululutustilaisuudet saataisiin verkkoon suoritettavaksi itsenäisesti, vaikuttavuudesta tinkimättä. MPS Prewisen tekninen ratkaisu, Gimlet LMS -oppimisympäristö ja Gimlet Composer -sisällöntuotantotyökalu, vastasi Yaran tavoitteisiin niin verkkokoulutusratkaisuiden toteuttamisen kuin koulutusten jakelun osalta.

Lue lisää
Antti Pasanen

"Tarvittaessa voimme nyt reagoida nopeastikin uusiin koulutustarpeisiin ja saada ne sujuvasti näkyviin yhteistyökumppaneille."

Antti Pasanen

Competence Specialist

Fortum: Mobiiliratkaisu matkustusturvallisuuden perehdyttämiseen

Matkustavat työntekijät tarvitsivat mobiiliratkaisun, joka on helppo käynnistää ja josta löytyy perustason turvallisuusohjeet. Mobiilikäyttöön optimoitu lyhyt verkkokurssi sisältää motivoivia, pedagogisia harjoituksia ja visualisointeja.

Lue lisää
Tuomo Linjala

"MPS:n ammattilaisilla oli hyvä näkemys, miten koulutuspaketti kannattaa tehdä, ja millaisia visuaalisia elementtejä käyttää. "

Tuomo Linjala

Corporate Security Manager, Fortum

Montako jalkaa kinkulla on?

MPS Prewise teki verkkokurssin rehukuljettajille Hankkijan, Agrimarketin ja logistiikkayritys Moveren toimeksiannosta. Rehukuskin työssä pitää olla tarkka, huolellinen, kohtelias, joustava. Rehukuljettajia on alle sata, mutta silti verkkokoulutus kannattaa, sillä riskit ovat suuret ja kuljettajia hankala kerätä yhteen paikkaan luokkahuonekoulutukseen.

Lue lisää
Jussi Salomäki

"Rehun laadukas kuljetus on olennainen osa meidän kaikkien turvallisuutta."

Jussi Salomäki

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Algol Pharman (nyk. Biocodex)  farmaseuttiset palvelut yksikkö toteutti yhdessä MPS Prewisen kanssa Lääketurvallisuuspelin vastaamaan terveydenhuoltoalan lääketurvallisuuskoulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Lääketurvallisuuspelin avulla lääkeyrityksien työntekijöitä herätellään ymmärtämään, mitä lääketurvallisuus tarkoittaa kunkin työntekijän tehtävässä ja millaisissa tilanteissa jokaisella heistä on velvollisuus toimia uuden lainsäädännön mukaan.

Lue lisää
Virpi Winnemore

"Algol Pharman tiimiläiset ovat ennakkoluulottomasti lähteneet toteuttamaan uutta tapaa oppia."

Virpi Winnemore

Lääketurva-asiantuntija, Algol Pharma

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen

Turvallisen työympäristön edelläkävijä Skanska päätti heti alkutaipaleellaan nostaa turvallisuuden toiminnassaan ykkösprioriteetiksi. Yritys tekee järjestelmällisesti työtä saavuttaakseen nollan onnettomuuden tavoitteensa. Safety First on käsite, jonka jokainen skanskalainen ympäri maailman tuntee.

Lue lisää
Helena Parker

"Digitaalisen koulutuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta korkeilla paikoilla työskentelyn riskeistä."

Helena Parker

Projektipäällikkö, Skanska

Perehdytys

Case: Lempäälän kunta otti digioppimisen sisällöntuotannon haltuun

Verkkokurssien tekeminen on helppoa, kun on ketterä työkalu ja selkeät tavoitteet oppimiselle. Alkusysäyksessä tarvitaan kuitenkin usein apua. Asiantuntijamme auttoivat Lempäälän kunnan pilottiryhmää luomaan vaikuttavaa perehdytyskoulutusta valmentavalla otteella.

Lue lisää
Maarit Rönkkö

"Tavoitteemme oli pilottiyksiköiden kanssa oppia käyttämään Prewise Learning -työkalua ja luoda yksiköille valmiit mallipohjat jatkotyöstön helpottamiseksi. Tässä onnistuimme!"

Maarit Rönkkö

Henkilöstöasiantuntija

Caruna – Omaisuudenhallinnan perusteet haltuun verkkokurssilla

Caruna halusi avata verkko-oppimisen avulla koko henkilöstölleen verkko-omaisuutensa hallinnan merkitystä ja prosessia, ja sitä, että koko organisaatio on omalta osaltaan mukana verkko-omaisuuden hallinnassa – se ei siis ole vain rajatun asiantuntijatiimin tehtävä. Toteutimme Carunalle napakan, mutta interaktiivisen ja arjenläheisen verkkokurssin, josta on helppo sisäistää sekä verkko-omaisuuden hallinnan merkitys että sen keskeiset prosessit ja dokumentit.

Lue lisää
Ville Karttunen

"MPS Prewisen asiantuntemus toi selkeää lisäarvoa näin tärkeän aiheen verkko-oppimisen toteutukseen. "

Ville Karttunen

Uusien palveluiden johtaja

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry – Puhtaasti paras

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat, urheilijan tukihenkilöt ja muut urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen aiempi versio oli toteutettu yhteispohjoismaisena hankkeena. Uusimisen tavoitteena oli modernisoida ilme ja teknologiset ratkaisut sekä kehittää pedagogiaa. Koska maailma on siirtynyt viime vuosina mobiiliin, tämäkin koulutus optimoitiin pienelle näytölle.

Lue lisää

"Koimme, että toiveitamme kuunneltiin ja noudatettiin tarkasti, muutostoiveisiin reagoitiin nopeasti ja yhteydenpito oli helppoa koko projektin ajan."

Are: Teknologialla tehokkaampaa ja joustavampaa perehdytystä

Arella oli tarpeena tuoda muiden kanavien rinnalle uusia joustavia ratkaisuja perehdytykseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Digitaalisilla oppimisen ratkaisulla haettiin tehokkuutta kentällä toimivan henkilöstön kouluttamiseen ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää
Päivi Lyly

"Arvioimme tarjolla olevia verkkokoulutusympäristöjä, ja Gimlet-oppimisympäristö, vastasi parhaiten tarpeisiimme."

Päivi Lyly

HRD Manager

Rovio Campus tuo pelillisyyden perehdyttämiseen

Miten hoitaa perehdytysprosessi tehokkaasti ja mitattavasti mutta hauskasti, kun taloon tulee jatkuvasti uusia henkilöitä, ja yrityskulttuuri on vielä melko nuori? Tähän haasteeseen roviolaiset lähtivät rohkeasti hakemaan tukea digitaalisen oppimisen työkaluista yhteistyössä MPS Prewisen kanssa.

Lue lisää
Sara Antila

"Vaikka oppimissisällöt käsittelevät yrityksen brändiä ja tietoturvaa, on sisällössä käytetty pelimäisiä elementtejä."

Sara Antila

Communications Director, Rovio

Sovelto viemässä sosiaalista oppimista uudelle tasolle uudistuneen Gimletin avulla

Johtava suomalainen ICT-alan kouluttaja Sovelto oli alkuvuodesta 2013 uuden haasteen edessä. Taantuman myötä sekä itse koulutusmarkkina että sen toimintatavat ovat muuttuneet, ja Soveltokin oli jo pidempään miettinyt, miten sen koulutustarjontaa lähdettäisiin parhaiten digitalisoimaan siten, että pelkästään sisällön verkkoon viemisen sijaan otettaisiin käyttöön myös uuden oppimisen keinot, ja verkossa oppimisesta tehtäisiin sekä tavoitteellista että viihteellistä.

Lue lisää
Sami M. Leppänen

"MPS Prewisen Gimlet-alusta mahdollistaa sen, että opiskelija voi poimia valikoimasta itselleen parhaiten sopivat oppimissisällöt."

Sami M. Leppänen

Palvelupäällikkö, Sovelto

Veripalvelun verkkokurssi uudistui helppokäyttöisemmäksi

Veripalvelu lanseerasi terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun Verensiirron ABO -verkkokurssin ensi kerran vuonna 2006. Verensiirtoon perehdyttävä kurssi on tavoittanut runsaasti käyttäjiä, joilta saadun arvokkaan palautteen pohjalta Veripalvelu lähti toteuttamaan verkkokoulutuksen uudistusta yhteistyössä Prewisen kanssa.

Lue lisää
Katja Meriläinen, Veripalvelu

"Prewise pystyi tarjoamaan meille kokonaisvaltaisen palvelun. "

Katja Meriläinen, Veripalvelu

Asiakasviestinnän suunnittelija, Veripalvelu

Strategian jalkautus

MPS:n strategiatyö 2020 - Yhdessä vahvoja uudistumisen matkalla

Yhdessä tekemisen työkulttuuri on korostunut MPS:llä vahvana suunnannäyttäjänä erityisesti pandemia-ajan uudenlaisessa arjessa, ja se näkyi vahvasti myös MPS:n syksyllä 2020 käynnistämässä osallistavassa strategiaprosessissa, jossa uutta suuntaa pohdittiin yhdessä koko organisaation voimin.

Lue lisää
Elina Koskela

"Strategiasta tuli timanttinen ja arvomme yhdessä vahvoja konkretisoitui arjen työssämme, kun koko organisaatio osallistui uuden suunnan pohdintaan."

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS-Yhtiöt

YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

Mitä yhteistä on jääkiekkojoukkueen ja yrityksen johtamisella? Tätä MPS Prewise pohti yhdessä YIT:n henkilöstön kehittämistiimin ja Hannu Aravirran kanssa, kun Suomen suurimmalle asuntojen rakentajalle, YIT:lle, toteutettiin tulosjohtamiseen ja tehokkaisiin kehityskeskusteluihin valmentava pelillinen verkkokoulutus.

Lue lisää
Saku Kuusisto

"Visuaalisesti yllättävä verkkokoulutus voi koukuttaa osallistujat, kun sen konsepti perustuu pelillisyyteen."

Saku Kuusisto

Projektipäällikkö, YIT

Liikennevirasto: Yhdessä valmisteltu strategia on helpompi ymmärtää

Liikennevirasto päätti muodostaa uudet arvonsa ja strategiansa totutusta poikkeavalla tavalla. Sen sijaan että olisi antanut arvot ja strategian valmiina henkilöstölle, Liikennevirasto otti kaikki työntekijänsä mukaan niiden valmisteluun. Henkilöstö tarttui innolla mahdollisuuteen vaikuttaa verkkotyökalujen kautta omaa työtä ohjaaviin periaatteisiin.

Lue lisää
Tiina Tuurnala

"Verkkotyöskentely antoi työntekijöille vapauden osallistua arvojen laadintaan silloin kun itselle parhaiten sopi."

Tiina Tuurnala

Liikenteenhallinnan ylijohtaja, Liikennevirasto

Yhdessä parhaaksi – verkkokoulutus tukee ISS:n strategiaviestintää tuloksellisesti

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. ISS:n tavoitteena on tarjota yhdessä tekemällä markkinoiden parhaat asiakasratkaisut. Tavoitteeseen päästään vain sitouttamalla koko henkilöstö yhteiseen päämäärään. ISS Palveluissa strategian jalkautuksen tueksi otettiin digitaaliset työkalut.

Lue lisää
Sabina Ågren-Hellman

"Meille on tärkeää, että jokainen tietää, mitä yrityksen tärkeimmät tavoitteet tarkoittavat. Verkkokurssin avulla pystymme jakamaan tietoa yhdenaikaisesti."

Sabina Ågren-Hellman

HRD-päällikkö, ISS Palvelut

Vapo toteutti räväkän videon päivitetyn henkilöstöpolitiikkansa lanseerauksen tueksi

Noin 1200 henkeä työllistävä Vapo-konserni on johtava bioenergian kehittäjä Suomessa ja Itämeren alueella. Vapo vastasi viime vuosien toimintaympäristön myllerryksiin uudistamalla liiketoimintastrategiansa ja visionsa. Samalla päivitettiin myös ihmisten johtamisen periaatteet ja henkilöstöpolitiikka vastaamaan strategiaa ja arvoja. Henkilöstöpolitiikan ydinperiaatteet kiteytettiin 3-minuuttiseen videoon, jonka Vapo toteutti yhteistyössä Prewisen kanssa.

Lue lisää
Pirjo Nikkilä

"Henkilöstöpolitiikan muutoksen jalkautus tarvitsee tuekseen monipuoliset viestintäkeinot, joista räväkkä People Policy -video oli yksi."

Pirjo Nikkilä

Henkilöstöjohtaja, Vapo

Asiakaspalvelu ja tuotekoulutus

Suomen Lauttaliikenne Oy – Laatu- ja ympäristökoulutus

Finferriesillä on tehty paljon työtä toiminnan vastuullisuuden parantamiseksi. Laatu- ja ympäristöjärjestelmistä haluttiin verkko-oppimista nimenomaan asiakaslähtöisyyden valossa. Keskeistä oli valaista sitä, miten jokainen voi prosessien mukaisesti toimimalla parantaa myös matkustajakokemusta. Kun asiakkuustyytyväisyys oli jo valmiiksi erinomainen, tavoitteena oli pikemminkin lisätä jokaisen omaa johtajuutta laadun ja ympäristön turvaamiseksi.

Lue lisää
Meeri Tengsröm

"Verkkokurssi on saanut kentältä hyvää palautetta. Sitä on pidetty havainnollistavana, selkeänä ja sopivan kevyenä."

Meeri Tengsröm

Turvallisuus- ja laatupäällikkö

Myynti kasvuun – tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

Musti ja Mirri halusivat hallita tuotekoulutuksiaan tavalla, jolla he pysyisivät kartalla henkilöstönsä osaamisen tasosta. Niinpä he ottivat MPS Prewisen Musti ja Mirri Campuksen käyttöönsä ja tuottavat nyt aktiivisesti verkkokurssisisältönsä itse Prewisen työkaluilla.

Lue lisää
Noora Saloranta

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."

Noora Saloranta

HRD Specialist

RAY:n pelituotteet tutuiksi tuotekoulun ja pelivisan avulla

Raha-automaattiyhdistys toteutti yhteistyössä Prewisen kanssa verkossa opiskeltavat Pelituotteet tutuiksi -tuotekoulun ja -tietovisan. Uudella ratkaisulla tuetaan sekä uusien henkilöiden perehtymistä että nykyisten henkilöiden jatkoperehtymistä ja asioiden kertaamista. Kohderyhmänä on oma henkilöstö sekä kumppaniverkosto.

Lue lisää
Heikki Rinta-Panttila

"Opiskelua ja kertausta omaan tahtiin asiakaspalvelun lomassa."

Heikki Rinta-Panttila

Kehityspäällikkö, RAY

KONE I-Meet opettaa astumaan asiakkaan maailmaan

KONE on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen näiden tarpeita palvelevia ratkaisuja ja halusi kouluttaa myyntihenkilöstöään arvon luomisessa asiakkaille. Haasteena oli luoda käyttökelpoinen oppimistyökalu kiireisille työntekijöille, joiden käytössä on jo työkalu jos toinenkin ja jotka eivät uusia juuri kaipaa. Oli myös ratkaistava, kuinka tarjota jokaiselle oppijalle jotakin, kun koulutuksen kohderyhmään kuuluvat yhtä lailla 24-vuotias, vastavalmistunut kiinalaismyyjä kuin kokenut ammattilainen, joka on myynyt hissejä vakiintuneilla markkinoilla jo 30 vuotta.

Lue lisää
John Lynly

"Tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui verkko-oppimisratkaisu, joka tarjoaisi sekä koulutus- että referenssimateriaaleja."

John Lynly

Head of Segment Management, KONE

VR valjasti verkon asiakaspalvelukoulutukseen

VR:n matkustajaliikenteen suuret muutokset vaativat asiakaspalvelun henkilöstöltä paljon. Enää ei myydä vain matkalippuja kilometrimäärän mukaan, vaan matkoja ja palveluita. Samalla halu palvella asiakasta entistä paremmin on vain vahvistunut. Asiakaspalvelussa on paljon osattavaa – siksi otettiin verkkokoulutus avuksi.

Lue lisää
Marja-Terttu Kanerva

"Halusimme täydentää koulutuskokonaisuutta verkon avulla ja painottaa palvelua enemmän."

Marja-Terttu Kanerva

Koulutussuunnittelija, VR