MPS Cross Company -mentorointiohjelma

Mentorointiohjelmaan hakeminen

Täytä hakulomake ja liitä CV:si mukaan.

Hakulomake, aktorit
Hakulomake, mentorit

Match-Making

Hedelmällisten keskustelujen syntyminen on koko ohjelman kulmakivi. Avoimuus ja luottamus parien välillä sekä molemmin puolinen arvostus ja kunnioitus ovat edellytyksiä sille, että ohjelman aikana tapahtuu kehitystä. Kokemukseltaan, odotuksiltaan ja persoonallisuudeltaan yhteensopivien mentori-aktori parien muodostaminen tehdään ennen ohjelman alkua.

Lähtökohtana on aina aktorin kehittymistavoitteet ja odotukset. Otamme match-making:issa huomioon mentoreiden erityisosaamisen ja kokemuksen suhteessa aktoreiden kehittämisalueisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi kiinnitämme huomiota molempien odotuksiin siitä, mitä kukin konkreettisesti haluaa saavuttaa osallistumalla ohjelmaan. Ennen ohjelman alkua haastattelemme kaikki osallistujat ja he saavat kutsun kahteen web-pohjaiseen itsearviointikyselyyn, joiden avulla kartoitamme mm. jokaisen vuorovaikutustyyliä ja motivaatiotekijöitä. Tuloksia hyödynnetään yhteensopivien parien muodostamisessa - pyrimme varmistamaan myös persoonallisuudeltaan yhteensopivat parit. Testituloksista annamme henkilökohtaista palautetta, mikä auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämisalueet.

Esimerkkejä mentoroinnissa käsiteltävistä taito- ja osaamisalueista aktorin tavoitteista ja kehitystarpeista riippuen:

 • Oman toimintatyylin vahvuudet ja kehittämisalueet
 • Liike-elämän ja toimialan tuntemus
 • Johtamis- ja vuorovaikutustaidot
 • Kontaktien luominen ja suhdeverkostojen rakentaminen
 • Ajankäytön ja stressin hallinta
 • Urasuunnittelu
 • Yksittäiset työhön liittyvät haasteet

Ohjelman yhteiset tapaamiset

Ohjelma sisältää neljä yhteistä valmennustilaisuutta, jonka lisäksi mentori-aktori parit tapaavat toisiaan 4-5 viikon välein ohjelman keston ajan, yhteensä 8-10 kertaa. Aktoreilla on mahdollisuus osallistua 360° -arviointiin ohjelman aikana.

Kick-off valmennus, 0.5 päivää

 • viitekehys; mentorointi kehittämismuotona
 • vuorovaikutus oppimismenetelmänä
 • konkreettiset työkalut ja menetelmät tavoitteellisen prosessin läpiviemiseksi
 • omaan pariinsa tutustuminen ja liikkeellelähtö!
 • kokemukset ohjelmaan osallistuneilta mentoreilta ja aktoreilta

Aktoreiden välitapaaminen, 2 tunnin workshop

Mentoreiden välitapaaminen, 2 tunnin workshop

Mentoreiden ja aktoreiden yhteinen välitapaaminen, 3 tunnin workshop

Päätösseminaari, 0.5 päivää

 • prosessin onnistumisen sekä ohjelman vaikuttavuuden arviointi,
 • mikä on konkreettisesti muuttunut ja kehittynyt ohjelman aikana
 • ja miten se näkyy aktorin arjessa ja työssä.

Hae nyt!

Täytä hakulomake ja liitä CV:si mukaan.

Hakulomake, aktorit
Hakulomake, mentorit 

Haluatko lisätietoa?

MPS:n mentorointiohjelmasta vastaava konsultti Minna Hirsimäki tulee mielellään kertomaan mentoroinnin hyödyistä ja ohjelmasta lisää. 

Sovi tapaaminen!

Minna Hirsimäki

+358 (0)20 746 9473
minna.hirsimaki@mps.fi

   

Mentorointiohjelman osallistumismaksu

Aktorit

9 kuukauden mentorointiohjelman hinta on 3.100 € / aktori.

Mentorit

Mentoreilta ei peritä osallistumismaksua, mutta heille ei myöskään makseta erillistä korvausta heidän panostuksestaan.