Työurien ohjaus ja MyCareer

MPS:n uraohjauspalvelut on suunnattu organisaation työntekijöille tukemaan omaa ura-ajattelua sekä löytämään itselle ja organisaatiolle sopivan tavan kehittää osaamista.

Toimintaympäristömme muuttuu yhä kiihtyvämmällä tahdilla – työntekijöiden tulee kehittyä vastaamaan uutta tilannetta. Ylhäältä ohjatut henkilöstön koulutukset ja vain oman tehtäväalueen tavoitteisiin reagoiminen eivät enää nykypäivänä riitä. Aloitteelliset, proaktiiviset ja aktiivisesti verkostoituvat ihmiset saavat organisaation kukoistamaan – ja siten tekevät organisaatiosta joustavan ja innovatiivisen. Hyvinvoivat ja paikkansa löytäneet työntekijät ovat todistetusti tehokkaita ja tuotteliaita.

Työurat ovat muuttuneet syklisiksi ja vaikeasti ennakoitaviksi – yksilön vastuu kehityksestään korostuu entisestään. Työn tuunaamisen avulla oman motivaation, osaamisen ja persoonallisuuden tunnistamisen keinoin yksilöt löytävät parhaat tavat toimia organisaation hyväksi tehtävissä, jotka he kokevat itse mielekkäiksi ja merkityksellisiksi.

Toteutamme ohjelmat yksilöllisinä uracoaching-ohjelmina tai räätälöityinä ryhmävalmennuksina. MyCareer on MPS:n kehittämä ainutlaatuinen verkko-oppimisympäristö, joka tukee ja täydentää urapalveluitamme.

MyCareer on urasuunnittelupalvelu, joka hyödyntää ainutlaatuista verkkoympäristöä asiantuntevan uraohjauksen lisäksi.

MyCareer tehostaa ammatillista kehittymistä antamalla yksilölle mahdollisuuden pohtia ohjatusti omaa tulevaisuuttaan. Yksilöllä on avaimet työnsä kehittämiseen ja tuunaamiseen sekä työtyytyväisyytensä ylläpitämiseen. Näiden asioiden läpikäyminen oman esimiehen ja HR:n kanssa antaa hyvät lähtökohdat joko nykyisen tehtävän rikastamiseen tai esimerkiksi työnkierron suunnitteluun.

MyCareer on erinomainen esimerkiksi tilanteissa, joissa:

  • halutaan tehostaa entisestään kehityskeskusteluja, mentorointia, business coachingia, talent-ohjelmia jne.
  • organisaatio kohtaa muutoksia, joihin tulee vastata mahdollisimman joustavasti
  • kaivataan apuvälinettä työntekijöiden sitouttamiseksi ja aktivoimiseksi
  • on tarve rakentaa urapolkuja ja vaihtoehtoja organisaation sisällä
  • on tarve uusiutua ja lisätä näkökulmia
  • halutaan auttaa ulkomaan komennukselta palaavia löytämään oma paikkansa organisaatiossa

MyCareer-verkkotyökalu on mahdollista lisensoida myös organisaation omaan käyttöön. Kielivaihtoehdot ovat suomi ja englanti.

Kysy lisää palvelustamme, ota yhteyttä!